Geplaatst in Algemeen

Veilig lenen uit uw BV

zak met geld Er is bij veel mensen nog steeds onduidelijkheid over wat de voorwaarden zijn om te kunnen lenen uit de je bv.
In principe mag je altijd lenen uit je bv, tenzij er natuurlijk geen geld meer in je bv zit. Waar het echter om gaat is dat als je leent uit een bv je netto geld haalt uit een pot waar ‘bruto’ geld in zit. Oftewel, over het geld wat in de (stamrecht) bv zit dient nog belasting afgedragen te worden. Het lenen uit een bv verandert ook niets aan de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting door de bv.
De lening dient dus normaal gesproken terugbetaalt te worden, zodat de bv de belasting uiteindelijk – wanneer dat ook is – kan afdragen. Ik zeg ‘normaal gesproken’ omdat het bijvoorbeeld bij liquidaties mogelijk is een lopende lening te verrekenen met de af te dragen belasting.

Als je een lening aangaat dienen er drie belangrijke zaken in acht te nemen.

1. Er dienen ‘zakelijke voorwaarden’ te zijn overeengekomen.
2. Er dient een deugdelijke leenovereenkomst met deze voorwaarden aanwezig te zijn
3. Je dient je aan deze afspraken in de leenovereenkomst te houden

Laten we deze punten even kort behandelen.

1. ‘Zakelijke voorwaarden’ houdt in dat het zowel vanuit het oogpunt van de bv interessant moet zijn als vanuit het standpunt van de schuldenaar. Dat niet alleen, de afspraken dienen ook marktconform te zijn. Dan kan betrekking hebben op de rente(-vastperiode), looptijd, aflossing en zekerheidstelling (verpanding).
Als u bijvoorbeeld een rente afspreekt van 0% is dit voor u als schuldenaar misschien interessant, maar de bv heeft er niets aan. Als u 10% rente afspreekt is dat prettig voor de bv, maar het kan ook prettig voor u zijn als u de rente bijvoorbeeld zakelijk of privé kunt aftrekken. Echter omdat 10% een niet marktconforme rente is, zal de fiscus dit waarschijnlijk toch afkeuren. Het gaat te ver om hier nu een heel verhaal te houden over welke rentes wel en niet gangbaar zijn. Dit geldt voor alle afspraken in de leenovereenkomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij overlijden of niet tijdig terugbetalen? Wat is de boete, wanneer wordt er opgeëist, etc. Indien u hierover advies wilt, kunt u altijd een keer op kantoor afspreken of ons een mail sturen.

2. Alle afspraken dienen opgenomen te worden in een leenovereenkomst. Wij hebben door de belastingdienst goedgekeurde leenovereenkomsten. Wij adviseren u om niet zelf een leenovereenkomst te maken zonder zeker te weten dat deze aan de regels van de fiscus voldoet.

3. Het laatste punt is misschien wel het allerbelangrijkste: papier is tenslotte geduldig. U kunt de meest prachtige dingen overeenkomen maar u dient ze ook na te komen. Het gaat hier met name om de betaling van de rente en aflossing. Staat er in de leenovereenkomst dat u aan het eind van het jaar een aflossing zult doen, doe dit dan ook. Krijgt u controle en blijkt dat u uw rente of aflossing niet (meer) betaalt, dan zou u zomaar een probleem met de fiscus kunnen krijgen.

Dienen deze regels altijd in acht genomen te worden bij een lening? Niet altijd. Als u een bedrag voor een kortere periode (< 1 jaar) opneemt en de rekening van de bv eigenlijk gebruikt als een rekening courant dan hoeft u geen rente te betalen. Enige voorwaarde is dat u binnen de 17,5/m euro blijft en zoals gezegd het geleende bedrag niet voor langere termijn uit laat staan.

Rogier Kemme
Kemmelot Administraties

Geplaatst in Stamrecht BV's

Vakantiehuis kopen…..

De droom: een vakantiehuis in het buitenland.....
De droom: een vakantiehuis in het buitenland…..
Heeft u er wel eens over gedacht een (vakantie-)huis te kopen in het buitenland? Frankrijk, Italië of Kroatië misschien? Ongetwijfeld… Uw stamrecht bv kan een mooi vehicel zijn om dat mee te doen. Maar hoe kan u dat het beste doen?
Stel u heeft een ontslagvergoeding van € 100.000 in uw bv laten storten. U ziet dat u een mooi vakantiehuis in Kroatië kan kopen voor eenzelfde bedrag (ik hou van makkelijke voorbeelden…). Het betreft een mooi nieuwbouwproject en alles ziet er goed uit. Nu kunt u dit op 2 manieren doen:
1) U leent het volledige bedrag uit uw bv aan uzelf. U spreekt netjes een rente, looptijd en aflossing af en investeert het geld in de woning, of
2) U koopt het huis ‘uit’ de bv. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt vanuit de bv naar de notaris waar de transactie wordt gedaan en de bv wordt daarmee ook eigenaar van het onroerend goed.

In beide gevallen is de bv 100.000 euro kwijt en in beide gevallen is onroerend goed aangeschaft, echter……

Bij de eerste optie is er sprake van een particuliere lening – een lening aan jezelf in dit geval – zonder zekerheidstelling en bij de tweede optie is er eigenlijk geen sprake van een lening maar van een investering. De bv wordt tenslotte eigenaar van de woning. De keuze tussen deze twee opties kan echter grote gevolgen hebben voor uw aankoop maar ook voor uw bv en misschien zelfs voor uw privé-vermogen.
Laten we 2 toekomst-scenario’s doorlichten: het gaat goed met de waarde van het OG en het gaat slecht met de waarde van het OG.

Stel het gaat goed met het aangekocht OG. De waarde van de woning verdubbelt in 10 jaar en na deze periode besluit u het te gaan verkopen. Met de opbrengst van 200.000 lost u de lening af bij de bv en u houdt zelf nog eens 100.000 over. Deze valt in box III en het enige wat u betaalt is 1,2% vermogensrendementsheffing. Inkomstenbelasting hoeft niet te worden afgedragen, het betreft tenslotte een transactiewinst en de woning is in privé aangekocht.
Had u voor optie 2 gekozen dan was dat wel anders geweest: de verkoopwinst van 100.000 euro was winst voor de bv geweest en was derhalve belast met 20% vennootschapsbelasting. Dat niet alleen, als u de winst uit de bv zou willen halen zou u er nog eens 25% dvidendbelasting over moeten betalen. In plaatst van 1,2% bij optie 1 zou u in totaal 40% kwijt zijn aan gecombineerde heffingen (nee, geen 45%). De vrijwel onbelaste winst bij optie 1 is tevens de reden dat dit in het verleden vaak werd geadviseerd.

Maar….stel het gaat niet goed en na 10 jaar is de waarde van de woning gehalveerd. Ook nu gaat u tot verkoop van het vakantiehuis over. Echter nu komt u 50.000 tekort….. Wat nu??
In optie 1 kunt u de lening uit de bv slecht voor 50% terugbetalen. De bv heeft nog € 50.000 van u tegoed. Ach, zult u misschien zeggen: ‘dat is het risico van de belegging’….. Maar dat is het nu juist, het is geen belegging (van de bv). De bv heeft helemaal niets te maken met de waarde-ontwikkeling van het OG. Zij heeft een lening uitstaan bij een particulier die (naast directeur van de bv) er onroerend goed van heeft gekocht.
De bv wil dus gewoon de € 50.000 terug hebben. En nog belangrijker misschien: de belastingdienst verwacht dit ook, of beter gezegd: eist dit ook!
U zult dus uit uw privé-vermogen de 50.000 moeten voldoen. Heeft u dit geld niet dan kan beslaglegging volgen op (pensioen)polissen en eventueel andere bezittingen.

Heeft u echter voor optie 2 gekozen dan was de waardedaling van € 50.000 wel een negatief beleggingsrendement geweest van de bv. Vervelend maar ook niet meer dan dat. U wordt (privé) niet aangeslagen en het negatieve resultaat kan zelfs fiscaal verrekend worden met eventuele winsten in de toekomst.

Rogier Kemme
Stamrecht bv specialist
info@kemmelot.nl

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws, Stamrecht BV's

Fiscus jaagt op foute stamrecht bv’s!

controleur

5 aandachtspunten waar je op moet letten als je controle krijgt.

Het is u misschien niet ontgaan. De fiscus is sinds halverwege vorig jaar actief stamrecht bv’s aan het controleren.
Reden om u zorgen te maken? Nee, als u de bv bij een degelijke partij hebt laten opzetten – zoals wij – en u zich verder aan de regels houdt, dan is er weinig aan de hand. Alleen moet u wel weten welke regels.

Allereerst; waarom controleert de fiscus?

Welnu, de economische crisis heeft o.a. twee consequenties: 1) meer ontslagen en – mede daardoor – 2) minder financiële armslag voor veel mensen.
Dit brengt weer twee resultanten met zich mee: de ontslagen zorgen voor meer ontslaguitkeringen. Immers in de meeste gevallen moet bij een gedwongen ontslag een vergoeding uitgekeerd worden volgens de kantonrechtersformule. Doordat vaak oudere werknemers worden ontslagen met relatief lange dienstverbanden zijn de vergoedingen vaak hoog en is voor veel mensen de stamrecht bv een ideale oplossing (zie andere bijdragen hierover op deze website). Er worden dus veel stamrecht bv’s opgericht.
Het tweede punt is dat de mensen met een stamrecht bv vaak niet 1,2,3 aan de slag komen en hun bv nog wel eens willen zien als een spaarpot. Kortom ze nemen er geld uit op.
Deze combinatie leidt er toe dat veel bv’s schulden hebben. Nu hangt er boven iedere bv nog steeds een belastingclaim en die ziet de fiscus graag verzilvert. Echter van een kale kip kan je niet plukken, en dat geldt ook voor de bv. De fiscus wil dus voorkomen dat de bv’s die gaan uitkeren niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Waar controleert de fiscus op? Hier 5 punten binnen de bv die je in ieder geval op orde moet hebben:

1) Als je uit een BV geld opneemt en je hebt hiervoor geen actuariële berekening laten maken, je stuurt de fiscus geen loonstrook en je draagt (dus) geen belasting af kan dat alleen in de vorm van een lening vanuit de bv.
Maar deze lening moet vanuit het oogpunt van de bv wel zakelijk interessant zijn (wanneer dit is ga ik nu niet verder op in dat gaat voor dit blog te ver). Zorg dus dat je een leenovereenkomst hebt met daarin opgenomen het geleende bedrag, de looptijd van de lening, het aflosschema en de rente die je betaalt.

2) Zorg dat de lening niet te hoog is. Een bv heeft net zoals een bank zekerheid nodig. Is die er niet – zoals normaliter bij een persoonlijke (consumptieve)lening of doorlopend krediet – houdt de lening dan beperkt. Wel mag je een groot bedrag lenen als er sprake is van een verpanding. Echter deze dient bij de notaris bekrachtigd te worden (hypothecaire akte) en mag niet onderhands zijn (een zogenaamde positief/negatief-verklaring).

3)Als je uitkeringen wilt laten doen uit de bv zorg dan dat hier een actuariële berekening aan ten grondslag ligt.
Zorg dat de fiscus een loonslip ontvangt bij iedere maandelijkse, kwaartaalijkse of jaarlijkse betaling. En, zorg dat er een aanvullende stamrechtovereenkomst wordt opgesteld met daarin vermeld het kapitaal dat voor de uitkeringen is gereserveerd. En het allerbelangrijkste: zorg dat dit kapitaal ook fysiek in de bv aanwezig is! (NB: laat je de boekhouding van je bv door ons doen dan dragen wij hier allemaal zorg voor)

4) Kom de schriftelijke afspraken die je met je eigen bv maakt na!!! Staat er dat je ieder jaar aflost, los dan ook af! Staat er in de leningovereenkomst dat je 6% rente betaalt aan het einde van ieder kalenderjaar, betaal die dan ook!

5) Last but not least: zorg dat de oprichting in orde is. Stamrechtovereenkomsten die ondertekend (gedateerd) zijn nadat de bv is opgericht en de gelden zijn gestort zijn niet geldig. En zo kan ik er nog wel aan paar verzinnen.

Wil je een BV oprichten of de boekhouding ervan laten doen? Bel ons op 020-775 19 88 of info@kemmelot.nl
Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht Specialist BV

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Wat levert een stamrecht BV op?

RendementOm een of andere reden schrijf ik de meeste blogs in de nacht. Altijd lekker rustig en schijnbaar worden dan de gedachten van de dag beter geordend. Zo schreef ik 3 dagen geleden een blog met de titel: ‘Wat kost een stamrecht BV?’ Om wat extra attentie te genereren tweette ik via mijn twitteraccount @Bankspaar_of_BV: Wat kost een stamrecht BV? https://stam-recht.nl/2011/08/09/is-een-stamrecht-bv-duur/
Gisteravond kwam daarop het volgende antwoord via twitter binnen: Vraag liever: Wat levert een stamrecht BV je op? Heel veel voordelen!“@Bankspaar_of_BV: Wat kost een stamrecht BV?
Behalve dat ik het een leuke reactie vond, en de tweep (ik meen de benaming voor iemand die tweet) complimenteerde met zijn goede suggestie dacht ik een blog met eenzelfde naam toch al zeker geschreven te hebben. Dus ik zoeken tussen mijn blogs…..maar dit bleek niet het geval! Eigenlijk best vreemd, omdat het oprichten van stamrecht BV’s mijn werk is, dacht ik nog. Maar waarom dan niet?? Welnu, omdat dit heel moeilijk aan te geven is. Maar laat ik toch een poging doen.

Als wij een BV oprichten zorgen we er niet alleen voor dat de akte gepasseerd wordt, dat er een stamrechtovereenkomst wordt opgesteld en dat er een akkoord van de fiscus komt. We regelen ook dat er een uitgebreide omschrijving wordt opgenomen over wat de BV wel en niet mag. Zo heb je maximale vrijheid om het geld uit de ontslagvergoeding aan te wenden hoe het jou goeddunkt. Dit is een zeer belangrijke stap, want het doel van de BV moet stroken met de activiteiten die erin worden ondernomen. Zo hebben wij een uitgebreid artikel opgenomen over de vorm waarin de BV met het ingelegde vermogen mag proberen rendement te maken. De BV mag ze dit doen door het geld op een spaarrekening te zetten of in aandelen te beleggen. Maar dit kan ook gebeuren door (hypothecaire) schuldvorderingen aan te gaan. Ik zal u alle mogelijkheden die omschreven worden besparen maar wil de meest gemaakte keuzes hier even op een rijtje zetten.

Sparen: Je kan het geld op een spaarrekening zetten. Op het ogenblik heeft Westland-Utrecht wat dat betreft een van de meest aantrekkelijk rekeningen. Op het moment van schrijven zit er 2,00% rente op. Geen opname- en geen stortingsbeperkingen. Ook kan je kiezen voor een deposito en die voor meer jaren vastzetten. Kies je voor een looptijd van 10 jaar dan zit daar nu (april 2013) een maximale rente op van ca 3,5%. Daarmee heb je het wel gehad in spaarland. Samengevat: sparen vrij opneembaar geeft een rendement van 1,0% tot 2,0% en sparen op de langere termijn een rendement van 2% tot 4%.

Beleggen: Tja, wie durft er hier nog een rendementsprognose op los te laten….Je kan ervoor kiezen via de bank dan wel via Binck of Alex je gelden te beleggen in verschillende mixfondsen of in aandelen die je zelf selecteert. Ook kan je er voor kiezen het geld via een bank in bepaalde beleggingsfondsen te investeren. Verder ga ik alle mogelijkheden van opties, derivaten en trackers hier niet behandelen. De opbrengsten blijven echter onzeker, zeker als het percentage aandelen substantieel is. Mijn ervaring in 25 jaar financiële dienstverlening: als je er niet een hobby van maakt er je bijna iedere dag mee bezig te houden beleg dan in beleggingsfondsen of ga praten met een beleggingsstrateeg (via Kemmelot te benaderen). Rendement op korte termijn (1 tot 5 jaar) tussen de -40% en +50%, , op middenlange termijn (5 tot 15 jr) tussen de 0% en 15% en op lange termijn (>15 jr) tussen 5 en 15%

Lenen: Lenen uit een BV is wordt relatief veel gedaan. Dit omdat het geld in principe gemakkelijk opneembaar is d.m.v. overschrijving of zelfs via pinnen. Er moet wel een leningovereenkomst worden gemaakt. Omdat er geen sprake is van onderpand is het bedrag wat je van de fiscus mag opnemen als lening relatief beperkt. Denk hierbij aan wat een geldverstrekker u zonder onderpand ter beschikking zou stellen. De fiscus is er niet gek op. Door de aanhoudende crisis nemen steeds meer mensen geld op uit de BV waardoor ze een schuldpositie verkrijgen aan hun BV. Als de BV gaat uitkeren zal er op enig moment ook weer terugbetaald moeten worden…. Rendement voor de BV: tussen 3,5% en 10%

Hypotheek verstrekken: Door je hypotheek vanuit privé (deels) over te nemen garandeer je de BV inkomsten op middellange c.q. lange termijn. Er moet dan wel een hypothecaire akte worden opgemaakt via de notaris. Een onderhandse akte of positief/negatief-verklaring wordt niet (meer) geaccepteerd. In de leenovereenkomst leg je de voorwaarden en de hoogte van de rente vast. Deze rente mag wat afwijken van de reguliere rente die door commerciële geldverstrekkers wordt gehanteerd. Denk daarbij aan een marge van 25%. Afhankelijk van de rentevastperiode levert dit de BV een rendement op van 3 tot 8%.

Een bedrijf starten: Veel mensen gaan na hun ontslag voor zichzelf beginnen. Dit kan via een eenmanszaak, VOF of een BV. Als je overweegt dit in een BV te doen kan de stamrecht BV hiertoe gebruikt worden.
De stamrecht BV wordt dan BTW-plichtig en gaat functioneren als een gewone onderneming. U kunt er voor kiezen een handelsonderneming te starten of diensten te verlenen, bijvoorbeeld als consultant of interim-manager. Als u declareert vanuit de BV vallen de gelden ook binnen de BV. Rendement….wie zal het zeggen?

Participeren in een bedrijf: Sommige mensen krijgen de mogelijkheid zich in te kopen in een bestaande onderneming. Dit kan met eigen geld maar dat is er niet altijd. Dan zou het kunnen gebeuren door een lening op te nemen uit de BV, echter zoals hierboven besproken heeft dit z’n beperkingen. Met name ook omdat er geen sprake is van zekerheidsstelling(en). Maar je kan de BV ook rechtstreeks laten participeren in het bedrijf. Het voordeel voor de BV is dat deze het winstrecht krijgt als rendement op haar investering over het gedeelte waarin ze in het bedrijf deelneemt. Dat rendement is afhankelijk van afspraken en de winst van het bedrijf.

Rendement betekent overigens geen winst voor de BV. Wil je meer weten over het verschil kijk dan hier. Het rendement dat u op uw BV haalt hangt dus af van wat u met uw geld doet. Wilt u risico’s nemen of niet, welke horizon heeft u, wat heeft u minimaal nodig.
De vraag: Wat levert een stamrecht BV op kan dus beter anders beantwoord worden. Dat is namelijk dat u maximale vrijheid heeft met uw geld, inclusief het gedeelte dat bij het niet oprichten van de BV direct naar de fiscus was gegaan.
Wilt u advies omtrent de aanwending van uw stamrechtgelden dan kunt u altijd bij ons terecht.

Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist
info@stamrechtbv.net
020-775 19 88

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Uw eigen geldverstrekker?

Ongeveer een maand geleden belde een mevrouw ons op. Ze had van ons gehoord via een collega. Ze was 47 jaar en was net ontslagen als directiesecretaresse bij haar werkgever. Ze was niet blij met de gang van zaken maar de ontslagvergoeding van een kleine 90.000 euro was een kleine pleister op de wonde. Het geld had ze niet direct nodig. Haar man werkte nog, het pensioen van beiden was meer dan voldoende en er dreigde ook geen liquiditeitsprobleem op de korte termijn.

Het enige wat al jaren dwars zat was dat zij destijds gekozen hadden voor een variabele rente op hun hypotheek.
Zo’n rente kan zo maar oplopen en dat gaf haar altijd al een onrustig gevoel. Nu is dat probleem makkelijk op te lossen door de rente vast te zetten, maar de langetermijnrente was in die periode bijna 2 procent opgelopen dat ze twijfelde of dit nou wel zo een goed idee was….

Omdat de hoogte van de hypotheek 75.000 euro was, opperde ik het volgende: we richten een stamrecht BV (zie hier) op voor mevrouw en storten hier de 90.000 euro in. Daarna maken wij voor haar een leningovereenkomst waarin de BV 75.000 euro leent aan mevrouw privé tegen een rente van 5%.

Met dit bedrag lost mevrouw de hypotheek af die op haar woning rust.  Ze is zodoende af van de onzekere variabele rente en daarnaast van de externe geldverstrekker. Ze is nu als het ware haar eigen bank geworden! Zie hier
De 5% mag ze fysiek overmaken van de privérekening naar de BV of het bij de lening aan prive optellen. Mevrouw kiest ervoor het ook daadwerkelijk over te maken.

Wat gebeurt er: mevrouw betaald 5% rente over 75.000 jaarlijks op dezelfde datum aan het eind van het jaar. Deze 5% mag ze aftekken van de belastingen, het is immers gewoon hypotheekrente. Dit levert haar een aftrekpost op van € 3750 per jaar waarvan ze 42% terug krijgt (Zie voor belastingschijven).

Daarnaast zijn er inkomsten voor de BV. De BV maakt een jaarlijkse winst van €3750 op een totaal van 90.000 euro, een rendement van ca 4%. Hiermee voldoet de BV aan de rendementseis en hoeft ze niet of nauwelijks vennootschapsbelasting af te dragen (blijft binnen rekenrendement en jaarlijkse kostenopslagen).
Bovendien loopt ze nauwelijks risico over de beleggingen van de BV. Ze is immers zelf diegene die zorgt voor het rendement dat de BV maakt.

De jaarlijkse rentebijschrijvingen zullen later zorgen voor een hogere uitkering op pensioengerechtigde leeftijd wanneer mevrouw de stamrecht BV tot uitkering wil laten komen. Zou ze dit laten  doen op 65-jarige leeftijd en blijft de situatie ongewijzigd dan leveren haar rentebijschrijvingen (65 -/- 47 jaar=)18 jaar maal € 3750 =   67.500 euro.
Dit levert mevrouw een extra pensioenuitkering op van ca € 4700 jaarlijks of € 380 maandelijks levenslang

Is bovenstaande optie het overwegen waard? Mail ons dan info@kemmelot.nl