Geplaatst in Stamrecht BV's

Vanuit uw stamrecht BV uw hypotheek aflossen: Wat levert het op?

Slak zijn huisIn mijn vorige blog heb ik aangegeven wat de kosten (kunnen) zijn van het aflossen van uw hypotheek vanuit de stamrecht BV. Maar wat levert het nu op? In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht zijn de voordelen op de korte termijn vaak niet zo groot, maar des te groter op de lange termijn. Stel we pakken weer even de hypotheek van vorige keer er bij: € 100.000, rente 5% welke nog 5 jaar vaststaat. Deze geeft een bruto jaarlast van € 5000, met 40% renteaftrek netto € 3000 per jaar.
Met de boeteberekening van vorige keer kwamen we uit op € 5000. Relevant, want deze hoort bij het gehele plaatje. We gaan er dan ook vanuit dat deze boete voor vervroegd aflossen – welke er lang niet altijd hoeft te zijn – meegenomen en dus betaald wordt vanuit de nieuwe hypotheek. De hypotheek die vanuit de stamrecht BV wordt verstrekt mag deze meefinancieren, waardoor er geen aanvullende kosten zijn.
De daadwerkelijk transactie gaat eenvoudig: u maakt vanuit de BV € 105.000 over naar de bank waar de hypotheek staat o.v.v het hypotheeknummer. De hypotheek bij de bank vervalt vervolgens.
De BV heeft nu echter een lening aan de hypotheekhouder, waarschijnlijk uzelf. Maar zoals al eerder gezegd is een lening van een ton zonder enige zekerheid geen degelijke belegging van de BV. De BV wil meer zekerheid en dit kan in de vorm van een hypothecaire verpanding (zie vorige blog).
Maar ook met verpanding wil de BV natuurlijk rendement maken op haar belegging. De vraag is altijd hoe hoog deze rentevergoeding mag zijn. Omdat de schuldeiser en de eigenaar van de BV meestal dezelfde zijn wordt er niet vanuit het belang van beide geredeneerd. Een lage rente zorgt immers – ook met fiscale aftrek – altijd voor minder lasten.
U zult dus geneigd zijn een zo laag mogelijke rente af te spreken. Om het zakelijk karakter van de transactie gestalte te doen zijn er wel richtlijnen.
De fiscus houdt als stelregel aan: maximaal 25% afwijking van reguliere geldverstrekkers. Als we bij het gemiddelde 5-jaars rentetarief kijken komen we op zo’n 4% (gemiddeld) uit. Dit betekent dat we in zo’n geval minimaal 3% hypotheekrente mogen rekenen.
Doordat er sprake is van een hypothecaire verpanding en de afgeloste lening is gebruikt voor de aanschaf of verbouwing van de eerste woning is er ook rente-aftrek. Als we uitgaan van volledige aftrekbaarheid en een belasting van 40% kost de nieuwe hypotheek ons 105.000 * 3% -/- 40% = € 1890 per jaar. Een verschil van ruim € 1000 per jaar (3000-/-1890).

Echter het grote voordeel zit in de staart. In plaats van de rente aan de bank te betalen en dit geld nooit meer terug te zien stroomt het in de BV. Stel u houdt deze constructie 20 jaar aan dan is uw BV met 20 * 3% van 105.000 = € 63.000 toegenomen. Deze 63.000 kan weer worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als (pre-)pensioen gedurende enkele jaren. Stel u zou daarover wederom 40% belasting betalen dan houdt u hiervan 63.000 -/- 40% = € 37.800 over (bijvoorbeeld 10 jaar lang 3780 per jaar).

De totale rekensom in dit voorbeeld wordt dan: 20 jaar betaald 63.000 minus 40% belastingaftrek = € 37.800 betaald. Daarna uit te keren vanuit de BV 63.000 minus 40% belasting = € 37.800. Per saldo is in dit voorbeeld de hypotheek kosteloos geweest.

In al deze berekeningen moeten we natuurlijk steeds uitgangspunten kiezen. Ik doe dit zo reëel mogelijk, echter deze kunnen natuurlijk in het echt verschillen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Sluit u een hypotheek over die niet voor de aanschaf van uw eerste woning is gebruikt dan is er geen sprake van renteaftrek. Of komt de financiering boven de 100% EW uit. Of is de rente hoger of lager.
De hoogte van die aftrek kan ook verschillen. Heeft u nu een hoog inkomen en nauwelijks pensioen dan kan het zijn dat u nu tegen 52% aftrekt en later tegen 19% of 24% krijgt uitgekeerd. Nog mooier! Maar als u werkloos wordt kan de aftrek ook minder worden….. Kortom overleg goed wanneer u tot het aflossen van uw hypotheek overgaat. Voor advies.

Echter alle mooie dingen hebben ook een keerzijde…. Als u namelijk de aflossing doet is het geld waarmee u uw hypotheek aflost wel uit uw BV verdwenen. De centjes zitten dan immers in uw bakstenen. Nu kan zich een vervelend ‘kip-of-ei’ verhaal voordoen. Stel u wordt werkloos en u heeft het geld nodig… De enige mogelijkheid om er aan te komen is de geldverstrekker weer de hypotheek te laten verstrekken. Maar die doet dat niet als u werkloos bent….
Kortom: als u de aflossing doet zorg dat u het geld op de korte termijn niet nodig heeft en/of het op termijn aflost of het plan heeft het huis op termijn te verkopen.

Stamrecht BV opzetten? Wij helpen u graag!
Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Bankspaar_én_BV

bijgesnedenlogokemmelotMijn twitter-account heet Bankspaar_of_BV. Misschien bent u door een tweet van mij over dit blog wel hier belandt. Eigenlijk doen we met deze naam ons eigen advies tekort. Goed, nu was een andere naam zoals ‘ontslagvergoedingspecialist’ of ‘ontslagvergoeding’ te lang dus moest ik improviseren, maar toch…..
Bankspaar_of_BV suggereert namelijk dat u uit één van deze twee opties moet kiezen en dat hoeft niet zo te zijn. Hierbij doel ik overigens niet op de andere mogelijkheden die er zijn. Naast banksparen of een BV opzetten kunt u er met een ontslagvergoeding ook voor kiezen deze te laten uitkeren of in een lijfrente te storten. In totaal kunnen er 4 opties worden onderscheiden;
1. Uit laten keren
2. In lijfrente af laten storten
3. Op een geblokkeerde bankspaarrekening laten storten
4. Een stamrecht BV laten oprichten

De eerste optie is interessant als je niet zo’n hoge ontslagvergoeding krijgt. Alle inkomsten in het jaar waarin je de ontslagvergoeding ontvangt worden namelijk bij elkaar opgeteld. Zodoende is de som van salaris, ww-uitkering en ontslagvergoeding al gauw zodanig hoog dat je er 52% over gaat betalen
Een voorbeeld: stel u bent 50 jaar oud en heeft een maandsalaris van € 5000 bruto. U heeft 10 jaar bij uw werkgever gewerkt en verlaat uw werkgever in oktober.
Volgens de ABC-kantonrechtersformule ontvangt u als ontslagvergoeding 10 x 1,5 maandsalaris zijnde € 75.000.
Uw inkomen voor de fiscus: Salaris over 9 maanden € 5000 = € 45.000 . Ontslagvergoeding is € 75.000. Totaal inkomen € 120.000. Dit betekent dat u over ca € 66.000 52% belasting betaalt. Netto houdt u van uw € 75.000 dus maar € 36.900 over!

Om alleen al die reden zijn de andere opties te overwegen. Echter de introductie van de (geblokkeerde) bankspaarrekening heeft vrijwel alle voordelen van de lijfrente weggehaald. Doe daar nog eens de woekerpolisaffaire bovenop en de lijfrente is afgeschreven als serieuze optie (ter info: tussen de ca 1300 ontslagvergoedingen die we met Kemmelot hebben mogen afhandelen zit geen énkele aanvraag lijfrente!)

Zodoende houden we als opties vaak alleen banksparen en de BV over. Op basis hiervan is de keuze voor mijn twitternaam ‘Bankspaar_of_BV‘ niet zo slecht. Echter het hoeft niet óf te zijn. Laat ik daarom nou eens geen uitgebreide verhandelingen gaan plaatsen over wanneer je een BV moet nemen en wanneer banksparen maar juist wanneer deze beide een goede optie zijn.

Stel u ontvangt € 150.000 ontslagvergoeding op uw 55ste. Nog niet eens bijgekomen van de schrik en/of de onredelijkheid van uw ontslag moet u gaan beslissen wat u hiermee gaat doen. U weet het nog niet. U weet tenslotte niet of en zo ja wanneer u weer een baan vindt… En mocht dit niet lukken is dan voor uzelf beginnen een optie? Misschien free-lance uzelf verhuren in waar u goed in bent?
Wat weet u wel? Dat u in ieder geval WW gaat ontvangen. U bent 55 en heeft hier (55 – 18 =) 37 maanden recht op.
U verwacht eigenlijk niet snel een andere baan te vinden en rekent er op deze periode geheel of grotendeels uit te moeten zitten. Om een idee te krijgen van de hoogte van de WW heeft u op internet uw salaris ingevuld en wat blijkt: netto komt dit uit op ca. € 1800 per maand. Aangezien uw hypotheeklasten alleen al € 1000 bedragen zou het prettig zijn als dit kon worden aangevuld. Voor bovenstaande case kan een combinatie van banksparen en een stamrecht BV de juiste oplossing zijn. Waarom?

Allereerst wilt u een gedeelte van het geld vrij houden omdat de toekomst nog ongewis is. Hierbij is een BV de ideale oplossing. Waarom? Met een BV hoef je geen looptijd af te spreken. Je kan het geld aanwenden wanneer je wilt en je kan geld in één keer opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een lening. Om zo bijvoorbeeld te investeren in je bedrijf. En je kan zelfs de BV als ondernemersvehikel gebruiken en eruit declareren.
Maar waarom dan niet alles in de BV? Die BV kan tenslotte ook een aanvullende uitkering doen.
Dat kan ook en is dus tevens een optie. Alleen moet er een salarisadministratie worden bijgehouden en moet de afdracht aan de fiscus worden gedaan. Omdat u dit waarschijnlijk niet dagelijks doet moet hier een boekhouder aan te pas komen. Deze rekent natuurlijk kosten voor zijn werk. Bij ons is dit slechts € 150 euro per jaar, maar toch het is geld. In het geval van een bankspaarrekening doet de bank dit voor je.

Het beste zou zijn om de bruto uitkering, die gewenst is bovenop de WW-uitkering, uit te rekenen (=te bruteren) en deze voor bijvoorbeeld 37 maanden te laten uitkeren. In de praktijk moet dan wel gelet worden op de 1%-sterftekansregel.
Mocht er binnen de 37 maanden wat veranderen, zoals het vinden van een baan, dan kunnen tegenwoordig de uitbetalingen via een bankspaarrekening tijdelijk worden stopgezet.
Terug naar ons voorbeeld: stel dat er een aanvulling is gewenst van € 750 netto per maand gedurende 37 maanden. Bruto is dit ca € 1250. € 1250 gedurende ruim 3 jaar komt neer op ca. € 44.500.
Het plaatje wordt dan: € 44.500 op een direct uitkerende bankspaarrekening laten storten welke gedurende 3 jaar € 1250 per maand uitkeert en € 105.500 in een uitgestelde stamrecht BV. In de omschrijvingen van de BV nemen we daarnaast op dat meneer of mevrouw gelden mag (be-)lenen en eventueel bepaalde bedrijfsmatige activiteiten mag ontplooien, zoals het doen van advieswerk.

NB: Veel factoren zijn bij bovenstaande keuze van belang. Ik kan ze niet allemaal noemen omdat het artikel dan te lang wordt. Zo is de keuze om de uitkering te laten doen uit de BV of de bankspaarrekening mede afhankelijk van factoren zoals de kans op werk en/of andere inkomsten. Het stopzetten van een eenmaal gestarte uitkering is bij een BV namelijk weer makkelijker dan bij een bankspaarrekening.

Geschreven door Rogier Kemme van Kemmelot – De Ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in Algemeen

Hoeveel belasting betaal ik over mijn ontslagvergoeding?

Van veel mensen krijg ik de vraag wanneer het nu fiscaal interessant wordt hun ontslagvergoeding door te storten. Gemakshalve wordt er al van uitgegaan dat er 52% over afgetikt dient te worden. Dan blijft de vraag wanneer je laat uitkeren zodat je minder belasting betaalt, bijvoorbeeld door het doorstorten naar een stamrecht BV of bankspaarrekening.

Maar betaal je wel altijd 52%? En zo niet, loont het dan nog wel om het door te storten?
De ontslagvergoeding is niets anders dan vooruit betaald loon. Dat loon valt dus in de loonbelasting. Alle inkomsten bij elkaar opgeteld en afgetrokken vormen uiteindelijk het belastbaar inkomen en het belastbaar inkomen valt in de progressieve schijven van de inkomstenbelasting. Die schijven zien er in 2012 zo uit:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 33,10%
schijf 2 € 18.946 t/m € 33.863 41,95%
schijf 3 € 33.864 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Stel, we nemen even het volgende voorbeeld: u ontvangt slechts € 25.000 aan ontslagpremie: U twijfelt over direct uitkeren of doorstorten. U gaat het puur om het fiscale voordeel. Hoeveel belasting u nu moet gaan betalen hangt af van uw andere inkomsten van dat jaar. U genoot een salaris van € 3000 per maand en u wordt halverwege het jaar ontslagen, op 1 juli 2012.
U ontvangt dan 6 maanden loon en dat is € 18.000. Maar daarnaast heeft u waarschijnlijk ook recht op WW en deze ook aangevraagd. U ontvangt dan de rest van het jaar 2 maanden 75% en 4 maanden 70% van uw laatstverdiende loon a € 12900 (we gaan er voor de WW van uit dat u de laatste 6 jaar heeft gewerkt).

Alles bij elkaar opgeteld zijn de inkomsten over 2012 18.000 + 12.900 + 25.000 = 55.900. Dit betekent dat u met de ontslagvergoeding volledig in de 42% valt (de 3000 in de 41,95 even afgerond). In dit voorbeeld blijft u dus net onder de 52%-grens. Zou de ontslagvergoeding of het inkomen – en daarmee ook gelijk de WW – omhoog gaan dan ziet het plaatje er anders uit en kom je wel in de 52%.

Wat te doen nu? De afweging moet nu zijn: als u het bedrag doorstort ga ik dan minder belasting betalen? Is dit niét zo dan heeft doorstorten geen enkel nut. Is dit wél zo, om hoeveel gaat het dan?
Toch is de kans op fiscaal voordeel bij doorstorten zelfs in dit voorbeeld zeer reëel. Iemand met een inkomen van 3000 per maand bouwt net als de meeste Nederlanders max 70% pensioen op.
De oudedagsvoorziening bestaat uit de AOW en het ouderdomspensioen zelf. Als we uitgaan dat er geen pensioengat ontstaat (…….) zou het pensioen in dit voorbeeld uitkomen op 70% van (3000 * 12,96 =) 38.880 = € 27.216.

Kijken we dan naar de belastingschijven na 65 jaar:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 15,20%
schijf 2 € 18.946 t/m € 34.055 24,05%
schijf 3 € 34.056 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Dan zou het betekenen dat u met de top van uw pensioen 24% belasting betaalt. Dat niet alleen, u zou nog eens € 7000 extra mogen ontvangen waarover u slechts 24% verschuldigd bent. De € 25.000 zal dat als levenslange uitkering vanaf uw 65ste niet eens volmaken. Kortom: de conclusie van dit voorbeeld is dat u zelfs met een maximale belastingdruk van 42% alleen al binnen de inkomstenbelasting een fiscaal voordeel kunt behalen van 18%!

NB: Voor de duidelijkheid: bovenstaand voorbeeld dient een inzage te geven in de belastingdruk bij uitkeren van een ontslagvergoeding. In uw persoonlijke situatie spelen veel meer zaken een rol en moet naar alle gegevens gekeken worden. Heeft u al een nieuwe baan, denkt u het geld nodig te hebben op korte of middellange termijn, heeft u de wens voor uzelf te beginnen, heeft u additionele lijfrentes lopen, etc, etc….

Vragen of heeft u een ontslagvergoeding ontvangen? Bel op 020-775 19 88/06-50 80 14 87 Rogier Kemme, Kemmelot

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws

‘Geen gouden handdrukken in Amsterdam’

‘Geen gouden handdrukken in Amsterdam’

Laatste update:  22 december 2011 19:20

AMSTERDAM – De gemeenteraad van Amsterdam wil afrekenen met gouden handdrukken. Als een bestuurder vrijwillig weggaat, dan heeft hij geen recht op vergoeding. Wordt hij ontslagen, dan krijgt hij maximaal één jaarsalaris mee.

Bovenstaand artikel werd mij door mijn compagnon toegestuurd een paar dagen geleden.  De titel spreekt voor zich: het einde der gouden handdrukken is bij de gemeente Amsterdam nabij. De media heeft het artikel waarschijnlijk integraal overgenomen zoals het door de gemeenteraad naar buiten is gebracht.

Slecht nieuws zo lijkt het voor een kantoor als het onze; Kemmelot, waar we ons louter met de ontslagvergoeding bezighouden, of beter gezegd bezighouden met het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen.

Dus toch maar even goed lezen wat ze precies bedoelen. De gemeente betaalt bij vrijwillig ontslag  geen ontslagvergoedingen meer uit, en als hij of zij ontslagen wordt slechts één enkel jaarsalaris.

Allereerst het vrijwillige ontslag. Dan krijg je bij de gemeente Amsterdam geen geld meer mee. Was dit dan zo? Schijnbaar wel. Vreemd, dat als je vrijwillig ontslag neemt je een vergoeding meekrijgt…. Daar heb je namelijk helemaal geen recht op. Het heet niet voor niets een ontslagvergoeding! Als iemand op vrijwillige basis een bedrijf verlaat – of dat nu een overheidsinstantie is of een bedrijf  mag niets uitmaken – behoor je normaal gesproken helemaal niets te krijgen…  Maar goed, de regenteske overheid houdt er meestal andere regels op na…

Maar dan het tweede deel: Bij niet vrijwillig ontslag wordt nog maar één jaarslaris meegegeven!  Hoe zit het dan eigenlijk als je niet voor de Amsterdamse overheid werkt maar voor een normaal bedrijf zoals de meesten van ons. Dan geldt bij ontslag normaal gesproken de kantonrechtersformule. Wat houdt deze formule in?

Laten we de verwijtbaarheid even buiten beschouwing, dan geldt de volgende formule:

  • Elk dienstjaar tot en met het 34e levensjaar = 0,5 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 35e tot en met het 44e levensjaar = 1 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 45e tot en met het 54e levensjaar = 1,5 maandsalaris vergoeding
  • Elk dienstjaar vanaf het 55e levensjaar = 2 maandsalaris vergoeding

Wat houdt dit in? Stel, u bent 40 en u wordt ontslagen na een dienstverband van 10 jaar. Wat krijgt u? Bij aanvang van uw dienstverband was u 30 en voor die eerste 5 jaren ontvangt u een half maandsalaris per jaar. Voor de jaren vanaf uw 35ste ontvangt u 1 maandsalaris per dienst jaar. In dit voorbeeld krijgt u dus 5 maal 0,5  en 5 maal 1 = 7,5 maansalaris bij ontslag. Dat is nog lang geen jaarsalaris, terwijl we het hebben over een dienstverband van 10 jaar!

Dit jaarsalaris zou u in dit voorbeeld pas krijgen als u na uw 40ste nog eens 4,5 jaar zou hebben doorgewerkt. Deze jaren tellen immers allen voor 1 maand mee en dan komt u aan 1 volledig jaarsalaris (7,5 + 4,5 =12). Voor de duidelijkheid een dienstverband van 14,5 jaar dus (we laten het afronden even)

Het kan ook korter. Als u van uw 45 ste tot uw 54ste in loondienst ben geweest tellen de jaren met 1,5 maand door. En als u zo slim bent om pas in uw 55ste levensjaar voor de gemeemte te gaan werken heeft u na 6 jaar het jaarsalaris als gouden handdruk binnen.

Hoe lang is het gemiddelde dienstverband bij de overheid eigenlijk??  Hoe lang zit een gemeenteraadslid in de raad? Wanneer stapt een medewerker over naar een andere baan? Iemand die vanaf zijn 25ste bij de gemeente werkt heeft één volledig jaar aan ontslagvergoeding pas bereikt op zijn 42ste, oftewel na 17 jaar. In de meeste gevallen blijft de ontslagvergoeding dus gewoon intact.

De titel geen gouden handdrukken meer in Amsterdam lijkt dan ook een beetje overdreven. Het enige dat verandert is dat lange dienstverbanden niet meer excessief beloond worden met een surplus aan salaris.

Rogier Kemme, Kemmelot, de ontslagvergoedingspecialist.

Ontslagvergoeding te ontvangen? Bel ons op 020-775 19 88 of mail op info@ontslagvergoeding.nu