Geplaatst in In 't nieuws

Het nieuwe ontslagrecht in een notedop…

Rutte weer eens blij.....Er is dan toch nog een sociaal akkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. Maar wat staat er nu precies in? De belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op het ontslagrecht uit het sociaal akkoord hebben we op een rij gezet:

1) De ontslagvergoeding: De hervormingen in het ontslagrecht gaan door (zie eerder artikel hier), maar worden wel pas vanaf 1 januari 2016 ingevoerd. Dit zou oorspronkelijk op 1 juli 2014 gebeuren. Het is dus anderhalf jaar vooruit geschoven. Dit in verband met de huidige crisis, waardoor de combinatie averechts zou werken. De beperking van de ontslagvergoeding raakt vooral de oudere werknemer die lang in dienst is geweest en die in deze crisis nauwelijks kans heeft om weer aan een baan te komen. Maar goed, ook hier hadden we het al eerder over (liever ten halve gekeerd dan …..).
Alle ontslagen werknemers krijgen in de toekomst een ontslagvergoeding, terwijl dat nu niet voor iedereen geldt. Het bedrag van deze ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal 75 duizend euro tenzij je salaris hoger is dan 75.000, dan geldt een beperking tot maximaal het jaarsalaris. Deze laatste maatregel is nieuw. Je kan in de nieuwe regelgeving op basis van de hoogte van je salaris meer krijgen dan 75.000 euro maar op basis van de duur van je dienstverband niet.
Voorbeeld: laten we een maandsalaris van respectievelijk 5000 en van 10.000 euro nemen bij dienstverbanden van 18 en 36 jaar. Bij ontslag na 18 jaar geldt (18 * 0,5 * 5000 =) 45.000 euro ontslagvergoeding. Na 36 jaar dienstverband met een salaris van 5000 euro per maand zou je (0,5 * 5000 * 36 =) 90.000 euro ontvangen maar dit is dus gemaximeerd tot 75.000 euro, omdat je jaarsalaris lager is dan dat bedrag.
Verdien je 10.000 euro per maand, dan is dit (12,96 * 10.000 =) 129.600 euro per jaar wat ook weer meer is dan 75.000 euro. Zo ontvang je na 18 jaar (18 * 0,5 * 10.000 =) 90.000 euro. Na 36 jaar dienstverband volgt (36 * 10.000 * 0,5 =) 175.000 euro en is de vergoeding gemaximeerd tot het jaarsalaris, in dit voorbeeld zijnde die 129.600 euro.

2) Transitiebudget:Het geld moet door de werknemers worden aangewend om zo snel mogelijk weer een baan te vinden, maar of hier ook weer vier maandsalarissen voor staan is nog niet duidelijk. Als de eerdere voorstellen intact blijven dan hebben ontslagen werknemers na een dienstverband van langer dan een jaar recht op een transitiebudget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen (ofwel 16 jaar dienstverband) en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing of voor outplacementbureaus.

3) WW: De maximale WW-duur blijft 38 maanden in plaats van 2 jaar. Ook wordt het tweede jaar uitgekeerd op basis van het genoten salaris (en dus niet het minimumloon) met als bovengrens het maximale dagloon, waarvan het laatste jaar betaald door de werkgever in plaats van door de overheid. Ook deze maatregel gaat pas in op 1 januari 2016.

4) Arbeidsmarkt:De zogenaamde flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt aangepast. Tijdelijke contracten wordt beperkt tot maximaal 2 jaar en er komt een verbod op een nul-urencontract in de zorg. De verdere plannen zijn nog onduidelijk.

Het is mij niet helemaal duidelijk waar het kabinet nu de bezuinigingen op de korte termijn (<2 jaar) vandaan wil halen om het zo verschrikkelijk belangrijke Europese quotum van <3% te halen maar vooruit; wij zijn blij met de voorlopige instandhouding van de ontslagvergoeding.

Rogier Kemme
Kemmelot,
Stamrecht BV Specialist