Geplaatst in Algemeen

Stamrecht BV ‘onder water’

Onder water

‘Onder water’ is een populaire benaming als de waarde van een bezitting lager is dan de lening waarmee het is gefinancierd. Bij een stamrecht bv is hier weliswaar geen sprake van maar het kan wel zo zijn dat het rendement in de BV niet voldoende is om de afspraken overeen gekomen in de stamrechtovereenkomst na te komen

Afspraken niet haalbaar door lage rente

Doordat met de uitkeringsgerechtigde afspraken zijn gemaakt moet de Stamrecht BV een rendement op haar vermogen maken om genoeg op te bouwen om aan de uitkeringsverplichting te kunnen voldoen. Echter, veel BV’s halen deze rendementen in de huidige markt niet. De meeste BV’s zijn een rendement overeengekomen welke gelijk is aan het U-rendement. Dat varieerde na 2005 tussen de 5% en 1%. Als je een rendement hebt afgesproken van 3% dan is dat zonder een risicovolle belegging nauwelijks te halen.

Niet bijstorten

BV’s die minder opbrengst realiseren met hun belegging dan de rendement afgesproken ‘groei’ maken verlies. Gevolg daarvan is dat er een negatieve winstreserve (kort gezegd: verschil tussen bezittingen en schulden) ontstaat. Een negatieve winstreserve heeft geen gevolgen, anders dan dat de BV niet haar gehele uitkeringsverplichting kan voldoen.

Dit is geen probleem: de BV hoeft alleen belasting te betalen over de daadwerkelijk gedane uitkeringen. Dus, het feitelijk opgebouwde vermogen is leidend. Van bijstorting van het ontstane tekort vanuit privévermogen is niet nodig. Dit is slechts anders bij onbehoorlijk bestuur of mismanagement. Hier is sprake van als de BV onredelijk hoge risico’s zou nemen welke niet het doel van de BV – het uitkeren van een pensioenvoorziening – rechtvaardigen.

Voorkomen ‘onder water staan’

Optie 1

Om het ‘onder water staan’ te voorkomen, kan het nodig zijn dat de B.V. het rendement op haar bezittingen dient te verhogen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor. Zo kunt u gaan beleggen in aandelen en/of obligaties of onroerende zaken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een studentenwoning). Dit moet u uiteraard wel passen en de beleggingshorizon moet nog voldoende lang zijn. Een andere optie is het verstrekken van een lening aan uzelf als eigenaar van de BV om daarmee bijvoorbeeld een gedeelte van een bancaire hypotheek af te lossen. Dit kan veelal tegen betere voorwaarden dan de lopende voorwaarden waardoor dit een interessante optie kan zijn. Immers de geldverstrekker is uw BV en rentebetalingen aan de geldverstrekker zijn dus inkomsten van uw BV!

Optie 2

Het is ook mogelijk de afspraken in de stamrechtovereenkomst te wijzigen. Dit kan door de overeengekomen oprenting naar beneden bij te stellen door het vaste percentage van veelal 4% of de oprenting conform vast u-rendement te wijzigen. Hier is echter wel een goedkeuring van de belastingdienst voor nodig.