Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

Kemmelot in de Volkskrant, AD en Telegraaf

Misschien heeft u het gelezen, misschien niet. Maar sinds het ballonnetje over de stamrecht bv is opgelaten zijn wij als Kemmelot meerdere keren door de media benaderd. Hieronder enkele berichten van de afgelopen weken.

Volkskrant 20 juli 2013
Volkskrant 20 juli 2013

Volkskrant 20 juli 2013
Volkskrant 20 juli 2013

Telegraaf 13 juli 2013
Telegraaf 13 juli 2013
Algemeen Dagblad 12 juli 2013
Algemeen Dagblad 12 juli 2013
Geplaatst in In 't nieuws

Ontslagrecht en vergoeding in nieuw regeerakkoord VVD – PvdA

VVD en PvdA zijn er uit. Op 30 oktober 2012 werd het nieuwe akkoord gepresenteerd. Wat zijn de veranderingen voor het ontslagrecht en de ontslagvergoeding?

Allereerst het ontslagrecht algemeen. De ingangsdatum van het nieuwe ontslagrecht is 1-7-2014. Het blijft zo dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan het UWV om een ontslagadvies moet vragen. Bij een reguliere situatie, t.w. een doorlopend contract, is de gang naar de kantonrechter niet meer mogelijk.
Als de werkgever een positief advies omtrent het ontslag van het UWV heeft gekregen is er geen sprake van een te betalen ontslagvergoeding. Op zich is daar niets vreemds, want dat is nu ook niet het geval.
Nu komt het vreemde: ook wanneer het UWV geen akkoord afgeeft mag de werkgever de werknemer toch ontslaan. De werknemer heeft in zo’n geval de mogelijkheid om de rechter te vragen om het ontslag terug te draaien of de werkgever te veroordelen tot het betalen van een ontslagvergoeding. Echter dit moet hij achteraf doen.
Is er sprake van een positief ontslagadvies dan zal de rechter alleen nog maar een ontslagvergoeding eisen als hij het ontslag onterecht vindt of als het ontslag aan de werkgever te wijten is.

Dan de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule komt te vervallen. Er wordt alleen dan nog een ontslagvergoeding toegewezen wanneer de werknemer onterecht is ontslagen of als het ontslag (hoofdzakelijk) aan de werkgever is te wijten. Om een ontslagvergoeding te krijgen zal de werknemer zelf naar de rechter moeten gaan.
Letterlijk zegt het akkoord: “Indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten is, kan hij een vergoeding toekennen. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
De hoogte van de vergoeding mag door de rechter dus maximaal worden gesteld op een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 75.000 euro. Dit is een enorme teruggang van de huidige situatie waar een maximum geldt van een factor 2. Het lijkt er ook nog eens op dat de ontslagvergoeding niet geheel vrij besteedbaar blijft. Letterlijk staat er in het akkoord: “Deze lastenverzwaring (……) wordt gecompenseerd door lagere ontslagvergoedingen, die door een wettelijke norm in omvang beperkt worden, en omgezet in een transitiebudget ten bate van (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten”

Bij onvrijwillig ontslag moet de werkgever de werknemer een opleidings-/omscholingscompensatie geven. Mensen die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen hebben recht op een transitie-budget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen (oftwel 16 jaar dienstverband) en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing of voor outplacementbureau’s.

Dan de WW. Nu komt de regeling er op neer dat je voor ieder jaar dat je hebt gewerkt, één maand WW krijgt. Dus als u 32 jaar gewerkt hebt, ontvangt u 32 maanden een WW-uitkering. Het maximum is gesteld op 38 maanden. De hoogte is gebaseerd op het laatste verdiende loon met een maximum van ca €50.000 op jaarbasis.
Als u na 1 januari 2014 werkloos wordt, heeft u nog slechts maximaal 12 maanden recht op de huidige hoge WW-uitkering. Daarna wordt de WW-uitkering nog maximaal 12 maanden uitgekeerd, echter gebaseerd op het minimumloon.

Ik heb al enkele keren eerder mijn persoonlijke mening gegeven over de op hande zijnde maatregelen. De werknemers die wat ouder zijn (>50 jaar) en/of langere dienstverbanden hebben worden hierdoor het meest geraakt.
In een economische crisis zullen zij ook niet snel weer een nieuwe baan krijgen. Te duur, te vaak ziek, te weinig kneedbaar zullen de meeste werkgevers denken en eerder kiezen voor iemand van 25 jaar. Keuze genoeg tenslotte in de economische crisis. De ontslagene blijft werkloos met een langdurige afhankelijkheid van de sociale voorzieningen als gevolg.
Ook een run op de (kanton)rechter dreigt. Omdat er nu duidelijkheid – of in ieder geval eenduidigheid – is omtrent de hoogte van een ontslagvergoeding – denk aan de kantonrechtersformule – bieden werkgevers het vertrekkend personeel meestal een vergelijkbare regeling aan. Dit om een (eventueel kostbare) gang naar de rechter voor te zijn.
Dit hele proces begint nu weer overnieuw. De werkgever zal laag (of zelfs niets) aanbieden waarop de werknemer weer naar de rechter stapt. En wat gaat deze besluiten…..

Rogier Kemme
Rogier Kemme is mede-eigenaar van Kemmelot- de ontslagvergoedingspecialist welke zich bezighoudt met het fiscaal vriendelijk onderbrengen van ontslagvergoedingen

Geplaatst in Algemeen

Waarom een Kemmelot stamrecht BV?

Op de markt voor stamrecht BV’s zijn een aantal aanbieders. Het zijn er niet gek veel. Tenminste dan heb ik het over bedrijven die 1) zich echt toeleggen op het onderbrengen van ontslagvergoedingen in stamrecht BV’s (het is hun core-business),
2) daar ook behoorlijk veel ervaring mee hebben en 3) waar de nadruk ligt op het volledig verzorgen van alle facetten die bij een BV komen kijken zoals een stamrechtovereenkomst, goedkeuring fiscus, opmaken akte, inschrijven KvK, etc,etc.

Aan bovenstaande criteria voldoen, denk ik, tussen de 6 en 8 kantoren. Veel meer zullen het er niet zijn. Wij, Kemmelot zijn er één van. Veel mensen vinden ons via onze website en hebben gelijk een goed gevoel. No nonsense, niet te zakelijk en te afstandelijk. Anderen googlen en vergelijken op prijs. Weer anderen kiezen de eerste de beste die ze tegenkomen. Vaak wordt mij deze vraag gesteld:”Waarom zou ik met u in zee moeten gaan (en niet met een ander)”?

Zo een vraag zet je best aan het denken. Je denkt al gauw wat is er aan ons nou zo goed dat de klant het best voor ons kiest. Ik kan aangeven dat we de consequenties van een hoge of lage oprenting helder uitleggen, dat we een zodanige omschrijving aan de BV meegeven dat je er nog allerlei activiteiten in kan ontplooien en dat we ook de boekhouding van de stamrecht BV kunnen verzorgen, alsmede fiscaal advies geven. Maar nu bedacht ik om het eens om te draaien.

Na afronding van de BV sturen we iedere klant een vragenlijst waarop kan worden aangeven hoe onze dienstverlening werd ervaren. We hebben deze door klanten teruggestuurde vragenlijsten er bijgepakt en gekeken wat onze klanten achteraf aan/in ons waardeerden. We kwamen tot 7 unieke punten.
Handig voor u om te weten en voor mij, zodat ik bij een volgend telefoontje gelijk naar dit artikel kan doorverwijzen 😉

1.’Kemmelot ontzorgt!’
Toen ikzelf met een ontslagvergoeding te maken kreeg – ik ben ook ervaringsdeskundige- wilde ik één ding: het moest goed geregeld worden zonder romplslomp en gezeur aan mijn hoofd. Mijn einde dienstverband was al hectisch genoeg, dus ik wilde dat alles volledig werd verzorgd. Dit doen wij ook voor onze klanten, we regelen alles en alleen wanneer uw handtekening vereist is, moet u wat doen. Kortom: wij nemen u alles uit handen. Letterlijk schreef een klant van ons: ‘Kemmelot ontzorgt’.

2. Korte lijnen:
Wij, Kemmelot zijn met z’n drieën. Marieken Kraan, Mark Liem en ikzelf Rogier Kemme bemannen het kantoor. Geen stagiares, geen externe automatische telefoondienst die opneemt. Alle contacten, ook die met derden zoals uw (ex-)werkgever, lopen via ons. Een klant schreef: Vanaf de eerste ontmoeting met dhr. Kemme vond ik het een prettige ervaring. Geen nonsens maar straight to the point.

3. Klantcont(r)act:
Afspraak is afspraak bij ons. Als we zeggen dat we mailen dan mailen we, als we zeggen dat we bellen dan bellen we.
Een klant schreef: Uitstekende deskundige service gekenmerkt door snelheid, transparantie en grote klantgerichtheid.

4. Kennis:
We “doen” alleen ontslagvergoedingen, wij zijn specialisten op dit gebied, en weten dus wat er geregeld dient te worden.
U kunt met ons overleggen over de juiste oprenting in uw stamrechtovereenkomst. Hier kunnen we u van maatwerkadvies voorzien. U of T-rendement, een vast rendement en een hoge of lage kostenopslag.
Weten we toch iets niet dan schakelen wij de hulptroepen in: de fiscalist, accountant familie- of arbeidsrechtadvocaat. Een knappe vraag die we dan nog steeds niet kunnen beantwoorden. Een klant schreef: Persoonlijk, deskundig en bereid uitvoerig informatie te verstrekkenen en alle taken uit te voeren, te ontzorgen.

5. Korte doorlooptijden:
We regelen alles snel en accuraat. Kunnen we een stap zetten dan zetten we die. We rekenen voor de oprichting van een stamrecht BV altijd tussen de 3 en 8 weken. Maar met uw medewerking en een snelle inspecteur zijn kortere doorlooptijden zeker geen uitzondering! Ons record: 3 werkdagen!Een klant schreef: Alleen wanneer mijn handtekening of identiteit echt vereist was, hoefde ik iets te doen. Verder vond ik het fijn om vooral per mail en indien nodig telefonisch op de hoogte te worden gehouden.

6. Kosten:
Wij verlenen onze dienstverlening tegen een zeer concurrerend tarief. Voor ca € 1500 verzorgen wij het gehele traject. Zijn er nog goedkopere aanbieders? Ongetwijfeld, maar wij nemen de tijd om met u de verschillende mogelijkheden door te nemen, het rekenrendement te bepalen, de kostenopslag, wat gebeurt bij overlijden, welke activiteiten u nog eventueel wilt ondernemen, etc,etc. Iets niet duidelijk? Dan nemen we het nogmaals door. Een klant schreef: Het grote voordeel en daarom is mijn keus ook op Kemmelot gevallen, zijn de korte lijnen, duidelijkheid, informatievoorziening, afspraak is afspraak en niet geheel onbelangrijk de prijs

7. Kompleet:
Wij kunnen u alle oplossingen aanbieden, van stamrecht BV tot Banksparen en tevens kunt u bij ons terecht voor nazorg.
Onder de nazorg kan verstaan worden: het maken van de jaarrekeningen, doen van de aangifte vennootschapsbelasting maar ook het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld leenovereenkomsten voor als u wat wilt opnemen uit uw BV of uw hypotheek wilt aflossen. Wilt u in dit laatste ondersteuning dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Een klant schreef: ‘Het totale pakket sprak me aan, alles onder één dak’.

Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen van de meerwaarde van Kemmelot. Zijn er vragen of opmerkingen, schroom niet te bellen!

Rogier Kemme
020-7751988
Kemmelot