Geplaatst in Algemeen

Veilig lenen uit uw BV

zak met geld Er is bij veel mensen nog steeds onduidelijkheid over wat de voorwaarden zijn om te kunnen lenen uit de je bv.
In principe mag je altijd lenen uit je bv, tenzij er natuurlijk geen geld meer in je bv zit. Waar het echter om gaat is dat als je leent uit een bv je netto geld haalt uit een pot waar ‘bruto’ geld in zit. Oftewel, over het geld wat in de (stamrecht) bv zit dient nog belasting afgedragen te worden. Het lenen uit een bv verandert ook niets aan de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting door de bv.
De lening dient dus normaal gesproken terugbetaalt te worden, zodat de bv de belasting uiteindelijk – wanneer dat ook is – kan afdragen. Ik zeg ‘normaal gesproken’ omdat het bijvoorbeeld bij liquidaties mogelijk is een lopende lening te verrekenen met de af te dragen belasting.

Als je een lening aangaat dienen er drie belangrijke zaken in acht te nemen.

1. Er dienen ‘zakelijke voorwaarden’ te zijn overeengekomen.
2. Er dient een deugdelijke leenovereenkomst met deze voorwaarden aanwezig te zijn
3. Je dient je aan deze afspraken in de leenovereenkomst te houden

Laten we deze punten even kort behandelen.

1. ‘Zakelijke voorwaarden’ houdt in dat het zowel vanuit het oogpunt van de bv interessant moet zijn als vanuit het standpunt van de schuldenaar. Dat niet alleen, de afspraken dienen ook marktconform te zijn. Dan kan betrekking hebben op de rente(-vastperiode), looptijd, aflossing en zekerheidstelling (verpanding).
Als u bijvoorbeeld een rente afspreekt van 0% is dit voor u als schuldenaar misschien interessant, maar de bv heeft er niets aan. Als u 10% rente afspreekt is dat prettig voor de bv, maar het kan ook prettig voor u zijn als u de rente bijvoorbeeld zakelijk of privé kunt aftrekken. Echter omdat 10% een niet marktconforme rente is, zal de fiscus dit waarschijnlijk toch afkeuren. Het gaat te ver om hier nu een heel verhaal te houden over welke rentes wel en niet gangbaar zijn. Dit geldt voor alle afspraken in de leenovereenkomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij overlijden of niet tijdig terugbetalen? Wat is de boete, wanneer wordt er opgeëist, etc. Indien u hierover advies wilt, kunt u altijd een keer op kantoor afspreken of ons een mail sturen.

2. Alle afspraken dienen opgenomen te worden in een leenovereenkomst. Wij hebben door de belastingdienst goedgekeurde leenovereenkomsten. Wij adviseren u om niet zelf een leenovereenkomst te maken zonder zeker te weten dat deze aan de regels van de fiscus voldoet.

3. Het laatste punt is misschien wel het allerbelangrijkste: papier is tenslotte geduldig. U kunt de meest prachtige dingen overeenkomen maar u dient ze ook na te komen. Het gaat hier met name om de betaling van de rente en aflossing. Staat er in de leenovereenkomst dat u aan het eind van het jaar een aflossing zult doen, doe dit dan ook. Krijgt u controle en blijkt dat u uw rente of aflossing niet (meer) betaalt, dan zou u zomaar een probleem met de fiscus kunnen krijgen.

Dienen deze regels altijd in acht genomen te worden bij een lening? Niet altijd. Als u een bedrag voor een kortere periode (< 1 jaar) opneemt en de rekening van de bv eigenlijk gebruikt als een rekening courant dan hoeft u geen rente te betalen. Enige voorwaarde is dat u binnen de 17,5/m euro blijft en zoals gezegd het geleende bedrag niet voor langere termijn uit laat staan.

Rogier Kemme
Kemmelot Administraties

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

Binnenkort ontslag……. Kan ik nog een stamrecht bv oprichten?

wel of niet Nu de D66 het coalitieakkoord lijkt te steunen wordt de kans ook steeds groter dat de stamrechtvrijstelling vanaf 2014 verleden tijd is. Dat is slecht nieuws voor allen die in 2014 of later nog ontslag te wachten staat. Zij kunnen waarschijnlijk over hun gelden 52% gaan afrekenen.

Tot die tijd blijft het gissen of er overgangsrecht komt en zo ja wat deze inhoud. Omdat we nog steeds heel veel gebeld worden door veel mensen die in onzekerheid zitten kan ik u wel al het volgende vertellen. Als u gebruik wilt maken van de stamrechtvrijstelling (stamrecht bv of banksparen) dan bent u alleen 100% zeker als u de

1. Beëindigingsovereenkomst nog dit jaar tekent,
2. de beëindigingsdatum nog in 2013 ligt en
3. het geld voor 31-12-2013 wordt betaald.

U hoeft zich ook geen zorgen te maken als:

A. Uw ontslagdatum 31-12-2013 is en er dus eerder geld dient te worden overgemaakt. Het geen probleem als u de ontslagvergoeding uitbetaalt krijgt vóór die datum. Bijvoorbeeld in de salarisronde van 20 december.

B. Uw ontslagdatum 1-1-2014 is. Dit is normaal gesproken namelijk nog 2013. Het was neem ik namelijk aan niet de bedoeling van uw werkgever om u de eerste dag van 2014 uit te zwaaien. Let wel op dat er niet tot en met staat. Ook liever geen per maar tot of nog beter t/m 31-12.

Voor alle andere situaties geldt: zorg dat zoveel mogelijk in 2013 plaats vindt of op papier plaats moet vinden.
Ik geef mensen die een vaststellingsovereenkomst tekenen in december met als einddatum 31-12-2013 maar het geld waarschijnlijk pas in 2014 ontvangen nog steeds een goede kans. Alleen beloven kunnen we niets……

Wel hebben we als aanbieding een zachte landing als het toch niet zou lukken. Als uw beëindigingsovereenkomst is getekend en ingaat vóór 1 januari 2014 en wij zetten voor u de stamrecht bv op en blijkt later dat de gelden onverhoopt toch niet in de stamrecht bv mogen worden gestort dan berekenen wij coulancehalve alleen de kostprijs aan u door ad. € 750 ex btw. Interesse? Klik dan hier.

Mocht u in een van de bovenstaande situatie zitten dan verzoek ik u er wel haast achter te zetten. Hoe eerder alles is opgezet hoe groter de kans dat het doorgaat.

Hoe dan ook, veel succes!

Rogier Kemme

Geplaatst in Stamrecht BV's

Vakantiehuis kopen…..

De droom: een vakantiehuis in het buitenland.....
De droom: een vakantiehuis in het buitenland…..
Heeft u er wel eens over gedacht een (vakantie-)huis te kopen in het buitenland? Frankrijk, Italië of Kroatië misschien? Ongetwijfeld… Uw stamrecht bv kan een mooi vehicel zijn om dat mee te doen. Maar hoe kan u dat het beste doen?
Stel u heeft een ontslagvergoeding van € 100.000 in uw bv laten storten. U ziet dat u een mooi vakantiehuis in Kroatië kan kopen voor eenzelfde bedrag (ik hou van makkelijke voorbeelden…). Het betreft een mooi nieuwbouwproject en alles ziet er goed uit. Nu kunt u dit op 2 manieren doen:
1) U leent het volledige bedrag uit uw bv aan uzelf. U spreekt netjes een rente, looptijd en aflossing af en investeert het geld in de woning, of
2) U koopt het huis ‘uit’ de bv. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt vanuit de bv naar de notaris waar de transactie wordt gedaan en de bv wordt daarmee ook eigenaar van het onroerend goed.

In beide gevallen is de bv 100.000 euro kwijt en in beide gevallen is onroerend goed aangeschaft, echter……

Bij de eerste optie is er sprake van een particuliere lening – een lening aan jezelf in dit geval – zonder zekerheidstelling en bij de tweede optie is er eigenlijk geen sprake van een lening maar van een investering. De bv wordt tenslotte eigenaar van de woning. De keuze tussen deze twee opties kan echter grote gevolgen hebben voor uw aankoop maar ook voor uw bv en misschien zelfs voor uw privé-vermogen.
Laten we 2 toekomst-scenario’s doorlichten: het gaat goed met de waarde van het OG en het gaat slecht met de waarde van het OG.

Stel het gaat goed met het aangekocht OG. De waarde van de woning verdubbelt in 10 jaar en na deze periode besluit u het te gaan verkopen. Met de opbrengst van 200.000 lost u de lening af bij de bv en u houdt zelf nog eens 100.000 over. Deze valt in box III en het enige wat u betaalt is 1,2% vermogensrendementsheffing. Inkomstenbelasting hoeft niet te worden afgedragen, het betreft tenslotte een transactiewinst en de woning is in privé aangekocht.
Had u voor optie 2 gekozen dan was dat wel anders geweest: de verkoopwinst van 100.000 euro was winst voor de bv geweest en was derhalve belast met 20% vennootschapsbelasting. Dat niet alleen, als u de winst uit de bv zou willen halen zou u er nog eens 25% dvidendbelasting over moeten betalen. In plaatst van 1,2% bij optie 1 zou u in totaal 40% kwijt zijn aan gecombineerde heffingen (nee, geen 45%). De vrijwel onbelaste winst bij optie 1 is tevens de reden dat dit in het verleden vaak werd geadviseerd.

Maar….stel het gaat niet goed en na 10 jaar is de waarde van de woning gehalveerd. Ook nu gaat u tot verkoop van het vakantiehuis over. Echter nu komt u 50.000 tekort….. Wat nu??
In optie 1 kunt u de lening uit de bv slecht voor 50% terugbetalen. De bv heeft nog € 50.000 van u tegoed. Ach, zult u misschien zeggen: ‘dat is het risico van de belegging’….. Maar dat is het nu juist, het is geen belegging (van de bv). De bv heeft helemaal niets te maken met de waarde-ontwikkeling van het OG. Zij heeft een lening uitstaan bij een particulier die (naast directeur van de bv) er onroerend goed van heeft gekocht.
De bv wil dus gewoon de € 50.000 terug hebben. En nog belangrijker misschien: de belastingdienst verwacht dit ook, of beter gezegd: eist dit ook!
U zult dus uit uw privé-vermogen de 50.000 moeten voldoen. Heeft u dit geld niet dan kan beslaglegging volgen op (pensioen)polissen en eventueel andere bezittingen.

Heeft u echter voor optie 2 gekozen dan was de waardedaling van € 50.000 wel een negatief beleggingsrendement geweest van de bv. Vervelend maar ook niet meer dan dat. U wordt (privé) niet aangeslagen en het negatieve resultaat kan zelfs fiscaal verrekend worden met eventuele winsten in de toekomst.

Rogier Kemme
Stamrecht bv specialist
info@kemmelot.nl

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Vier redenen om een ‘kleine’ ontslagvergoeding toch in een BV te storten

liever pin dan contant Stel u ontvangt een ontslagvergoeding van tussen de 20.000 en 50.000 euro. U heeft van de stamrecht BV constructie gehoord maar twijfelt of het in uw geval wel de juiste keuze is…. Hierbij 4 redenen, die wij bij Kemmelot vaak tegenkomen, waarom mensen zo’n bedrag in een BV laten storten.

1. Onzekerheid over de toekomst. Veel mensen hebben geen flauw idee óf en zo ja wanneer ze weer aan het werk komen. Dit maakt dat ze ook niet weten óf en wanneer ze geld nodig gaan hebben. Bijvoorbeeld als aanvulling op hun (lagere) ww-uitkering, of na het stoppen van die WW-uitkering. Of voorlopig helemaal niet omdat ze weer een baan hebben. Doordat bankspaarrekeningen vrij rigide zijn, is het moeilijk de uitkeringen tussentijds aan te passen. Een BV biedt door de mogelijkheid van het opschorten van uitkeringen en/of door hierin een zogenaamde hoog-laagconstructie aan te brengen (1:10) meer mogelijkheden.

2. 52% is toch te veel belasting. Je hoeft niet altijd 52% belasting te betalen als je de ontslagvergoeding direct laat uitkeren. Dit is pas het geval als alle (andere) inkomensbestanddelen in het jaar van verkrijging van de vergoeding boven de schijf van 42% uitkomen. Deze begint in 2013 pas bij € 55.991. Echter de ontslagvergoeding komt bovenop (a) het al genoten salaris, inclusief vakantiegeld en overige emolumenten en (b) inclusief de WW-uitkering tot het einde van het jaar. Uit de som van a + b + ontslagvergoeding volgt het volledige inkomen en dus de belastingdruk.

3. Eigen bedrijf starten. Een reden die vaak als eerste genoemd wordt, zowel als reden om wél of juist niét een BV te openen. Het is namelijk niet zozeer dat je de stamrecht BV gaat gebruiken als vehikel om in te gaan ondernemen – dit kan overigens ook – maar om een startkapitaal te hebben om dit te doen. Een financiering (lening) vanuit de BV naar de eigen zaak is normaal gesproken rentedragend. Deze rente is rendement van de BV en is tevens aftrekbaar binnen de (eenmans-)zaak. Een financiering bij de bank is in deze tijd moeilijk te krijgen en is bovendien vaak aan strenge voorwaarden onderhevig.

4. Kosten vallen mee. Puur de kosten waar je jaarlijks aan vast zit zijn € 450 per jaar ex btw. Dit zijn de kosten van boekhouding, aangifte VpB en het deponeren van de jaarcijfers. Wij doen dat voor u dus u heeft daar geen omkijken naar. Omdat de kosten ook nog eens aftrekbaar zijn blijft er netto zeg € 325 over. Dit is op een ontslagvergoeding van € 25.000 slechts 1,3% aan kosten.

Kijkt u maar eens of e.e.a. op u van toepassing is.

Rogier kemme
Kemmelot
BV oprichten?

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Bankspaar_én_BV

bijgesnedenlogokemmelotMijn twitter-account heet Bankspaar_of_BV. Misschien bent u door een tweet van mij over dit blog wel hier belandt. Eigenlijk doen we met deze naam ons eigen advies tekort. Goed, nu was een andere naam zoals ‘ontslagvergoedingspecialist’ of ‘ontslagvergoeding’ te lang dus moest ik improviseren, maar toch…..
Bankspaar_of_BV suggereert namelijk dat u uit één van deze twee opties moet kiezen en dat hoeft niet zo te zijn. Hierbij doel ik overigens niet op de andere mogelijkheden die er zijn. Naast banksparen of een BV opzetten kunt u er met een ontslagvergoeding ook voor kiezen deze te laten uitkeren of in een lijfrente te storten. In totaal kunnen er 4 opties worden onderscheiden;
1. Uit laten keren
2. In lijfrente af laten storten
3. Op een geblokkeerde bankspaarrekening laten storten
4. Een stamrecht BV laten oprichten

De eerste optie is interessant als je niet zo’n hoge ontslagvergoeding krijgt. Alle inkomsten in het jaar waarin je de ontslagvergoeding ontvangt worden namelijk bij elkaar opgeteld. Zodoende is de som van salaris, ww-uitkering en ontslagvergoeding al gauw zodanig hoog dat je er 52% over gaat betalen
Een voorbeeld: stel u bent 50 jaar oud en heeft een maandsalaris van € 5000 bruto. U heeft 10 jaar bij uw werkgever gewerkt en verlaat uw werkgever in oktober.
Volgens de ABC-kantonrechtersformule ontvangt u als ontslagvergoeding 10 x 1,5 maandsalaris zijnde € 75.000.
Uw inkomen voor de fiscus: Salaris over 9 maanden € 5000 = € 45.000 . Ontslagvergoeding is € 75.000. Totaal inkomen € 120.000. Dit betekent dat u over ca € 66.000 52% belasting betaalt. Netto houdt u van uw € 75.000 dus maar € 36.900 over!

Om alleen al die reden zijn de andere opties te overwegen. Echter de introductie van de (geblokkeerde) bankspaarrekening heeft vrijwel alle voordelen van de lijfrente weggehaald. Doe daar nog eens de woekerpolisaffaire bovenop en de lijfrente is afgeschreven als serieuze optie (ter info: tussen de ca 1300 ontslagvergoedingen die we met Kemmelot hebben mogen afhandelen zit geen énkele aanvraag lijfrente!)

Zodoende houden we als opties vaak alleen banksparen en de BV over. Op basis hiervan is de keuze voor mijn twitternaam ‘Bankspaar_of_BV‘ niet zo slecht. Echter het hoeft niet óf te zijn. Laat ik daarom nou eens geen uitgebreide verhandelingen gaan plaatsen over wanneer je een BV moet nemen en wanneer banksparen maar juist wanneer deze beide een goede optie zijn.

Stel u ontvangt € 150.000 ontslagvergoeding op uw 55ste. Nog niet eens bijgekomen van de schrik en/of de onredelijkheid van uw ontslag moet u gaan beslissen wat u hiermee gaat doen. U weet het nog niet. U weet tenslotte niet of en zo ja wanneer u weer een baan vindt… En mocht dit niet lukken is dan voor uzelf beginnen een optie? Misschien free-lance uzelf verhuren in waar u goed in bent?
Wat weet u wel? Dat u in ieder geval WW gaat ontvangen. U bent 55 en heeft hier (55 – 18 =) 37 maanden recht op.
U verwacht eigenlijk niet snel een andere baan te vinden en rekent er op deze periode geheel of grotendeels uit te moeten zitten. Om een idee te krijgen van de hoogte van de WW heeft u op internet uw salaris ingevuld en wat blijkt: netto komt dit uit op ca. € 1800 per maand. Aangezien uw hypotheeklasten alleen al € 1000 bedragen zou het prettig zijn als dit kon worden aangevuld. Voor bovenstaande case kan een combinatie van banksparen en een stamrecht BV de juiste oplossing zijn. Waarom?

Allereerst wilt u een gedeelte van het geld vrij houden omdat de toekomst nog ongewis is. Hierbij is een BV de ideale oplossing. Waarom? Met een BV hoef je geen looptijd af te spreken. Je kan het geld aanwenden wanneer je wilt en je kan geld in één keer opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een lening. Om zo bijvoorbeeld te investeren in je bedrijf. En je kan zelfs de BV als ondernemersvehikel gebruiken en eruit declareren.
Maar waarom dan niet alles in de BV? Die BV kan tenslotte ook een aanvullende uitkering doen.
Dat kan ook en is dus tevens een optie. Alleen moet er een salarisadministratie worden bijgehouden en moet de afdracht aan de fiscus worden gedaan. Omdat u dit waarschijnlijk niet dagelijks doet moet hier een boekhouder aan te pas komen. Deze rekent natuurlijk kosten voor zijn werk. Bij ons is dit slechts € 150 euro per jaar, maar toch het is geld. In het geval van een bankspaarrekening doet de bank dit voor je.

Het beste zou zijn om de bruto uitkering, die gewenst is bovenop de WW-uitkering, uit te rekenen (=te bruteren) en deze voor bijvoorbeeld 37 maanden te laten uitkeren. In de praktijk moet dan wel gelet worden op de 1%-sterftekansregel.
Mocht er binnen de 37 maanden wat veranderen, zoals het vinden van een baan, dan kunnen tegenwoordig de uitbetalingen via een bankspaarrekening tijdelijk worden stopgezet.
Terug naar ons voorbeeld: stel dat er een aanvulling is gewenst van € 750 netto per maand gedurende 37 maanden. Bruto is dit ca € 1250. € 1250 gedurende ruim 3 jaar komt neer op ca. € 44.500.
Het plaatje wordt dan: € 44.500 op een direct uitkerende bankspaarrekening laten storten welke gedurende 3 jaar € 1250 per maand uitkeert en € 105.500 in een uitgestelde stamrecht BV. In de omschrijvingen van de BV nemen we daarnaast op dat meneer of mevrouw gelden mag (be-)lenen en eventueel bepaalde bedrijfsmatige activiteiten mag ontplooien, zoals het doen van advieswerk.

NB: Veel factoren zijn bij bovenstaande keuze van belang. Ik kan ze niet allemaal noemen omdat het artikel dan te lang wordt. Zo is de keuze om de uitkering te laten doen uit de BV of de bankspaarrekening mede afhankelijk van factoren zoals de kans op werk en/of andere inkomsten. Het stopzetten van een eenmaal gestarte uitkering is bij een BV namelijk weer makkelijker dan bij een bankspaarrekening.

Geschreven door Rogier Kemme van Kemmelot – De Ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in Stamrecht BV's

Je stamrechtovereenkomst hoog of laag oprenten?

Voor diegene die al een stamrecht BV heeft of overweegt een stamrecht BV op te laten richten, zal het misschien bekend klinken. Toch geldt voor veel mensen met een stamrecht BV dat zij nauwelijks worden ingelicht over de oprenting van het stamrechtkapitaal.

Allereerst, wat houdt het in? Op het moment dat de fiscus toestaat een ontslagvergoeding in een BV te laten storten zegt de fiscus eigenlijk:’Oke, ik wacht met belasting heffen, maar omdat ik dat nu niet doe, maar over bijvoorbeeld 20 jaar, loop ik wel 20 jaar rente mis. De ontvanger daarentegen kan tot aan het pensioen over het gehele bedrag rente ontvangen. Als fiscus ga ik niet alleen inkomstenbelasting (kortweg IB) heffen over het bedrag wat is gestort, maar ook over het rendement wat er op wordt gemaakt.’

Dat is lastig, want je weet niet welk rendement je gaat maken die periode, of  je moet het volledige bedrag op een (bank-)spaarrekening storten tegen een vaste rente, maar dat doen slechts weinigen. Dus gaat de fiscus akkoord met een vooraf vastgestelde oprenting. Zo mag je voor de stamrecht BV rendementen vastleggen van bijvoorbeeld 2%, 3% of 4%.

Vaak wordt het U- of T-rendement aangehouden. Dit zijn rekenrendementen gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. De achterliggende berekeningen van deze rendementen zijn complex; in praktijk komt het er op neer dat het U-rendement meestal iets lager uitvalt dan het T-rendement. In april 2012 waren de rendementen respectievelijk 1,80% en 2,53%.

Maar wat zijn nu de consequenties van een keuze voor een hoge of een lage oprenting? Als je het rendement exact haalt is dat natuurlijk duidelijk, want je betaalt dan over het gehele bedrag IB. Maar stel je hebt 2% opgenomen – of dat is het U- of T-rendement bij aanvang of achteraf – en je haalt 4% (omdat het voor de vergelijking hier niets uitmaakt laten we de kosten even buiten beschouwing).

Nemen we bovenstaand voorbeeld dan betekent dit dat op basis van het rendement van 4% er een veel hoger bedrag staat dan er zou staan als de oprenting van slechts 2% zou zijn gehaald. Over dat merendeel betaal je dan geen IB maar Vennootschapsbelasting (kortweg VpB).  De VpB  is 20% – boven de € 200.000 is het 25% maar dat halen de meesten van ons niet –  en mag daarna gewoon in de BV blijven zitten. Echter als je besluit het geld uit te laten keren betaal je hierover 25% dividendbelasting.  De gecombineerde heffing is dus 40% (en geen 45%; want  100 minus 20% is 80 minus 25% is 60!).

Je zou dus kunnen zeggen dat het loont een lage oprenting te nemen als je verwacht dat (een gedeelte van) de uitkering van je stamrecht BV in een hoger percentage IB valt dan 40%. Dit percentage is weer afhankelijk van de hoogte van je overige inkomsten bij uitkering en of je het voor of na je 65ste laat uitkeren. Laat je het vóór je 65ste uitkeren dan ligt de grens op € 18.945 en na je 65ste op € 33.863 per jaar (2012).

Stel nu het omgekeerde: de oprenting staat op 4% en je behaalt een reëel rendement van 2%. Dit betekent dat er aanzienlijk minder in de BV aanwezig is dan er volgens de vastgestelde oprenting in zou moeten zitten. Meestal is dit geen probleem. Je hebt rendement gemaakt – een eis van de fiscus – alleen het is minder geworden dan je had gehoopt. Je betaalt over het gehele bedrag – de 18.000 eerste storting voor zover nog aanwezig daargelaten – IB. De hoogte hangt weer af van andere inkomensbestanddelen die in de loonbelasting vallen zoals loon, (pre-)pensioen of AOW.

Hier zit echter een adder onder het gras. Stel je behaalt gedurende de eerste 10 jaar een rendement van 2%. En opeens – je hebt bijvoorbeeld gedeeltelijk belegd in aandelen – haal je in een zeker jaar 10% rendement. Mooi, zul je denken. Echter, ook dat jaar staat de oprenting op 4%. Over de 6% ‘overwinst’ mag je dus gewoon 20% VpB gaan afrekenen. Dit terwijl je nog onder de gemiddelde oprenting van 4% zit. Zo kan het zijn dat je gedurende de looptijd én vennootschapsbelasting betaalt en aan aan het eind van de rit ook nog eens over alles inkomstenbelasting!

Rogier Kemme

Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ Voor vragen of een afspraak: 020-775 19 88

Geplaatst in Stamrecht BV's

Zelf wel of geen 18.000 euro startkapitaal storten…

Door € 18000 te lenen en in de BV te stoppen, wordt het aandelenkapitaal volgestort. Dat kapitaal is ooit bedacht om te voorkomen dat BV’s zouden worden opgericht, maar over niet voldoende middelen zouden beschikken om daadwerkelijk de in de doelomschrijving omschreven activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het hebben van voldoende middelen voor het uitkeren van de stamrechtverplichting, het aangaan van schulden of de in- en verkoop van goederen mits aangegeven in de akte.

Het lijkt er nu op dat deze regel zal worden afgeschaft maar omdat dit al 4 jaar wordt geroepen geloof ik het pas als het daadwerkelijk is ingevoerd. Voor 1 januari 2012 was de afschaffing van de minimumkapitaaleis gepland maar deze datum is niet gehaald. Volgens veel notarissen zal de afschaffing nu per 1 januari 2013 plaatsvinden. De Eerste Kamer moet echter nog akkoord gaan maar de kans dat de invoering op die datum gaat plaatsvinden is nu wel wat groter. Overigens staat de behandeling van het wetsvoorstel nog niet op de agenda van de Eerste Kamer. Voorlopig dient er voor het oprichten van een BV dus 18000 euro aanwezig te zijn.

Nu hebben veel mensen die € 18.000 niet voorhanden. Wij (Kemmelot) kunnen in zo een geval dit bedrag in samenwerking met de bank laten voorschieten. Dit is kosteloos, dus om die reden hoeft u het niet te laten. Veel mensen vragen wat van het voorschieten de consequenties zijn.

Nu hoeft de € 18.000 in de praktijk vaak niet te worden terugbetaald aan de BV* Ook niet als de BV gaat uitkeren. Officieel moet dit wel, het is tenslotte een lening met een looptijd en aflossing, echter omdat het bedrag niet inkomstenbelastingplichtig is – het komt voort uit ‘netto’ geld – maakt het voor de bruto-netto berekening en de afdracht aan de fiscus niet uit of deze bij de uitkeringen wel of niet wordt meegenomen*. Het wel of niet terugbetalen van de € 18.000 – mits voorgeschoten – hoeft dus geen belemmering te zijn.

25-8-2013: * Er komen veel vragen over bovenstaande passage. De verplichting tot het storten van 18.000 is inmiddels afgeschaft, echter er zijn veel mensen die een bv hebben waarbij ze de 18/m destijds hebben moeten storten. Omdat de 18.000 netto geld is hoeft deze in principe niet te worden betrokken bij de belaste uitkeringen. Echter als er een tekort ontstaat in de BV t.o.v. de in de stamrechtovereenkomst overeengekomen uitkering gebaseerd op de destijds ontvangen ontslagvergoeding – hier kan sprake van zijn als het behaalde/te behalen rendementen minder zijn dan de oprenting in de stamrechtovereenkomst minus de kostenreserveringen – kan deze worden aangesproken.
Daarnaast controleert de belastingdienst op het ogenblik streng op leningen. Dit houdt in: of de rente jaarlijks wordt voldaan en of de lening (tijdig) wordt terugbetaald.

Echter, als je het geld laat voorschieten moet dit geld ook weer worden terugbetaald aan de schuldeiser, de bank. Zodoende wordt na het passeren van de akte het geld weer teruggestort naar de bank. Op dat moment ontstaat een schuld van u (privé) aan de BV. Over deze schuld moet een zakelijke rente worden betaald, over de hoogte valt te discussiëren maar ligt op dit moment tussen de 3 en de 6 % per jaar. Dit betekent dat u per jaar bijvoorbeeld € 600 euro betaalt aan uw eigen BV. Op zich is dit geen probleem maar over deze rente betaalt u bij uitkering wel weer inkomstenbelasting. Op zich is dit ook geen probleem alleen is de rente als je deze betaalt niet aftrekbaar. Daarnaast verwacht de fiscus dat u bovenstaande afspraken wel heeft vastgelegd.

Als u liever geen rente zoals in bovenstaand voorbeeld betaalt, dan stort u het gehele bedrag zelf naar de BV. Een voordeel kan zijn dat over de naar de BV gestorte gelden niet meer de 1,2% vermogensrendementsheffing hoeft te worden afgedragen. Een fiscaal voordeeltje dus (sommige mensen hevelen om die reden zelfs tonnen eigen vermogen over naar hun BV).

Heeft u het geld echter niet (beschikbaar) dan loont het de moeite zelf € 500 euro naast de voorgeschoten € 18.000 te storten. Oftewel de € 18.000 lening te beperken tot een lening van (minder dan) € 17.500. Een lening van (minder dan) € 17.500  is vrijgesteld van rentebetaling. De grens van het berekenen van rente over geleend kapitaal is namelijk gesteld op 17.500.

Bent u van plan uit uw BV geld op te nemen voor een lening aan uzelf of aan derden dan heeft bovenstaande maatregel geen enkele zin. Immers de € 17.500-grens geldt voor alle leningen samen. Komt u met één of meerdere leningen boven dit bedrag uit dan vervalt de regel en dient u over iedere geleende euro alsnog rente te betalen.

Conclusie: als u de € 18.000 niet beschikbaar kan stellen, moet dit zeker geen reden zijn om geen BV te verkiezen voor de ontslagvergoeding. Zorg er wel voor – dat als u het bedrag laat voorschieten – er een deugdelijke leningovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Brengt u bij ons de boekhouding onder – standaard slechts € 450 per jaar – dan verschaffen wij u de leningovereenkomst.

Rogier Kemme,  Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ 020-775 19 88

*Zou het wel verplicht worden gesteld de € 18.000 terug te storten wanneer de BV tot uitkering komt en heeft u dit bedrag niet voorhanden dan kunt u op 65 (of 67)-jarige leeftijd het geld opnieuw van de bank lenen, het in de BV storten en het als jaaruitkering (sterftekans is immers <1jaar op die leeftijd) weer terugstorten via uw eigen rekening naar de bank. Op dat moment heeft u alsnog aan alle verplichtingen voldaan.