Geplaatst in Algemeen

Een snelle (turbo) liquidatie van uw BV in 2020

turboDe Turboliquidatie: een middel voor veel ondernemers om van een BV af te komen die niet meer in gebruik is.

Hoe gaat het in zijn werk…

Bij een normaal faillissement wordt een curator aangesteld die controleert of de BV in het verleden alles wel “volgens de regels” heeft uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan kan de curator achter de directeur groot aandeelhouder (DGA) in persoon aan om verhaal te halen. Dat is in het voordeel van de schuldeisers. Je mag van een curator verwachten (…….) dat hij er alles aan heeft gedaan om het geld veilig te stellen en uiteindelijk terug te krijgen. 

Bij een turboliquidatie is dit niet het geval. Hier is geen curator betrokken bij de gang van zaken. En dus kan een DGA op eigen initiatief beslissen om zijn BV te ontbinden en uit te schrijven bij de KVK. Ondertussen kunnen schulden onbetaald achtergelaten
worden. Dat is in principe prima en de Hoge Raad heeft al eens bepaald dat dit mag. Hiermee wordt een grote ontlasting van de rechtspraak en de curatoren verkregen.

Maar deze vorm van controle heeft ook een keerzijde. Sommige ondernemers maken misbruik van de turboliquidatie door daarvoor eerst al het geld uit de BV weg te sluizen naar gelieerde BV’s of naar zichzelf in privé, en laten eventuele schuldeisers met lege handen achter.

Nieuwe wetten omtrent liquidatie…

Het probleem is niet zozeer dat de turboliquidatie oplichting en fraude in de hand
werkt: een schuldeiser kan altijd nog achter een turbogeliquideerde BV en schuldenaar aan, bijvoorbeeld door de ontbinding te aan te vechten.

De Minister ziet het echter als een gemiste kans om extra waarborgen te stellen aan de beëindiging, en schuldeisers meer handvatten te geven bij het najagen van eventuele claims. Het daadwerkelijke najagen zullen schuldeisers nog altijd zelf moeten doen, veelal door het inschakelen van een advocaat.

De praktijk 

In de praktijk bleek dat schuldeisers dit te weinig doen. Een van de redenen daarvoor is dat de BV opeens is verdwenen en dit de schuldeisers op een tijds- en informatieachterstand zet. Veel ondernemers laten het er dan bij zitten. Om dit te voorkomen wordt vanaf 2020 de opheffing van een BV met een aantal zekerheden  omkleed:
Het bestuur van de BV wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans.
De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet
worden gedeponeerd bij het handelsregister. Daarnaast moet er een bestuursverklaring komen met een verklaring waarom baten ontbreken.
Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een definitieve uitdelingslijst.
Het is aan het bestuur om zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van
de ontbinding.
Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter
inzage zijn bij het handelsregister.
Tot slot moeten vóór het definitief doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over de eerdere boekjaren openbaar worden gemaakt (ontheffing op basis van artikel 2:394 lid 5 BW).

Alle stukken heeft een ondernemer normaal gesproken voorhanden, dus de opheffing
moet ook met deze voorwaarden een redelijk blijven voor ondernemers. Er zal echter wel tijd, geld en moeite, zweet en tranen aan te pas komen.
Niet duidelijk is op welke manier de “Algehele bekendmaking” zal
moeten geschieden. Het is waarschijnlijk dat dit met een advertentie in een dagblad moet.
Wanneer de nieuwe regels ingaan is nog niet bekend, maar dit zal ergens in
2020 zijn. Wil je als ondernemer op de ouderwetse manier van je BV af, dan
kan je dit beter zsm doen voordat de nieuwe regels van kracht zijn.

Liquidatie – wel of niet met een turbo – gewenst? Neem contact op met Kemmelot Administraties & Advies 06-50801487

Auteur:

Ik ben Rogier Kemme. In 1969 geboren in Duiven. Studententijd in Utrecht beleefd en nu wonend in Amsterdam, in het mooie Oud-West. Werk: Na een carriëre in de assurantiën en hypotheken heb ik 9 jaar bij de ING gewerkt. Toen de fusie met de Postbank genaamd 'Tango' begon was ik een van mensen die werd afgespiegeld. Ondanks mijn jarenlange kennis van financiële producten was de materie rond ontslagvergoedingen relatief nieuw voor mij en begon ik een kantoor voor het onderbrengen van ontslagvergoeding in stamrecht bv's; Kemmelot Omdat de overheid in 2015 een punt zette achter de stamrechtvrijstelling werd mijn kantoor een administratiekantoor (wat ik ook eigenlijk al was): Kemmelot Administraties. Kemmelot Administraties doet de boekhoudingen van kleine ondernemers en stamrecht bv's. Daarnaast houdt ik me bezig met het publiceren van mijn visie op maatschappelijke zaken en het grootste vraagstuk: mezelf ;-). Van harte welkom op een van mijn sites! Welkom! Rogier Kemme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s