Geplaatst in Stamrecht BV's

Lenen of uitkeren?

Wat te doen?Als u geld uit uw bv wilt halen kunt u ervoor kiezen af te rekenen met de fiscus of een lening aan te gaan vanuit de bv. Bij lenen draagt u geen inkomstenbelasting af maar moet u uw geld op een gegeven moment ook weer terugbetalen. Bij uitkeren hoeft dat niet, maar dat zit weer aan veel regels vast, en komt het u fiscaal wel uit? Wat is het beste om te doen?

Lenen

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid te lenen uit de stamrecht bv. Dit is mogelijk via een rekening-courant verhouding of via een persoonlijke lening.
Bij de eerst dient de voorwaarde te zijn dat de uitstaande leningen een totaalbedrag van € 17.500 niet overtreffen en er geen sprake is van een structureel karakter (korter dan 1 jaar).
Overstijgt de lening de € 17.500 of zorgt de lening ervoor dat er in totaal meer dan dit bedrag aan leningen uitstaat dan kan de lening beter opgenomen worden als persoonlijke lening.
Hiervoor dient een leningovereenkomst te worden opgemaakt waarin moet worden bepaald:
– de hoogte van het bedrag
– de rente
– de rentevastperiode
– de aflossing
– de looptijd

Wij raden altijd aan een lening lineair af te lossen; d.w.z. dat de aflossing in principe het leenbedrag is gedeeld door de looptijd. Dus bij een lening van € 20.000 en een looptijd van 5 jaar hoort een aflossing van € 4000 per jaar of ca € 333 per maand.

Uitkeren

Je kan er ook voor kiezen geld uit te keren en gelijk belasting te betalen. Dit kan door middel van een maandelijkse (of jaarlijkse) uitkering of d.m.v. een eenmalige opname.

De maandelijkse of jaarlijkse opname heeft als voordeel dat u alles spreidt en u bijvoorbeeld zo een aanvulling heeft op uw inkomen. Doordat u het verdeelt over meerdere jaren kunt u het zo afmeten dat u niet in een hoge belastingschijf komt waardoor u relatief net te veel belasting betaalt. Als u bijvoorbeeld een ww-uitkering heeft van € 35.000 en € 10.000 hypotheekrenteaftrek dan loont het de uitkering van de bv niet hoger te laten zijn dan € 2.500 per maand opdat u geen 52% belasting betaalt.

Opnemen in 2014

Dit kan weer op twee manieren. U kunt een gedeelte van uw stamrecht bv in één keer opnemen. Het voordeel is dat u geen gebruik hoeft te maken van de sterftekansberekening en de overige gelden in de bv kunt laten. U kunt het bedrag exact zo hoog maken dat u niet teveel belasting betaalt. Echter u ontvangt geen korting op de inkomstenbelasting.
Neemt u het volledige saldo van uw stamrecht bv op dan kunt u gebruik maken van de 80-20 regeling. Deze regeling houdt in dat als u al het geld uit de bv haalt in 2014 u over 20% van dat bedrag geen belasting betaalt, over de overige 80% betaalt u gewoon inkomstenbelasting.
Wat zijn de voordelen? Die zijn evident: u betaalt over 20% geen inkomstenbelasting. Toch maken maar relatief weinig mensen gebruik van de regeling. De reden: er zitten nogal wat addertjes onder het gras. Een nadeel is dat omdat u in één keer afrekent u ook weer in een hogere belastingschijf terecht komt. Dit kan bovenstaand voordeel geheel of gedeeltelijk teniet doen. Daarnaast komt uw geld in privé in box III; u betaalt hier 1,2% vermogensrendementsheffing. Als laatste rekent u af over de boekwaarde. Die kan door de lage rente hoger zijn dan we werkelijke waarde van de tegoeden in de bv waardoor u relatief meer belasting betaalt.

Wat wanneer doen?

Heeft u geld nodig en twijfelt u wat te doen? Neem dan contact met ons op. Komen we er niet telefonisch uit dan kunnen we altijd een afspraak op kantoor maken…..

Rogier Kemme

Geplaatst in Stamrecht BV's

Vakantiehuis kopen…..

De droom: een vakantiehuis in het buitenland.....
De droom: een vakantiehuis in het buitenland…..
Heeft u er wel eens over gedacht een (vakantie-)huis te kopen in het buitenland? Frankrijk, Italië of Kroatië misschien? Ongetwijfeld… Uw stamrecht bv kan een mooi vehicel zijn om dat mee te doen. Maar hoe kan u dat het beste doen?
Stel u heeft een ontslagvergoeding van € 100.000 in uw bv laten storten. U ziet dat u een mooi vakantiehuis in Kroatië kan kopen voor eenzelfde bedrag (ik hou van makkelijke voorbeelden…). Het betreft een mooi nieuwbouwproject en alles ziet er goed uit. Nu kunt u dit op 2 manieren doen:
1) U leent het volledige bedrag uit uw bv aan uzelf. U spreekt netjes een rente, looptijd en aflossing af en investeert het geld in de woning, of
2) U koopt het huis ‘uit’ de bv. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt vanuit de bv naar de notaris waar de transactie wordt gedaan en de bv wordt daarmee ook eigenaar van het onroerend goed.

In beide gevallen is de bv 100.000 euro kwijt en in beide gevallen is onroerend goed aangeschaft, echter……

Bij de eerste optie is er sprake van een particuliere lening – een lening aan jezelf in dit geval – zonder zekerheidstelling en bij de tweede optie is er eigenlijk geen sprake van een lening maar van een investering. De bv wordt tenslotte eigenaar van de woning. De keuze tussen deze twee opties kan echter grote gevolgen hebben voor uw aankoop maar ook voor uw bv en misschien zelfs voor uw privé-vermogen.
Laten we 2 toekomst-scenario’s doorlichten: het gaat goed met de waarde van het OG en het gaat slecht met de waarde van het OG.

Stel het gaat goed met het aangekocht OG. De waarde van de woning verdubbelt in 10 jaar en na deze periode besluit u het te gaan verkopen. Met de opbrengst van 200.000 lost u de lening af bij de bv en u houdt zelf nog eens 100.000 over. Deze valt in box III en het enige wat u betaalt is 1,2% vermogensrendementsheffing. Inkomstenbelasting hoeft niet te worden afgedragen, het betreft tenslotte een transactiewinst en de woning is in privé aangekocht.
Had u voor optie 2 gekozen dan was dat wel anders geweest: de verkoopwinst van 100.000 euro was winst voor de bv geweest en was derhalve belast met 20% vennootschapsbelasting. Dat niet alleen, als u de winst uit de bv zou willen halen zou u er nog eens 25% dvidendbelasting over moeten betalen. In plaatst van 1,2% bij optie 1 zou u in totaal 40% kwijt zijn aan gecombineerde heffingen (nee, geen 45%). De vrijwel onbelaste winst bij optie 1 is tevens de reden dat dit in het verleden vaak werd geadviseerd.

Maar….stel het gaat niet goed en na 10 jaar is de waarde van de woning gehalveerd. Ook nu gaat u tot verkoop van het vakantiehuis over. Echter nu komt u 50.000 tekort….. Wat nu??
In optie 1 kunt u de lening uit de bv slecht voor 50% terugbetalen. De bv heeft nog € 50.000 van u tegoed. Ach, zult u misschien zeggen: ‘dat is het risico van de belegging’….. Maar dat is het nu juist, het is geen belegging (van de bv). De bv heeft helemaal niets te maken met de waarde-ontwikkeling van het OG. Zij heeft een lening uitstaan bij een particulier die (naast directeur van de bv) er onroerend goed van heeft gekocht.
De bv wil dus gewoon de € 50.000 terug hebben. En nog belangrijker misschien: de belastingdienst verwacht dit ook, of beter gezegd: eist dit ook!
U zult dus uit uw privé-vermogen de 50.000 moeten voldoen. Heeft u dit geld niet dan kan beslaglegging volgen op (pensioen)polissen en eventueel andere bezittingen.

Heeft u echter voor optie 2 gekozen dan was de waardedaling van € 50.000 wel een negatief beleggingsrendement geweest van de bv. Vervelend maar ook niet meer dan dat. U wordt (privé) niet aangeslagen en het negatieve resultaat kan zelfs fiscaal verrekend worden met eventuele winsten in de toekomst.

Rogier Kemme
Stamrecht bv specialist
info@kemmelot.nl