Geplaatst in Algemeen

Waarom een Kemmelot stamrecht BV?

Op de markt voor stamrecht BV’s zijn een aantal aanbieders. Het zijn er niet gek veel. Tenminste dan heb ik het over bedrijven die 1) zich echt toeleggen op het onderbrengen van ontslagvergoedingen in stamrecht BV’s (het is hun core-business),
2) daar ook behoorlijk veel ervaring mee hebben en 3) waar de nadruk ligt op het volledig verzorgen van alle facetten die bij een BV komen kijken zoals een stamrechtovereenkomst, goedkeuring fiscus, opmaken akte, inschrijven KvK, etc,etc.

Aan bovenstaande criteria voldoen, denk ik, tussen de 6 en 8 kantoren. Veel meer zullen het er niet zijn. Wij, Kemmelot zijn er één van. Veel mensen vinden ons via onze website en hebben gelijk een goed gevoel. No nonsense, niet te zakelijk en te afstandelijk. Anderen googlen en vergelijken op prijs. Weer anderen kiezen de eerste de beste die ze tegenkomen. Vaak wordt mij deze vraag gesteld:”Waarom zou ik met u in zee moeten gaan (en niet met een ander)”?

Zo een vraag zet je best aan het denken. Je denkt al gauw wat is er aan ons nou zo goed dat de klant het best voor ons kiest. Ik kan aangeven dat we de consequenties van een hoge of lage oprenting helder uitleggen, dat we een zodanige omschrijving aan de BV meegeven dat je er nog allerlei activiteiten in kan ontplooien en dat we ook de boekhouding van de stamrecht BV kunnen verzorgen, alsmede fiscaal advies geven. Maar nu bedacht ik om het eens om te draaien.

Na afronding van de BV sturen we iedere klant een vragenlijst waarop kan worden aangeven hoe onze dienstverlening werd ervaren. We hebben deze door klanten teruggestuurde vragenlijsten er bijgepakt en gekeken wat onze klanten achteraf aan/in ons waardeerden. We kwamen tot 7 unieke punten.
Handig voor u om te weten en voor mij, zodat ik bij een volgend telefoontje gelijk naar dit artikel kan doorverwijzen 😉

1.’Kemmelot ontzorgt!’
Toen ikzelf met een ontslagvergoeding te maken kreeg – ik ben ook ervaringsdeskundige- wilde ik één ding: het moest goed geregeld worden zonder romplslomp en gezeur aan mijn hoofd. Mijn einde dienstverband was al hectisch genoeg, dus ik wilde dat alles volledig werd verzorgd. Dit doen wij ook voor onze klanten, we regelen alles en alleen wanneer uw handtekening vereist is, moet u wat doen. Kortom: wij nemen u alles uit handen. Letterlijk schreef een klant van ons: ‘Kemmelot ontzorgt’.

2. Korte lijnen:
Wij, Kemmelot zijn met z’n drieën. Marieken Kraan, Mark Liem en ikzelf Rogier Kemme bemannen het kantoor. Geen stagiares, geen externe automatische telefoondienst die opneemt. Alle contacten, ook die met derden zoals uw (ex-)werkgever, lopen via ons. Een klant schreef: Vanaf de eerste ontmoeting met dhr. Kemme vond ik het een prettige ervaring. Geen nonsens maar straight to the point.

3. Klantcont(r)act:
Afspraak is afspraak bij ons. Als we zeggen dat we mailen dan mailen we, als we zeggen dat we bellen dan bellen we.
Een klant schreef: Uitstekende deskundige service gekenmerkt door snelheid, transparantie en grote klantgerichtheid.

4. Kennis:
We “doen” alleen ontslagvergoedingen, wij zijn specialisten op dit gebied, en weten dus wat er geregeld dient te worden.
U kunt met ons overleggen over de juiste oprenting in uw stamrechtovereenkomst. Hier kunnen we u van maatwerkadvies voorzien. U of T-rendement, een vast rendement en een hoge of lage kostenopslag.
Weten we toch iets niet dan schakelen wij de hulptroepen in: de fiscalist, accountant familie- of arbeidsrechtadvocaat. Een knappe vraag die we dan nog steeds niet kunnen beantwoorden. Een klant schreef: Persoonlijk, deskundig en bereid uitvoerig informatie te verstrekkenen en alle taken uit te voeren, te ontzorgen.

5. Korte doorlooptijden:
We regelen alles snel en accuraat. Kunnen we een stap zetten dan zetten we die. We rekenen voor de oprichting van een stamrecht BV altijd tussen de 3 en 8 weken. Maar met uw medewerking en een snelle inspecteur zijn kortere doorlooptijden zeker geen uitzondering! Ons record: 3 werkdagen!Een klant schreef: Alleen wanneer mijn handtekening of identiteit echt vereist was, hoefde ik iets te doen. Verder vond ik het fijn om vooral per mail en indien nodig telefonisch op de hoogte te worden gehouden.

6. Kosten:
Wij verlenen onze dienstverlening tegen een zeer concurrerend tarief. Voor ca € 1500 verzorgen wij het gehele traject. Zijn er nog goedkopere aanbieders? Ongetwijfeld, maar wij nemen de tijd om met u de verschillende mogelijkheden door te nemen, het rekenrendement te bepalen, de kostenopslag, wat gebeurt bij overlijden, welke activiteiten u nog eventueel wilt ondernemen, etc,etc. Iets niet duidelijk? Dan nemen we het nogmaals door. Een klant schreef: Het grote voordeel en daarom is mijn keus ook op Kemmelot gevallen, zijn de korte lijnen, duidelijkheid, informatievoorziening, afspraak is afspraak en niet geheel onbelangrijk de prijs

7. Kompleet:
Wij kunnen u alle oplossingen aanbieden, van stamrecht BV tot Banksparen en tevens kunt u bij ons terecht voor nazorg.
Onder de nazorg kan verstaan worden: het maken van de jaarrekeningen, doen van de aangifte vennootschapsbelasting maar ook het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld leenovereenkomsten voor als u wat wilt opnemen uit uw BV of uw hypotheek wilt aflossen. Wilt u in dit laatste ondersteuning dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Een klant schreef: ‘Het totale pakket sprak me aan, alles onder één dak’.

Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen van de meerwaarde van Kemmelot. Zijn er vragen of opmerkingen, schroom niet te bellen!

Rogier Kemme
020-7751988
Kemmelot

Geplaatst in In 't nieuws

Uw ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2014?

OntslagrechtBent u ouder dan 45 en al even in loondienst? Weet u wat u nu mee zou krijgen als u ontslagen zou worden? En over 10 jaar? Best een aardig bedrag toch? En dat naast uw WW. U zingt het dan in ieder geval even uit. En dat mag ook wel, want voor iemand wiens leeftijd uit 2 cijfers bestaat en begint met een 5 is de kans op een nieuwe baan gemiddeld ca 1%!
De Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D’66, CU en GL heeft er andere gedachten over. Zij hebben grootse plannen met het ontslagrecht. Wat gaat er veranderen?

1. Allereerst de ontslagprocedure. Een werkgever heeft nu 2 routes op basis waarvan hij een werknemer kan ontslaan. Óf hij vraagt het ontslag aan bij het UWV – de aanvraag duurt dan vaak lang en kan worden geweigerd – of men ontbindt het contract en betaalt een ontslagvergoeding.
In de nieuwe plannen echter mag iedere werknemer pér direct ontslagen worden. Achteraf kun je bij de rechter dit ontslag aanvechten maar er wordt vooraf niets meer getoetst.

2. De hoogte van de ontslagvergoeding. Nu geldt hiervoor (vaak) de kantonrechtersformule. Deze formule houdt in dat bij ontslag je afhankelijk van je leeftijd 0,5 tot 2 maal het maandsalaris ontvangt voor ieder gewerkt dienstjaar. Hoe hoger de leeftijd van de werknemer in combinatie met het aantal dienstjaren, hoe hoger de vergoeding (bereken voor jezelf)
Deze regeling gaat volledig op de schop. Ieder jaar dat je hebt gewerkt telt voor een kwart tot maximaal een half maandsalaris mee en de ontslagvergoeding zal nooit meer bedragen dan een half jaarsalaris!

Laat ik het concrete verschil duidelijk maken aan de hand van een reëel voorbeeld: Iemand is 55 jaar, heeft een maandsalaris van € 5000 en wordt ontslagen na een dienstverband van 30 jaar. Dan zou hij of zij o.b.v. de kantonrechtersformule nu € 157.500 ontvangen. Een aardige aanvulling zeker als je bedenkt dat de werknemer meestal ook nog recht heeft op 37 maanden ww-uitkering.
In de nieuwe situatie zou dit maximaal 5000 * 12,96 * 0,5 = € 32.400 worden. Ongeveer 20% van het oude bedrag!!
Let wel: dit is de maximale variant! Het kan ook een kwart zijn per gewerkt jaar, dan komen we in bovenstaand voorbeeld op € 16.200 uit.

3.Verplichte ‘van-werk-naar-werk trajecten’. Om de feestvreugde na het ontslag verder te vergroten krijgt de ontslagen werknemer deze vergoeding niet meer ‘in handen’ maar moet deze worden aangewend als budget voor een zogenaamd ‘werk-naar-werk traject’. Waar je nú de vergoeding kunt gebruiken als aanvulling op de WW of om een bedrijf te beginnen, dient deze in de nieuwe plannen aan scholing te worden besteed. Op welke wijze dergelijke van ‘werk-naar-werk trajecten’ ingericht gaan worden en ‘budgetten’ aangewend dienen te worden is overigens nog niet bekend.

Mijn persoonlijke mening is dat deze plannen veel en veel te ver gaan. Punt 1 is verdedigbaar. Nu moet een werkgever soms 2 jaar lang een dossier bijhouden van een werknemer die niet functioneert. Punt 2 decimeert de ontslagvergoeding juist bij die mensen waar die vergoeding voor bedoeld is, namelijk de oudere langer in dienst zijnde werknemer die waarschijnlijk fors inkomensverlies gaat lijden. Maar waar hebben we het over als deze schadeloosstelling niet eens meer mag worden gebruikt als inkomstencompensatie (Punt 3).
Hoe moet iemand die de 50 ruimschoots is gepasseerd en een specialistische functie had in deze tijd aan een nieuwe baan komen? Wat moet iemand die zijn uitgaven op zijn salaris heeft afgestemd met een fooi van enkele duizenden euro’s die ook nog eens moet worden aangewend voor scholing?
Daarbij is mijns inziens de consequentie dat een grote groep mensen uit financiële nood veel eerder gebruik zal moeten maken van een vangnet, meestal de bijstand (en bij verdere beperking van de WW-duur ook nog eens eerder).

Sterker nog: doordat de ontslagvergoeding niet meer mag worden gebruikt als inkomensaanvulling zal een grote groep mensen zelfs al in de WW-uitkeerperiode in de problemen komen. Dit met alle consequenties van dien (bijvoorbeeld verplichte huisverkoop). De maatregel lijkt dus eerder de kosten voor de overheid omhoog te jagen….

Als het dan geen bezuiniging is, wat is het dan wel? Het idee is dat door de lagere ontslagvergoeding een werkgever eerder een oudere werknemer aanneemt. Oftewel het moet de doorstroming bevorderen. Maar wordt een oudere werknemer nu dan niet aangenomen vanwege de hoge ontslagvergoeding? Kul natuurlijk. De reden dat werkgevers oudere werknemers minder snel aannemen heeft als oorzaak dat – in de ogen van veel werkgevers – oudere werknemers een lagere arbeidsproductiviteit hebben, minder flexibel zijn, een hoger ziekteverzuim hebben en minder kneedbaar zijn.
Daarbij is van een écht hoge ontslagvergoeding pas sprake als de werknemer lang in dienst is geweest. Oudere werknemers kunnen helemaal niet meer lang in dienst zijn want daar zijn het oudere werknemers voor! Daarbij is de ontslagvergoeding nu al gemaximeerd tot het mis te lopen salaris tot het pensioen en niet meer dan dat.

De maatregel lijkt dus aan beide kanten, zowel als bezuiniging en als ombuiging de plank volledig mis te slaan. Na 12 september weten we waarschijnlijk meer……

Rogier Kemme,
Kemmelot Ontslagvergoedingspecialist

PS: Werkgevers lezen/weten dit ook! Als je een ontslagvergoeding/regeling krijgt aangeboden bedenk dan dat dit waarschijnlijk je laatste kans is met een geldbedrag het bedrijf te verlaten!

Geplaatst in Algemeen

Hoeveel belasting betaal ik over mijn ontslagvergoeding?

Van veel mensen krijg ik de vraag wanneer het nu fiscaal interessant wordt hun ontslagvergoeding door te storten. Gemakshalve wordt er al van uitgegaan dat er 52% over afgetikt dient te worden. Dan blijft de vraag wanneer je laat uitkeren zodat je minder belasting betaalt, bijvoorbeeld door het doorstorten naar een stamrecht BV of bankspaarrekening.

Maar betaal je wel altijd 52%? En zo niet, loont het dan nog wel om het door te storten?
De ontslagvergoeding is niets anders dan vooruit betaald loon. Dat loon valt dus in de loonbelasting. Alle inkomsten bij elkaar opgeteld en afgetrokken vormen uiteindelijk het belastbaar inkomen en het belastbaar inkomen valt in de progressieve schijven van de inkomstenbelasting. Die schijven zien er in 2012 zo uit:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 33,10%
schijf 2 € 18.946 t/m € 33.863 41,95%
schijf 3 € 33.864 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Stel, we nemen even het volgende voorbeeld: u ontvangt slechts € 25.000 aan ontslagpremie: U twijfelt over direct uitkeren of doorstorten. U gaat het puur om het fiscale voordeel. Hoeveel belasting u nu moet gaan betalen hangt af van uw andere inkomsten van dat jaar. U genoot een salaris van € 3000 per maand en u wordt halverwege het jaar ontslagen, op 1 juli 2012.
U ontvangt dan 6 maanden loon en dat is € 18.000. Maar daarnaast heeft u waarschijnlijk ook recht op WW en deze ook aangevraagd. U ontvangt dan de rest van het jaar 2 maanden 75% en 4 maanden 70% van uw laatstverdiende loon a € 12900 (we gaan er voor de WW van uit dat u de laatste 6 jaar heeft gewerkt).

Alles bij elkaar opgeteld zijn de inkomsten over 2012 18.000 + 12.900 + 25.000 = 55.900. Dit betekent dat u met de ontslagvergoeding volledig in de 42% valt (de 3000 in de 41,95 even afgerond). In dit voorbeeld blijft u dus net onder de 52%-grens. Zou de ontslagvergoeding of het inkomen – en daarmee ook gelijk de WW – omhoog gaan dan ziet het plaatje er anders uit en kom je wel in de 52%.

Wat te doen nu? De afweging moet nu zijn: als u het bedrag doorstort ga ik dan minder belasting betalen? Is dit niét zo dan heeft doorstorten geen enkel nut. Is dit wél zo, om hoeveel gaat het dan?
Toch is de kans op fiscaal voordeel bij doorstorten zelfs in dit voorbeeld zeer reëel. Iemand met een inkomen van 3000 per maand bouwt net als de meeste Nederlanders max 70% pensioen op.
De oudedagsvoorziening bestaat uit de AOW en het ouderdomspensioen zelf. Als we uitgaan dat er geen pensioengat ontstaat (…….) zou het pensioen in dit voorbeeld uitkomen op 70% van (3000 * 12,96 =) 38.880 = € 27.216.

Kijken we dan naar de belastingschijven na 65 jaar:

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 15,20%
schijf 2 € 18.946 t/m € 34.055 24,05%
schijf 3 € 34.056 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Dan zou het betekenen dat u met de top van uw pensioen 24% belasting betaalt. Dat niet alleen, u zou nog eens € 7000 extra mogen ontvangen waarover u slechts 24% verschuldigd bent. De € 25.000 zal dat als levenslange uitkering vanaf uw 65ste niet eens volmaken. Kortom: de conclusie van dit voorbeeld is dat u zelfs met een maximale belastingdruk van 42% alleen al binnen de inkomstenbelasting een fiscaal voordeel kunt behalen van 18%!

NB: Voor de duidelijkheid: bovenstaand voorbeeld dient een inzage te geven in de belastingdruk bij uitkeren van een ontslagvergoeding. In uw persoonlijke situatie spelen veel meer zaken een rol en moet naar alle gegevens gekeken worden. Heeft u al een nieuwe baan, denkt u het geld nodig te hebben op korte of middellange termijn, heeft u de wens voor uzelf te beginnen, heeft u additionele lijfrentes lopen, etc, etc….

Vragen of heeft u een ontslagvergoeding ontvangen? Bel op 020-775 19 88/06-50 80 14 87 Rogier Kemme, Kemmelot