Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

De Flex-BV

De flex-bv komt er aan. Het wetsvoorstel hiervoor is op 12 juni gepasseerd in de eerste kamer. Wat houdt dit nu precies is?

Er zijn een aantal dingen veranderd. Het meest in het oog springende is het vervallen van de verplichting tot het vooraf volstorten van het nominaal aandelenkapitaal. Normaal gesproken is er een startkapitaal nodig van € 18.000 euro, het nominale aandelenkapitaal van de (stamrecht)BV. Vanaf 1 oktober vervalt deze verplichting.
Goed nieuws? In principe wel. Je hoeft nu geen € 18.000 euro meer ter beschikking te hebben, cash of in girale tegoeden, om een stamrecht BV op te richten. Echter dit probleem – voor diegene die het geld niet voorhanden hebben, en dat zijn er veel – was al ondervangen doordat een grote Nederlandse bank in samenwerking met o.a. ons de € 18.000 al ter beschikking stelde als lening.
Het geld werd (en wordt) door de bank op de geopende stamrecht-rekening gestort en er kan een berichtje naar de notaris dat de BV kan worden opgericht. Nadat de BV is opgericht wordt de € 18.000 weer teruggestort naar de bank.
De lening was gratis (lees: rente- en kostenvrij) uit commercieel oogpunt. Immers omdat de bank het bedrag voorschiet komt de rekening die onder de BV hangt ook bij die bank en daar komt dus ook de ontslagvergoeding binnen. Zo verzekert de bank zich van een mooie doorstroom aan creditgelden. Klant blij, bank blij, iedereen blij.

Echter aan dit ‘voorschieten’ zat ook een nadeel. Omdat de € 18.000 weer teruggestort wordt na de oprichting van de BV was er boekhoudkundig sprake van een lening (zie mijn blog hierover). En wil een lening zakelijk zijn dan moet hierover rente worden voldaan. Omdat de consumptieve kredietrente-aftrek al jaren is afgeschaft is deze rente niet aftrekbaar en heb je dus wel een kostenpost op de balans!

Dat wordt per 1 oktober dus verleden tijd. Dit heeft nog weer een extra voordeel. Zo is er weer een andere regel – ja, dit is Nederland – dat als je niet meer leent dan € 17.500 je hierover geen rente hoeft te betalen aan de BV. Omdat deze vrijstelling van 17.500 betrekking heeft op alle geleende gelden uit de BV valt hier ook de 18.000 euro onder die is voorschoten door de bank als startkapitaal. Heb je van deze service gebruik gemaakt dan kan je dus niet meer profiteren van de 17500 vrijstelling. Deze is immers door de € 18000 startkapitaal al volledig ingenomen.
Doordat deze eis komt te vervallen komt deze vrijstelling ook weer in zicht. Rentevrij lenen tot 17500! Zeker interessant als je een lening consumptief besteedt! Zou je namelijk je huis gaan verbouwen of een gedeelte van je hypotheek aflossen dan is rente betalen helemaal niet erg omdat je deze dan ook weer kan aftrekken van je inkomstenbelasting.

Het wordt dus weer een stukje aantrekkelijker om een ontslagvergoeding in een BV te storten. Dit was al zeer aantrekkelijk omdat het geld dan niet bij je inkomen wordt opgeteld. Zo betaal je niet de volle 52% en worden ook andere zaken niet duuurder omdat je opeens een hoger inkomen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een crèche.
Je inkomen is hoger dus mag je bijdrage aan veel zaken ook gelijk omhoog….

Kortom: We gaan de goede kant op…..tenzij de nieuwe plannen omtrent de ontslagvergoeding doorgaan….

Rogier Kemme
Kemmelot
020-775 19 88
Meer weten over stamrecht BV’s? Ga naar www.stamrechtbv.net