Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws

Pensioengat dichten met uw ontslagvergoeding

downloadAls uw aanzegging van uw ontslag heeft plaatsgevonden na 31 december 2013 oftewel dit jaar dan is een stamrecht bv helaas niet meer mogelijk. Ook banksparen kan niet meer. Dit komt omdat de stamrechtvrijstelling is afgeschaft.
Deze vrijstelling maakte het mogelijk voor een werkgever om salarisbestanddelen – meestal een ontslagvergoeding – zonder inhouding van belasting en sociale lasten over te maken naar BV of bank.
Het grote voordeel hiervan was dat de ontslagen werknemer zelf kon beslissen hoe en wanneer hij de gelden liet uitkeren. Zodoende kon het geld over meerdere jaren worden uitgekeerd waardoor het mogelijk was een aanvulling op het inkomen te realiseren. Daarnaast was door de herverdeling de belastingdruk aanzienlijk afgenomen.
Maar goed, het kan niet meer. Wat kan nu nog wel om de inkomstenbelasting (IB) te drukken?
De enige vrijstelling die er nog is is de aftrek voor pensioendotatie. Dit is ook niet zo slecht om te doen, immers het ontslag zorgt meestal ook voor een pensioengat. Echter aan deze vrijstelling zitten grenzen….

Hoeveel mag u storten?
Om die vraag goed te beantwoorden doet u er het beste aan in het menu links op de link ‘een afspraak maken’ te klikken omdat dit altijd individueel bekeken moet worden. Maar wij schrijven op dit blog om u wijzer te maken dus gaan we het principe in ieder geval aan u uitleggen. De mogelijkheid tot het aftrekken van geld op basis van deze vrijstelling bestaat uit twee delen: de jaarruimte(-aftrek) en de reserveringsruimte.

Allereerst de jaarruimte. Deze wordt bepaald aan de hand van de formule: 15,5% * premiegrondslag – 7,2A – FOR.
Hierin is de A de jaarlijkse pensioenaangroei (vindbaar op uw pensioenoverzicht) en staat FOR voor fiscale oudedagsreserve. De premiegrondslag is uw pensioengevend salaris (let op: dit is niet uw fiscale loon) minus de AOW-franchise. De AOW-franchise is weer dat gedeelte van het pensioengevend salaris wat geacht wordt te worden genoten als AOW. Meestal is dit 10/7 van de gehuwden AOW, maar ook dit verschilt per pensioen. In ieder geval is de aftrek gemaximeerd tot ruim 25.000. Bent u er nog?

Dan hebben we nog de reserveringsruimte. De reserveringsruimte is de optelsom van niet-benutte jaarruimten van de afgelopen 7 jaar. In 2014 is dat het totaal van de jaarruimten 2007 tot en met 2013. De reserveringsruimte kent een maximumbedrag per jaar, dat is een 2014 € 6989, zeg € 7000. Voor mensen die binnen 10 jaar hun AOW zullen ontvangen is de reserveringsruimte € 13.802. Het absoluut maximale bedrag dat u zo mag aftrekken ligt dus tussen de 49.000 en 96.600 euro.
Kortom, heeft u in de periode 2007 tot en met 2013 in 1 of meer jaren uw jaarruimte niet benut dan kunt u door middel van de reserveringsruimte dit alsnog doen.

Tweetrapsraket
Daarnaast kunt u de jaarruimte voor een tweede keer benutten. Doordat u in 2014 u ontslagvergoeding als belast inkomen heeft genoten is uw inkomen in 2014 aanzienlijk hoger. Omdat de jaarruimteberekening altijd wordt genomen over het jaar ervoor is de pensioengrondslag in 2015 over 2014 ook aanzienlijk hoger. Immers in de formule gaat uw pensioengevend salaris omhoog en uw factor a waarschijnlijk omlaag of is nihil. Hierdoor kunt u dan weer een grotere dotatie doen dan het jaar ervoor.

In totaal kunt u dus maximaal bijna 150.000 (96.600 + 2 maal 25.180) aftrekken. Hoeveel belasting u deze tweetrapsraket totaal gaat besparen moeten individueel worden bekeken, maar het loont de moeite daar u anders vol 52% afrekent.

Mark Liem
Financieel adviseur bij Kemmelot – De Ontslagvergoedingspecialist

Interesse gewekt? Neem dan contact met ons op: 020-775 19 88 of mail op info@ontslagvergoeding.nu

Geplaatst in Algemeen

Geen vrijstelling, toch een bv?

Kluis_dichtOndanks het feit dat de vrijstelling per 1 januari van dit jaar is afgeschaft voor ontslagen die officieel zijn toegekend na 1-1-2014 is er nog steeds de mogelijkheid de ontslagvergoeding in een bv te storten.
Alleen met het grote verschil dat de werkgever nu wel gewoon de IB en sociale lasten afdraagt en het dus om een netto bedrag gaat. Heeft dit zin?

Stel, u ontvangt een forse ontslagvergoeding van laten we zeggen € 200.000. Dan kunnen we er van uitgaan dat u in ieder geval de helft kwijt bent aan de fiscus.
Dan houdt u ca € 100.000 over. Deze komt echter wel in box III. En alle vermogen boven de 20.000 is belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. Over 100.000 is dit 1200 per jaar.
Door de 100.000 in een (stamrecht) bv te storten komt deze niet in box III. Ook is er al IB over afgedragen en is deze bij uitkering ook IB-vrij.
De jaarlijkse kosten van de bv zijn de aangifte vennootschapsbelasting en het opmaken van de balansen, dit kan voor € 450 per jaar. Als we daarnaast de oprichtingskosten over 5 jaar afschrijven dan komen we in totaal op € 500 uit.

Stel u zou het geld op een spaarrekening zetten en hierover een rente ontvangen van 1,7%. Dan is de opbrengst € 1700. De kosten zijn € 500 en zou € 1200 de winst zijn dan betaalt u hierover 20% vpb-belasting.
Echter de bv moet rente betalen aan diegene die het kapitaal beschikbaar heeft gesteld, u. Stel een marktconforme rente van 4%. Dat zou dan 4% van 100.000 = € 4000 rente zijn. Het resultaat van de bv is dus negatief.

Deze rente komt weer bovenop uw inkomen in box I waar u IB verschuldigd bent. Wel krijgt u hierover krijgt een korting van 12%. Dus als we uitgaan van 42% belasting – de grootste schijf – dan is dit 30%. Over de € 4000 betaalt u dus 1200 belasting in box I en houdt u € 2800 over.
Welnu, hoe ziet het plaatje er uit: Vanuit u als prive-persoon gezien zijn de netto opbrengsten € 2800. Echter de bv teert in op haar vermogen met 4000 + 500 – 1700 = € 2800, eenzelfde bedrag.

De constructie heeft dus niet veel zin. Zou u de gelden gaan beleggen en bijvoorbeeld een rendement halen van 10% per jaar dan wordt het een ander verhaal. Dan zou de winst 10.000 – 4500 = € 5500 zijn. Hierover betaalt u 1100 vpb en 1100 dividenbelasting en houdt u € 3300 over. Daarnaast blijft u de rente van € 2800 netto ontvangen.
U zou dan echter in box 3 ook 10% kunnen halen en hier maar 1,2% over af dragen.

Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

Plannen coalitie juli 2014 inzake ontslagvergoeding en stamrecht bv

downloadUpdate 16/7/16:00

Op 28 augustus jl zijn de definitieve plannen omtrent de ontslagvergoeding en stamrecht bv naar buiten gekomen. Wat zijn deze plannen?Het betreffen twee voorstellen: het geven van een belastingkorting en het afschaffen van de stamrecht bv per 1-1-2014. Allereerst wil de coalitie u een belastingkorting geven als u uw bestaande stamrecht bv (gedeeltelijk) laat uitkeren in 2014.
De reden om deze korting te geven is mensen met een stamrecht bv te stimuleren deze gelden naar privé over te hevelen en zo de bestedingen te stimuleren en hierdoor de economie aan te jagen.
Zo hoopt de regering 1,2 miljard aan extra belastingen op te halen opdat hier naar men hoopt veel mensen gebruik van zullen maken.
Het zou hierbij gaan om een korting over 20% van de van de uitkering. Hierover zou dan geen belasting hoeven te worden betaald.

Een voorbeeld: Ontslagvergoeding in bv: 100.000. U laat €100.000 uitkeren. Dan betaalt u over €20.000 geen inkomstenbelasting (ib) en over €80.000 het normale tarief. Het belastingvoordeel is dus afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt en de grote van het bedrag.

Wil de 20% IB-vrije aflossing behoorlijk wat opleveren dan moet u in 2014 een relatief groot bedrag laten uitkeren uit de bv (u bent overigens verplicht alles uit te keren wat in de bv of bankspaarrekening staat). Hoe groter dit bedrag wordt hoe groter het gedeelte dat in de 52% ib valt. Aangezien u waarschijnlijk ook ander IB belast inkomen heeft (salaris en/of uitkering) is de kans groot dat u over het bedrag volledig de 52% belasting betaalt. En dan is weer de vraag of u niet beter een moment kunt kiezen waarop u over het geheel minder belasting betaalt.

Stel, in hetzelfde voorbeeld van hierboven laat u de volledige 100.000 uitkeren in 2014 om zodoende over 20.000 (= 20%) geen ib te hoeven betalen. Dan wordt €80.000 bij uw salaris opgeteld van 2014. Stel u heeft alleen een uitkering van 2700 per 4 weken. Dit betekent dat als u verder geen inkomensbestanddelen (inkomen) heeft u over 45.000 52% gaat betalen. Dan was het aantrekkelijker geweest de € 100.000 te verdelen over bijvoorbeeld 5 jaar omdat u dan niet in de 52% valt, maar in 42%. Of te wachten tot de uitkering is gestopt en het daarna als enig inkomen had genoten gedurende een aantal jaren. Dat had u slechts 37% betaalt en nog een heffingskorting gehad van 2000 euro. Bovendien had dan de ontslagvergoeding ook gediend waarvoor het eigenlijk bedoeld is: het opvangen van weggevallen inkomen!

Er zit echter nog een adder onder het gras. Stel u laat de bv in 2014 uitkeren en betaalt over de 45.000 52% en over 35.000 42% belasting. Uw voordeel is 52% over 20% van 100.000 = 10.400. Doordat u het geld uit de bv haalt gaat het van zakelijk naar privé en komt het in box III terecht. Nu moet u vermogensrendementheffing (vrh) gaan betalen en die is 1,2%. 1,2% over 20.000 + (45.000 -52%) + (35.000 -42%)= 61.900 = 742,80 per jaar. En dat met een gemiddelde rente vergoeding op een spaarrekening van zo een 1,7% en een inflatie van 2,5%……

Onduidelijk is of dit ook geldt voor (ontslagvergoedings-)gelden die in bankspaarrekeningen zitten. Wordt lastig hier wat mee te doen omdat iedere bank hierin andere (boete-)clausules hanteert voor tussentijdse opname. (21/9: inmiddels is duidelijk dat deze ook tegen 20% korting mogen worden uitgekeerd)

De tweede maatregel betreft het afschaffen van de stamrecht bv als object om uw ontslagvergoeding in te storten vanaf 1 januari 2014. Alle bestaande stamrecht bv’s worden met rust gelaten. Het oprichten van een stamrecht bv wordt daarmee de rest van het jaar in ieder geval zeer aantrekkelijk.

Doel van de maatregel is dat de overheid nu gelijk de belasting int over de ontslagvergoedingen en niet meer hoeft te wachten tot de stamrecht bv’s gaan uitkeren. Dit betekent dat iedereen die ontslagen wordt vanaf 1 januari 2014 over zijn of haar ontslagvergoeding bijna altijd 52% belasting gaat betalen.

Deze maatregel lijkt overigens wel erg kortzichtig. Twee belangrijke redenen om voor een stamrecht bv te kiezen in plaats van een bankspaarrekening (of het direct te laten uitkeren) zijn dat u het geld dat in de stamrecht bv zit kunt gebruiken voor de aankoop van een woning (of aflossing hypotheek) of dat u het gebruikt om een eigen bedrijf te beginnen. Dit kan door in de bv activiteiten te gaan ontplooien waardoor het een actief bedrijf wordt, het kan door het overnemen van van een bestaande onderneming of de aanloopkosten van de eenmanszaak vanuit de stamrecht bv te financieren. Veel mensen die een stamrecht bv hebben opgericht maken gebruik van één van bovenstaande opties. Het afschaffen van de bv zou al deze mogelijkheden te niet doen….
Een kabinet dat in tijden van crisis met hoge werkloosheid en een vastzittende woningmarkt een perfect instrument verbiedt dat het makkelijker maakt een woning te kopen en/of een eigen bedrijf te beginnen….?! Ik ben de draad volledig kwijt!

Een kabinet dat bezuinigen als hoofdactiviteit heeft maar de burger probeert te verleiden tot het uitgeven van zoveel mogelijk geld door een belastingkorting te geven(?!). En wat voor geld? Het spaarpotje van mensen die na 25, 30 jaar dienstverband aan de kant zijn gezet en waarschijnlijk niet meer aan de bak komen. Zeker in deze tijd van recessie niet meer. Van Rutte/Samson mogen deze mensen hun gelden overhevelen naar privé waar ze er in box III 1,2% belasting (vrh) over mogen betalen (ja, want vrh betalen doet u niet in een bv, niet voor niks wil de regering zo graag van de stamrecht bv’s af)!

PS: Tot 31 december 2013 is het in ieder geval zeer interessant een stamrecht bv op te richten. U kunt hiervoor terecht op de website van Kemmelot: www.stamrechtbv.net of neem contact met ons op op 020-775 19 88 of mail ons op info@stamrechtbv.net.

Rogier Kemme
Kemmelot stamrecht specialist

Geplaatst in Algemeen

Ontslagen binnen uw bedrijf? 3 redenen een ontslagvergoedingspecialist in te schakelen!

Eerste sheet van de bedrijfspresentatie 'Wat te doen met een ontslagvergoeding'
Eerste sheet van de bedrijfspresentatie ‘Wat te doen met een ontslagvergoeding’
Werkt u bij een bedrijf waar (gedwongen) ontslagen vallen? Bent u HR-medewerker of hoofd-personeelszaken? Of is een van uw collega’s HR-medewerker en belast met het begeleiden van scheidend personeel?
Laat dit artikel dan aan hem of haar lezen. Waarom? Omdat het begeleiden van ontslagen medewerkers veel beter kan en ook nog eens ontzorgt.

Als er sprake is van ontslag wordt dit vastgelegd in een vaststellings-overeenkomst. In deze overeenkomst staan een aantal zaken geregeld zoals de reden van ontslag, de opzegtermijn, de ontslagdatum, de ontslagvergoeding, de eindafrekening, de finale kwijting, een geheimhoudingsbeding en eventuele aanvullende bepalingen. Zo kan er in opgenomen worden dat er een vergoeding beschikbaar is vanuit de werkgever voor juridisch en/of financieel advies.
De overeenkomst kan worden getoetst bij een rechtswinkel of via de rechtbijstandverzekering. Ook kan een advocaat desgewenst worden ingeschakeld (let op de kosten!).
Accepteert de werknemer daarna de overeenkomst dan is deze echter verder aan zijn lot overgelaten. Het is meestal de eerste keer dat een werknemer te maken krijgt met ontslag en de materie is voor de meeste dan ook volstrekt nieuw. Wat moet hij of zij met de ontslagvergoeding doen? Hoe wordt deze zo dadelijk uitgekeerd? Wat is voor hem of haar het beste gezien de kansen op nieuw werk?
Dit staat niet in de vaststellingsovereenkomst en een route naar goed advies hieromtrent wordt ook niet aangereikt. Wat overblijft is een zoektocht naar advies met geen enkele waarborg voor kwaliteit.

Door ons in te schakelen bewerkstelligt u drie zaken:

1) De werkgever (lees: bij grotere bedrijven de afdeling HR/PZ) ontvangt aanzienlijk minder vragen over het hoe en wat van de ontslagvergoeding. Wij vangen vragen af voor nu en in de toekomst. Een werknemer zal een inhoudelijke vraag over de vergoeding immers ook weer neerleggen bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is.

2) Doordat de werknemer in een individueel gesprek of na een presentatie informatie ontvangt wordt zijn of haar financiële situatie ook duidelijk. De (ex)werknemer weet hoe het inkomensplaatje er uit komt te zien wat een hoop ontevredenheid en onrust wegneemt.

3) Als de werknemer de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening of in een BV wil laten storten en wij verzorgen dat, dan hoeft de werkgever alleen maar af te wachten tot alle zaken door ons zijn geregeld. Wij zorgen voor een goedkeuring van de fiscus, het rekeningnummer waarop kan worden gestort, een RVU-verklaring en desgewenst een drie-partijenovereenkomst. Dit scheelt een hoop onduidelijkheid en voorkomt te vroeg genomen verkeerde keuzes.

Een bureau als het onze inschakelen heeft dus niet alleen voordeel voor de ontslagen werknemer zelf, maar ook voor de werkgever, en (mits aanwezig) meer specifiek de afdeling PZ of HR. Het zorgt dat er duidelijkheid is over de hoogte van de vergoeding, de financiële consequenties voor de ontvanger, het aanwenden van de vergoeding en de gehele afhandeling.
Zo nemen we niet alleen de scheidend werknemer werk uit handen, maar ook de werkgever.

Interesse? Voor informatie hoe we werken of het maken van een afspraak bel 020-775 19 88 of mail ons op info@ontslagvergoeding.nu

Rogier Kemme
Kemmelot – de ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in Stamrecht BV's

Vanuit uw stamrecht BV uw hypotheek aflossen: Wat levert het op?

Slak zijn huisIn mijn vorige blog heb ik aangegeven wat de kosten (kunnen) zijn van het aflossen van uw hypotheek vanuit de stamrecht BV. Maar wat levert het nu op? In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht zijn de voordelen op de korte termijn vaak niet zo groot, maar des te groter op de lange termijn. Stel we pakken weer even de hypotheek van vorige keer er bij: € 100.000, rente 5% welke nog 5 jaar vaststaat. Deze geeft een bruto jaarlast van € 5000, met 40% renteaftrek netto € 3000 per jaar.
Met de boeteberekening van vorige keer kwamen we uit op € 5000. Relevant, want deze hoort bij het gehele plaatje. We gaan er dan ook vanuit dat deze boete voor vervroegd aflossen – welke er lang niet altijd hoeft te zijn – meegenomen en dus betaald wordt vanuit de nieuwe hypotheek. De hypotheek die vanuit de stamrecht BV wordt verstrekt mag deze meefinancieren, waardoor er geen aanvullende kosten zijn.
De daadwerkelijk transactie gaat eenvoudig: u maakt vanuit de BV € 105.000 over naar de bank waar de hypotheek staat o.v.v het hypotheeknummer. De hypotheek bij de bank vervalt vervolgens.
De BV heeft nu echter een lening aan de hypotheekhouder, waarschijnlijk uzelf. Maar zoals al eerder gezegd is een lening van een ton zonder enige zekerheid geen degelijke belegging van de BV. De BV wil meer zekerheid en dit kan in de vorm van een hypothecaire verpanding (zie vorige blog).
Maar ook met verpanding wil de BV natuurlijk rendement maken op haar belegging. De vraag is altijd hoe hoog deze rentevergoeding mag zijn. Omdat de schuldeiser en de eigenaar van de BV meestal dezelfde zijn wordt er niet vanuit het belang van beide geredeneerd. Een lage rente zorgt immers – ook met fiscale aftrek – altijd voor minder lasten.
U zult dus geneigd zijn een zo laag mogelijke rente af te spreken. Om het zakelijk karakter van de transactie gestalte te doen zijn er wel richtlijnen.
De fiscus houdt als stelregel aan: maximaal 25% afwijking van reguliere geldverstrekkers. Als we bij het gemiddelde 5-jaars rentetarief kijken komen we op zo’n 4% (gemiddeld) uit. Dit betekent dat we in zo’n geval minimaal 3% hypotheekrente mogen rekenen.
Doordat er sprake is van een hypothecaire verpanding en de afgeloste lening is gebruikt voor de aanschaf of verbouwing van de eerste woning is er ook rente-aftrek. Als we uitgaan van volledige aftrekbaarheid en een belasting van 40% kost de nieuwe hypotheek ons 105.000 * 3% -/- 40% = € 1890 per jaar. Een verschil van ruim € 1000 per jaar (3000-/-1890).

Echter het grote voordeel zit in de staart. In plaats van de rente aan de bank te betalen en dit geld nooit meer terug te zien stroomt het in de BV. Stel u houdt deze constructie 20 jaar aan dan is uw BV met 20 * 3% van 105.000 = € 63.000 toegenomen. Deze 63.000 kan weer worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als (pre-)pensioen gedurende enkele jaren. Stel u zou daarover wederom 40% belasting betalen dan houdt u hiervan 63.000 -/- 40% = € 37.800 over (bijvoorbeeld 10 jaar lang 3780 per jaar).

De totale rekensom in dit voorbeeld wordt dan: 20 jaar betaald 63.000 minus 40% belastingaftrek = € 37.800 betaald. Daarna uit te keren vanuit de BV 63.000 minus 40% belasting = € 37.800. Per saldo is in dit voorbeeld de hypotheek kosteloos geweest.

In al deze berekeningen moeten we natuurlijk steeds uitgangspunten kiezen. Ik doe dit zo reëel mogelijk, echter deze kunnen natuurlijk in het echt verschillen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Sluit u een hypotheek over die niet voor de aanschaf van uw eerste woning is gebruikt dan is er geen sprake van renteaftrek. Of komt de financiering boven de 100% EW uit. Of is de rente hoger of lager.
De hoogte van die aftrek kan ook verschillen. Heeft u nu een hoog inkomen en nauwelijks pensioen dan kan het zijn dat u nu tegen 52% aftrekt en later tegen 19% of 24% krijgt uitgekeerd. Nog mooier! Maar als u werkloos wordt kan de aftrek ook minder worden….. Kortom overleg goed wanneer u tot het aflossen van uw hypotheek overgaat. Voor advies.

Echter alle mooie dingen hebben ook een keerzijde…. Als u namelijk de aflossing doet is het geld waarmee u uw hypotheek aflost wel uit uw BV verdwenen. De centjes zitten dan immers in uw bakstenen. Nu kan zich een vervelend ‘kip-of-ei’ verhaal voordoen. Stel u wordt werkloos en u heeft het geld nodig… De enige mogelijkheid om er aan te komen is de geldverstrekker weer de hypotheek te laten verstrekken. Maar die doet dat niet als u werkloos bent….
Kortom: als u de aflossing doet zorg dat u het geld op de korte termijn niet nodig heeft en/of het op termijn aflost of het plan heeft het huis op termijn te verkopen.

Stamrecht BV opzetten? Wij helpen u graag!
Rogier Kemme
Kemmelot Stamrecht BV Specialist

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Bankspaar_én_BV

bijgesnedenlogokemmelotMijn twitter-account heet Bankspaar_of_BV. Misschien bent u door een tweet van mij over dit blog wel hier belandt. Eigenlijk doen we met deze naam ons eigen advies tekort. Goed, nu was een andere naam zoals ‘ontslagvergoedingspecialist’ of ‘ontslagvergoeding’ te lang dus moest ik improviseren, maar toch…..
Bankspaar_of_BV suggereert namelijk dat u uit één van deze twee opties moet kiezen en dat hoeft niet zo te zijn. Hierbij doel ik overigens niet op de andere mogelijkheden die er zijn. Naast banksparen of een BV opzetten kunt u er met een ontslagvergoeding ook voor kiezen deze te laten uitkeren of in een lijfrente te storten. In totaal kunnen er 4 opties worden onderscheiden;
1. Uit laten keren
2. In lijfrente af laten storten
3. Op een geblokkeerde bankspaarrekening laten storten
4. Een stamrecht BV laten oprichten

De eerste optie is interessant als je niet zo’n hoge ontslagvergoeding krijgt. Alle inkomsten in het jaar waarin je de ontslagvergoeding ontvangt worden namelijk bij elkaar opgeteld. Zodoende is de som van salaris, ww-uitkering en ontslagvergoeding al gauw zodanig hoog dat je er 52% over gaat betalen
Een voorbeeld: stel u bent 50 jaar oud en heeft een maandsalaris van € 5000 bruto. U heeft 10 jaar bij uw werkgever gewerkt en verlaat uw werkgever in oktober.
Volgens de ABC-kantonrechtersformule ontvangt u als ontslagvergoeding 10 x 1,5 maandsalaris zijnde € 75.000.
Uw inkomen voor de fiscus: Salaris over 9 maanden € 5000 = € 45.000 . Ontslagvergoeding is € 75.000. Totaal inkomen € 120.000. Dit betekent dat u over ca € 66.000 52% belasting betaalt. Netto houdt u van uw € 75.000 dus maar € 36.900 over!

Om alleen al die reden zijn de andere opties te overwegen. Echter de introductie van de (geblokkeerde) bankspaarrekening heeft vrijwel alle voordelen van de lijfrente weggehaald. Doe daar nog eens de woekerpolisaffaire bovenop en de lijfrente is afgeschreven als serieuze optie (ter info: tussen de ca 1300 ontslagvergoedingen die we met Kemmelot hebben mogen afhandelen zit geen énkele aanvraag lijfrente!)

Zodoende houden we als opties vaak alleen banksparen en de BV over. Op basis hiervan is de keuze voor mijn twitternaam ‘Bankspaar_of_BV‘ niet zo slecht. Echter het hoeft niet óf te zijn. Laat ik daarom nou eens geen uitgebreide verhandelingen gaan plaatsen over wanneer je een BV moet nemen en wanneer banksparen maar juist wanneer deze beide een goede optie zijn.

Stel u ontvangt € 150.000 ontslagvergoeding op uw 55ste. Nog niet eens bijgekomen van de schrik en/of de onredelijkheid van uw ontslag moet u gaan beslissen wat u hiermee gaat doen. U weet het nog niet. U weet tenslotte niet of en zo ja wanneer u weer een baan vindt… En mocht dit niet lukken is dan voor uzelf beginnen een optie? Misschien free-lance uzelf verhuren in waar u goed in bent?
Wat weet u wel? Dat u in ieder geval WW gaat ontvangen. U bent 55 en heeft hier (55 – 18 =) 37 maanden recht op.
U verwacht eigenlijk niet snel een andere baan te vinden en rekent er op deze periode geheel of grotendeels uit te moeten zitten. Om een idee te krijgen van de hoogte van de WW heeft u op internet uw salaris ingevuld en wat blijkt: netto komt dit uit op ca. € 1800 per maand. Aangezien uw hypotheeklasten alleen al € 1000 bedragen zou het prettig zijn als dit kon worden aangevuld. Voor bovenstaande case kan een combinatie van banksparen en een stamrecht BV de juiste oplossing zijn. Waarom?

Allereerst wilt u een gedeelte van het geld vrij houden omdat de toekomst nog ongewis is. Hierbij is een BV de ideale oplossing. Waarom? Met een BV hoef je geen looptijd af te spreken. Je kan het geld aanwenden wanneer je wilt en je kan geld in één keer opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een lening. Om zo bijvoorbeeld te investeren in je bedrijf. En je kan zelfs de BV als ondernemersvehikel gebruiken en eruit declareren.
Maar waarom dan niet alles in de BV? Die BV kan tenslotte ook een aanvullende uitkering doen.
Dat kan ook en is dus tevens een optie. Alleen moet er een salarisadministratie worden bijgehouden en moet de afdracht aan de fiscus worden gedaan. Omdat u dit waarschijnlijk niet dagelijks doet moet hier een boekhouder aan te pas komen. Deze rekent natuurlijk kosten voor zijn werk. Bij ons is dit slechts € 150 euro per jaar, maar toch het is geld. In het geval van een bankspaarrekening doet de bank dit voor je.

Het beste zou zijn om de bruto uitkering, die gewenst is bovenop de WW-uitkering, uit te rekenen (=te bruteren) en deze voor bijvoorbeeld 37 maanden te laten uitkeren. In de praktijk moet dan wel gelet worden op de 1%-sterftekansregel.
Mocht er binnen de 37 maanden wat veranderen, zoals het vinden van een baan, dan kunnen tegenwoordig de uitbetalingen via een bankspaarrekening tijdelijk worden stopgezet.
Terug naar ons voorbeeld: stel dat er een aanvulling is gewenst van € 750 netto per maand gedurende 37 maanden. Bruto is dit ca € 1250. € 1250 gedurende ruim 3 jaar komt neer op ca. € 44.500.
Het plaatje wordt dan: € 44.500 op een direct uitkerende bankspaarrekening laten storten welke gedurende 3 jaar € 1250 per maand uitkeert en € 105.500 in een uitgestelde stamrecht BV. In de omschrijvingen van de BV nemen we daarnaast op dat meneer of mevrouw gelden mag (be-)lenen en eventueel bepaalde bedrijfsmatige activiteiten mag ontplooien, zoals het doen van advieswerk.

NB: Veel factoren zijn bij bovenstaande keuze van belang. Ik kan ze niet allemaal noemen omdat het artikel dan te lang wordt. Zo is de keuze om de uitkering te laten doen uit de BV of de bankspaarrekening mede afhankelijk van factoren zoals de kans op werk en/of andere inkomsten. Het stopzetten van een eenmaal gestarte uitkering is bij een BV namelijk weer makkelijker dan bij een bankspaarrekening.

Geschreven door Rogier Kemme van Kemmelot – De Ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in In 't nieuws

Ontslagrecht en vergoeding in nieuw regeerakkoord VVD – PvdA

VVD en PvdA zijn er uit. Op 30 oktober 2012 werd het nieuwe akkoord gepresenteerd. Wat zijn de veranderingen voor het ontslagrecht en de ontslagvergoeding?

Allereerst het ontslagrecht algemeen. De ingangsdatum van het nieuwe ontslagrecht is 1-7-2014. Het blijft zo dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan het UWV om een ontslagadvies moet vragen. Bij een reguliere situatie, t.w. een doorlopend contract, is de gang naar de kantonrechter niet meer mogelijk.
Als de werkgever een positief advies omtrent het ontslag van het UWV heeft gekregen is er geen sprake van een te betalen ontslagvergoeding. Op zich is daar niets vreemds, want dat is nu ook niet het geval.
Nu komt het vreemde: ook wanneer het UWV geen akkoord afgeeft mag de werkgever de werknemer toch ontslaan. De werknemer heeft in zo’n geval de mogelijkheid om de rechter te vragen om het ontslag terug te draaien of de werkgever te veroordelen tot het betalen van een ontslagvergoeding. Echter dit moet hij achteraf doen.
Is er sprake van een positief ontslagadvies dan zal de rechter alleen nog maar een ontslagvergoeding eisen als hij het ontslag onterecht vindt of als het ontslag aan de werkgever te wijten is.

Dan de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule komt te vervallen. Er wordt alleen dan nog een ontslagvergoeding toegewezen wanneer de werknemer onterecht is ontslagen of als het ontslag (hoofdzakelijk) aan de werkgever is te wijten. Om een ontslagvergoeding te krijgen zal de werknemer zelf naar de rechter moeten gaan.
Letterlijk zegt het akkoord: “Indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten is, kan hij een vergoeding toekennen. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
De hoogte van de vergoeding mag door de rechter dus maximaal worden gesteld op een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 75.000 euro. Dit is een enorme teruggang van de huidige situatie waar een maximum geldt van een factor 2. Het lijkt er ook nog eens op dat de ontslagvergoeding niet geheel vrij besteedbaar blijft. Letterlijk staat er in het akkoord: “Deze lastenverzwaring (……) wordt gecompenseerd door lagere ontslagvergoedingen, die door een wettelijke norm in omvang beperkt worden, en omgezet in een transitiebudget ten bate van (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten”

Bij onvrijwillig ontslag moet de werkgever de werknemer een opleidings-/omscholingscompensatie geven. Mensen die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen hebben recht op een transitie-budget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen (oftwel 16 jaar dienstverband) en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing of voor outplacementbureau’s.

Dan de WW. Nu komt de regeling er op neer dat je voor ieder jaar dat je hebt gewerkt, één maand WW krijgt. Dus als u 32 jaar gewerkt hebt, ontvangt u 32 maanden een WW-uitkering. Het maximum is gesteld op 38 maanden. De hoogte is gebaseerd op het laatste verdiende loon met een maximum van ca €50.000 op jaarbasis.
Als u na 1 januari 2014 werkloos wordt, heeft u nog slechts maximaal 12 maanden recht op de huidige hoge WW-uitkering. Daarna wordt de WW-uitkering nog maximaal 12 maanden uitgekeerd, echter gebaseerd op het minimumloon.

Ik heb al enkele keren eerder mijn persoonlijke mening gegeven over de op hande zijnde maatregelen. De werknemers die wat ouder zijn (>50 jaar) en/of langere dienstverbanden hebben worden hierdoor het meest geraakt.
In een economische crisis zullen zij ook niet snel weer een nieuwe baan krijgen. Te duur, te vaak ziek, te weinig kneedbaar zullen de meeste werkgevers denken en eerder kiezen voor iemand van 25 jaar. Keuze genoeg tenslotte in de economische crisis. De ontslagene blijft werkloos met een langdurige afhankelijkheid van de sociale voorzieningen als gevolg.
Ook een run op de (kanton)rechter dreigt. Omdat er nu duidelijkheid – of in ieder geval eenduidigheid – is omtrent de hoogte van een ontslagvergoeding – denk aan de kantonrechtersformule – bieden werkgevers het vertrekkend personeel meestal een vergelijkbare regeling aan. Dit om een (eventueel kostbare) gang naar de rechter voor te zijn.
Dit hele proces begint nu weer overnieuw. De werkgever zal laag (of zelfs niets) aanbieden waarop de werknemer weer naar de rechter stapt. En wat gaat deze besluiten…..

Rogier Kemme
Rogier Kemme is mede-eigenaar van Kemmelot- de ontslagvergoedingspecialist welke zich bezighoudt met het fiscaal vriendelijk onderbrengen van ontslagvergoedingen

Geplaatst in Algemeen

Waarom een Kemmelot stamrecht BV?

Op de markt voor stamrecht BV’s zijn een aantal aanbieders. Het zijn er niet gek veel. Tenminste dan heb ik het over bedrijven die 1) zich echt toeleggen op het onderbrengen van ontslagvergoedingen in stamrecht BV’s (het is hun core-business),
2) daar ook behoorlijk veel ervaring mee hebben en 3) waar de nadruk ligt op het volledig verzorgen van alle facetten die bij een BV komen kijken zoals een stamrechtovereenkomst, goedkeuring fiscus, opmaken akte, inschrijven KvK, etc,etc.

Aan bovenstaande criteria voldoen, denk ik, tussen de 6 en 8 kantoren. Veel meer zullen het er niet zijn. Wij, Kemmelot zijn er één van. Veel mensen vinden ons via onze website en hebben gelijk een goed gevoel. No nonsense, niet te zakelijk en te afstandelijk. Anderen googlen en vergelijken op prijs. Weer anderen kiezen de eerste de beste die ze tegenkomen. Vaak wordt mij deze vraag gesteld:”Waarom zou ik met u in zee moeten gaan (en niet met een ander)”?

Zo een vraag zet je best aan het denken. Je denkt al gauw wat is er aan ons nou zo goed dat de klant het best voor ons kiest. Ik kan aangeven dat we de consequenties van een hoge of lage oprenting helder uitleggen, dat we een zodanige omschrijving aan de BV meegeven dat je er nog allerlei activiteiten in kan ontplooien en dat we ook de boekhouding van de stamrecht BV kunnen verzorgen, alsmede fiscaal advies geven. Maar nu bedacht ik om het eens om te draaien.

Na afronding van de BV sturen we iedere klant een vragenlijst waarop kan worden aangeven hoe onze dienstverlening werd ervaren. We hebben deze door klanten teruggestuurde vragenlijsten er bijgepakt en gekeken wat onze klanten achteraf aan/in ons waardeerden. We kwamen tot 7 unieke punten.
Handig voor u om te weten en voor mij, zodat ik bij een volgend telefoontje gelijk naar dit artikel kan doorverwijzen 😉

1.’Kemmelot ontzorgt!’
Toen ikzelf met een ontslagvergoeding te maken kreeg – ik ben ook ervaringsdeskundige- wilde ik één ding: het moest goed geregeld worden zonder romplslomp en gezeur aan mijn hoofd. Mijn einde dienstverband was al hectisch genoeg, dus ik wilde dat alles volledig werd verzorgd. Dit doen wij ook voor onze klanten, we regelen alles en alleen wanneer uw handtekening vereist is, moet u wat doen. Kortom: wij nemen u alles uit handen. Letterlijk schreef een klant van ons: ‘Kemmelot ontzorgt’.

2. Korte lijnen:
Wij, Kemmelot zijn met z’n drieën. Marieken Kraan, Mark Liem en ikzelf Rogier Kemme bemannen het kantoor. Geen stagiares, geen externe automatische telefoondienst die opneemt. Alle contacten, ook die met derden zoals uw (ex-)werkgever, lopen via ons. Een klant schreef: Vanaf de eerste ontmoeting met dhr. Kemme vond ik het een prettige ervaring. Geen nonsens maar straight to the point.

3. Klantcont(r)act:
Afspraak is afspraak bij ons. Als we zeggen dat we mailen dan mailen we, als we zeggen dat we bellen dan bellen we.
Een klant schreef: Uitstekende deskundige service gekenmerkt door snelheid, transparantie en grote klantgerichtheid.

4. Kennis:
We “doen” alleen ontslagvergoedingen, wij zijn specialisten op dit gebied, en weten dus wat er geregeld dient te worden.
U kunt met ons overleggen over de juiste oprenting in uw stamrechtovereenkomst. Hier kunnen we u van maatwerkadvies voorzien. U of T-rendement, een vast rendement en een hoge of lage kostenopslag.
Weten we toch iets niet dan schakelen wij de hulptroepen in: de fiscalist, accountant familie- of arbeidsrechtadvocaat. Een knappe vraag die we dan nog steeds niet kunnen beantwoorden. Een klant schreef: Persoonlijk, deskundig en bereid uitvoerig informatie te verstrekkenen en alle taken uit te voeren, te ontzorgen.

5. Korte doorlooptijden:
We regelen alles snel en accuraat. Kunnen we een stap zetten dan zetten we die. We rekenen voor de oprichting van een stamrecht BV altijd tussen de 3 en 8 weken. Maar met uw medewerking en een snelle inspecteur zijn kortere doorlooptijden zeker geen uitzondering! Ons record: 3 werkdagen!Een klant schreef: Alleen wanneer mijn handtekening of identiteit echt vereist was, hoefde ik iets te doen. Verder vond ik het fijn om vooral per mail en indien nodig telefonisch op de hoogte te worden gehouden.

6. Kosten:
Wij verlenen onze dienstverlening tegen een zeer concurrerend tarief. Voor ca € 1500 verzorgen wij het gehele traject. Zijn er nog goedkopere aanbieders? Ongetwijfeld, maar wij nemen de tijd om met u de verschillende mogelijkheden door te nemen, het rekenrendement te bepalen, de kostenopslag, wat gebeurt bij overlijden, welke activiteiten u nog eventueel wilt ondernemen, etc,etc. Iets niet duidelijk? Dan nemen we het nogmaals door. Een klant schreef: Het grote voordeel en daarom is mijn keus ook op Kemmelot gevallen, zijn de korte lijnen, duidelijkheid, informatievoorziening, afspraak is afspraak en niet geheel onbelangrijk de prijs

7. Kompleet:
Wij kunnen u alle oplossingen aanbieden, van stamrecht BV tot Banksparen en tevens kunt u bij ons terecht voor nazorg.
Onder de nazorg kan verstaan worden: het maken van de jaarrekeningen, doen van de aangifte vennootschapsbelasting maar ook het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld leenovereenkomsten voor als u wat wilt opnemen uit uw BV of uw hypotheek wilt aflossen. Wilt u in dit laatste ondersteuning dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Een klant schreef: ‘Het totale pakket sprak me aan, alles onder één dak’.

Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen van de meerwaarde van Kemmelot. Zijn er vragen of opmerkingen, schroom niet te bellen!

Rogier Kemme
020-7751988
Kemmelot

Geplaatst in In 't nieuws

Uw ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2014?

OntslagrechtBent u ouder dan 45 en al even in loondienst? Weet u wat u nu mee zou krijgen als u ontslagen zou worden? En over 10 jaar? Best een aardig bedrag toch? En dat naast uw WW. U zingt het dan in ieder geval even uit. En dat mag ook wel, want voor iemand wiens leeftijd uit 2 cijfers bestaat en begint met een 5 is de kans op een nieuwe baan gemiddeld ca 1%!
De Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D’66, CU en GL heeft er andere gedachten over. Zij hebben grootse plannen met het ontslagrecht. Wat gaat er veranderen?

1. Allereerst de ontslagprocedure. Een werkgever heeft nu 2 routes op basis waarvan hij een werknemer kan ontslaan. Óf hij vraagt het ontslag aan bij het UWV – de aanvraag duurt dan vaak lang en kan worden geweigerd – of men ontbindt het contract en betaalt een ontslagvergoeding.
In de nieuwe plannen echter mag iedere werknemer pér direct ontslagen worden. Achteraf kun je bij de rechter dit ontslag aanvechten maar er wordt vooraf niets meer getoetst.

2. De hoogte van de ontslagvergoeding. Nu geldt hiervoor (vaak) de kantonrechtersformule. Deze formule houdt in dat bij ontslag je afhankelijk van je leeftijd 0,5 tot 2 maal het maandsalaris ontvangt voor ieder gewerkt dienstjaar. Hoe hoger de leeftijd van de werknemer in combinatie met het aantal dienstjaren, hoe hoger de vergoeding (bereken voor jezelf)
Deze regeling gaat volledig op de schop. Ieder jaar dat je hebt gewerkt telt voor een kwart tot maximaal een half maandsalaris mee en de ontslagvergoeding zal nooit meer bedragen dan een half jaarsalaris!

Laat ik het concrete verschil duidelijk maken aan de hand van een reëel voorbeeld: Iemand is 55 jaar, heeft een maandsalaris van € 5000 en wordt ontslagen na een dienstverband van 30 jaar. Dan zou hij of zij o.b.v. de kantonrechtersformule nu € 157.500 ontvangen. Een aardige aanvulling zeker als je bedenkt dat de werknemer meestal ook nog recht heeft op 37 maanden ww-uitkering.
In de nieuwe situatie zou dit maximaal 5000 * 12,96 * 0,5 = € 32.400 worden. Ongeveer 20% van het oude bedrag!!
Let wel: dit is de maximale variant! Het kan ook een kwart zijn per gewerkt jaar, dan komen we in bovenstaand voorbeeld op € 16.200 uit.

3.Verplichte ‘van-werk-naar-werk trajecten’. Om de feestvreugde na het ontslag verder te vergroten krijgt de ontslagen werknemer deze vergoeding niet meer ‘in handen’ maar moet deze worden aangewend als budget voor een zogenaamd ‘werk-naar-werk traject’. Waar je nú de vergoeding kunt gebruiken als aanvulling op de WW of om een bedrijf te beginnen, dient deze in de nieuwe plannen aan scholing te worden besteed. Op welke wijze dergelijke van ‘werk-naar-werk trajecten’ ingericht gaan worden en ‘budgetten’ aangewend dienen te worden is overigens nog niet bekend.

Mijn persoonlijke mening is dat deze plannen veel en veel te ver gaan. Punt 1 is verdedigbaar. Nu moet een werkgever soms 2 jaar lang een dossier bijhouden van een werknemer die niet functioneert. Punt 2 decimeert de ontslagvergoeding juist bij die mensen waar die vergoeding voor bedoeld is, namelijk de oudere langer in dienst zijnde werknemer die waarschijnlijk fors inkomensverlies gaat lijden. Maar waar hebben we het over als deze schadeloosstelling niet eens meer mag worden gebruikt als inkomstencompensatie (Punt 3).
Hoe moet iemand die de 50 ruimschoots is gepasseerd en een specialistische functie had in deze tijd aan een nieuwe baan komen? Wat moet iemand die zijn uitgaven op zijn salaris heeft afgestemd met een fooi van enkele duizenden euro’s die ook nog eens moet worden aangewend voor scholing?
Daarbij is mijns inziens de consequentie dat een grote groep mensen uit financiële nood veel eerder gebruik zal moeten maken van een vangnet, meestal de bijstand (en bij verdere beperking van de WW-duur ook nog eens eerder).

Sterker nog: doordat de ontslagvergoeding niet meer mag worden gebruikt als inkomensaanvulling zal een grote groep mensen zelfs al in de WW-uitkeerperiode in de problemen komen. Dit met alle consequenties van dien (bijvoorbeeld verplichte huisverkoop). De maatregel lijkt dus eerder de kosten voor de overheid omhoog te jagen….

Als het dan geen bezuiniging is, wat is het dan wel? Het idee is dat door de lagere ontslagvergoeding een werkgever eerder een oudere werknemer aanneemt. Oftewel het moet de doorstroming bevorderen. Maar wordt een oudere werknemer nu dan niet aangenomen vanwege de hoge ontslagvergoeding? Kul natuurlijk. De reden dat werkgevers oudere werknemers minder snel aannemen heeft als oorzaak dat – in de ogen van veel werkgevers – oudere werknemers een lagere arbeidsproductiviteit hebben, minder flexibel zijn, een hoger ziekteverzuim hebben en minder kneedbaar zijn.
Daarbij is van een écht hoge ontslagvergoeding pas sprake als de werknemer lang in dienst is geweest. Oudere werknemers kunnen helemaal niet meer lang in dienst zijn want daar zijn het oudere werknemers voor! Daarbij is de ontslagvergoeding nu al gemaximeerd tot het mis te lopen salaris tot het pensioen en niet meer dan dat.

De maatregel lijkt dus aan beide kanten, zowel als bezuiniging en als ombuiging de plank volledig mis te slaan. Na 12 september weten we waarschijnlijk meer……

Rogier Kemme,
Kemmelot Ontslagvergoedingspecialist

PS: Werkgevers lezen/weten dit ook! Als je een ontslagvergoeding/regeling krijgt aangeboden bedenk dan dat dit waarschijnlijk je laatste kans is met een geldbedrag het bedrijf te verlaten!

Geplaatst in Algemeen

Hoeveel belasting betaal ik over mijn ontslagvergoeding?

Van veel mensen krijg ik de vraag wanneer het nu fiscaal interessant wordt hun ontslagvergoeding door te storten. Gemakshalve wordt er al van uitgegaan dat er 52% over afgetikt dient te worden. Dan blijft de vraag wanneer je laat uitkeren zodat je minder belasting betaalt, bijvoorbeeld door het doorstorten naar een stamrecht BV of bankspaarrekening.

Maar betaal je wel altijd 52%? En zo niet, loont het dan nog wel om het door te storten?
De ontslagvergoeding is niets anders dan vooruit betaald loon. Dat loon valt dus in de loonbelasting. Alle inkomsten bij elkaar opgeteld en afgetrokken vormen uiteindelijk het belastbaar inkomen en het belastbaar inkomen valt in de progressieve schijven van de inkomstenbelasting. Die schijven zien er in 2012 zo uit:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 33,10%
schijf 2 € 18.946 t/m € 33.863 41,95%
schijf 3 € 33.864 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Stel, we nemen even het volgende voorbeeld: u ontvangt slechts € 25.000 aan ontslagpremie: U twijfelt over direct uitkeren of doorstorten. U gaat het puur om het fiscale voordeel. Hoeveel belasting u nu moet gaan betalen hangt af van uw andere inkomsten van dat jaar. U genoot een salaris van € 3000 per maand en u wordt halverwege het jaar ontslagen, op 1 juli 2012.
U ontvangt dan 6 maanden loon en dat is € 18.000. Maar daarnaast heeft u waarschijnlijk ook recht op WW en deze ook aangevraagd. U ontvangt dan de rest van het jaar 2 maanden 75% en 4 maanden 70% van uw laatstverdiende loon a € 12900 (we gaan er voor de WW van uit dat u de laatste 6 jaar heeft gewerkt).

Alles bij elkaar opgeteld zijn de inkomsten over 2012 18.000 + 12.900 + 25.000 = 55.900. Dit betekent dat u met de ontslagvergoeding volledig in de 42% valt (de 3000 in de 41,95 even afgerond). In dit voorbeeld blijft u dus net onder de 52%-grens. Zou de ontslagvergoeding of het inkomen – en daarmee ook gelijk de WW – omhoog gaan dan ziet het plaatje er anders uit en kom je wel in de 52%.

Wat te doen nu? De afweging moet nu zijn: als u het bedrag doorstort ga ik dan minder belasting betalen? Is dit niét zo dan heeft doorstorten geen enkel nut. Is dit wél zo, om hoeveel gaat het dan?
Toch is de kans op fiscaal voordeel bij doorstorten zelfs in dit voorbeeld zeer reëel. Iemand met een inkomen van 3000 per maand bouwt net als de meeste Nederlanders max 70% pensioen op.
De oudedagsvoorziening bestaat uit de AOW en het ouderdomspensioen zelf. Als we uitgaan dat er geen pensioengat ontstaat (…….) zou het pensioen in dit voorbeeld uitkomen op 70% van (3000 * 12,96 =) 38.880 = € 27.216.

Kijken we dan naar de belastingschijven na 65 jaar:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 15,20%
schijf 2 € 18.946 t/m € 34.055 24,05%
schijf 3 € 34.056 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Dan zou het betekenen dat u met de top van uw pensioen 24% belasting betaalt. Dat niet alleen, u zou nog eens € 7000 extra mogen ontvangen waarover u slechts 24% verschuldigd bent. De € 25.000 zal dat als levenslange uitkering vanaf uw 65ste niet eens volmaken. Kortom: de conclusie van dit voorbeeld is dat u zelfs met een maximale belastingdruk van 42% alleen al binnen de inkomstenbelasting een fiscaal voordeel kunt behalen van 18%!

NB: Voor de duidelijkheid: bovenstaand voorbeeld dient een inzage te geven in de belastingdruk bij uitkeren van een ontslagvergoeding. In uw persoonlijke situatie spelen veel meer zaken een rol en moet naar alle gegevens gekeken worden. Heeft u al een nieuwe baan, denkt u het geld nodig te hebben op korte of middellange termijn, heeft u de wens voor uzelf te beginnen, heeft u additionele lijfrentes lopen, etc, etc….

Vragen of heeft u een ontslagvergoeding ontvangen? Bel op 020-775 19 88/06-50 80 14 87 Rogier Kemme, Kemmelot