Geplaatst in Algemeen

Ontslagen binnen uw bedrijf? 3 redenen een ontslagvergoedingspecialist in te schakelen!

Eerste sheet van de bedrijfspresentatie 'Wat te doen met een ontslagvergoeding'
Eerste sheet van de bedrijfspresentatie ‘Wat te doen met een ontslagvergoeding’
Werkt u bij een bedrijf waar (gedwongen) ontslagen vallen? Bent u HR-medewerker of hoofd-personeelszaken? Of is een van uw collega’s HR-medewerker en belast met het begeleiden van scheidend personeel?
Laat dit artikel dan aan hem of haar lezen. Waarom? Omdat het begeleiden van ontslagen medewerkers veel beter kan en ook nog eens ontzorgt.

Als er sprake is van ontslag wordt dit vastgelegd in een vaststellings-overeenkomst. In deze overeenkomst staan een aantal zaken geregeld zoals de reden van ontslag, de opzegtermijn, de ontslagdatum, de ontslagvergoeding, de eindafrekening, de finale kwijting, een geheimhoudingsbeding en eventuele aanvullende bepalingen. Zo kan er in opgenomen worden dat er een vergoeding beschikbaar is vanuit de werkgever voor juridisch en/of financieel advies.
De overeenkomst kan worden getoetst bij een rechtswinkel of via de rechtbijstandverzekering. Ook kan een advocaat desgewenst worden ingeschakeld (let op de kosten!).
Accepteert de werknemer daarna de overeenkomst dan is deze echter verder aan zijn lot overgelaten. Het is meestal de eerste keer dat een werknemer te maken krijgt met ontslag en de materie is voor de meeste dan ook volstrekt nieuw. Wat moet hij of zij met de ontslagvergoeding doen? Hoe wordt deze zo dadelijk uitgekeerd? Wat is voor hem of haar het beste gezien de kansen op nieuw werk?
Dit staat niet in de vaststellingsovereenkomst en een route naar goed advies hieromtrent wordt ook niet aangereikt. Wat overblijft is een zoektocht naar advies met geen enkele waarborg voor kwaliteit.

Door ons in te schakelen bewerkstelligt u drie zaken:

1) De werkgever (lees: bij grotere bedrijven de afdeling HR/PZ) ontvangt aanzienlijk minder vragen over het hoe en wat van de ontslagvergoeding. Wij vangen vragen af voor nu en in de toekomst. Een werknemer zal een inhoudelijke vraag over de vergoeding immers ook weer neerleggen bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is.

2) Doordat de werknemer in een individueel gesprek of na een presentatie informatie ontvangt wordt zijn of haar financiële situatie ook duidelijk. De (ex)werknemer weet hoe het inkomensplaatje er uit komt te zien wat een hoop ontevredenheid en onrust wegneemt.

3) Als de werknemer de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening of in een BV wil laten storten en wij verzorgen dat, dan hoeft de werkgever alleen maar af te wachten tot alle zaken door ons zijn geregeld. Wij zorgen voor een goedkeuring van de fiscus, het rekeningnummer waarop kan worden gestort, een RVU-verklaring en desgewenst een drie-partijenovereenkomst. Dit scheelt een hoop onduidelijkheid en voorkomt te vroeg genomen verkeerde keuzes.

Een bureau als het onze inschakelen heeft dus niet alleen voordeel voor de ontslagen werknemer zelf, maar ook voor de werkgever, en (mits aanwezig) meer specifiek de afdeling PZ of HR. Het zorgt dat er duidelijkheid is over de hoogte van de vergoeding, de financiële consequenties voor de ontvanger, het aanwenden van de vergoeding en de gehele afhandeling.
Zo nemen we niet alleen de scheidend werknemer werk uit handen, maar ook de werkgever.

Interesse? Voor informatie hoe we werken of het maken van een afspraak bel 020-775 19 88 of mail ons op info@ontslagvergoeding.nu

Rogier Kemme
Kemmelot – de ontslagvergoedingspecialist.

Geplaatst in Algemeen, In 't nieuws

Eruit met een ontslagvergoeding of toch blijven….

Meestal spreek ik mensen die hun ontslagvergoeding willen onderbrengen in een stamrecht BV. Ze vragen aan mij hoe lang het duurt, wat we allemaal regelen, hoeveel het kost en met welke zaken ze rekening moeten houden. Niet iedereen zit in dat stadium. Soms ontvang ik mensen die me willen spreken omdat ze twijfelen tussen een BV of bijvoorbeeld banksparen (of toch uit laten keren en afrekenen).
Ook twijfelen sommigen of ze wel of geen gebruik moeten maken van de ontslagvergoeding. Niks keuze over de bestemming, maar wíl ik de ontslagvergoeding eigenlijk wel ontvangen of ga ik door met werken?

Op zich is dit niet vreemd. In veel (grote) bedrijven worden hele afdelingen soms de wacht aangezegd. Preventief mobiel noemen ze dat. Iedereen kán zijn baan verliezen maar niet iedereen hoéft zijn baan te verliezen.
Van de bijvoorbeeld 200 man mogen er toch 40 blijven. Om de eerste schifting vorm te geven wordt eenieder de wacht aangezegd en kunnen de eersten ‘vrijwillig’ vertrekken.
In deze fase krijgt de werknemer ook vaak een berekening van de te ontvangen ontslagvergoeding.
Mede vanwege de vergevorderde plannen van het kabinet om de ontslagvergoeding per 1 januari 2014 volledig af te schaffen wordt de overweging voor velen nog wat lastiger. Voor diegene die er nog niet van op de hoogte zijn: in de nieuwe plannen van het kabinet mag er tot maximaal een kwart van een jaarsalaris worden uitgekeerd en moet dit ook nog eens worden aangewend voor omscholing en het bedrag mag dus niet als inkomen(-saanvulling) worden genoten. Voor meer info hier

Stel je bent 55, je krijgt € 150.000 mee als je per 1 januari 2013 het bedrijf verlaat. Als je er geen gebruik van wilt maken – en je bij het bedrijf wilt blijven werken – dan kan je dat aangeven. Stel dat deze wens wordt ingewilligd en je blijft bij je huidige werkgever. Je meeste collegae zijn dan weg, je wordt waarschijnlijk overgeplaatst naar een andere vestiging, want het vorige kantoor was te groot, en dan begint na 2014 de tweede saneringsronde…… Dat wordt billenknijpen!
Maar eerlijk is eerlijk, het zat er al een beetje aan te komen. Tenslotte had het bedrijf al aangegeven dat ze jouw afdeling gingen outsourcen (om maar eens een modieuze managementterm te gebruiken) en jij mocht waarschijnlijk alleen maar blijven om het transitietraject in goede banen te laten verlopen.
Afijn je begrijpt het al, nu ben je wel de klos. Volgens de nieuwe regels van minister Kamp krijg je een kwart jaarsalaris mee wat je geheel naar eigen inzicht verplicht moet gebruiken voor omscholing (dit liberale idee (?!) is en wordt overigens geïnitieerd en gesteund door de VVD, D66 en GL).
Met deze fooi mag je je dus op je 55ste gaan omscholen. Maar kies niet iets wat je leuk vindt, maar waar werk in is te vinden, want als je na een jaar WW nog geen emplooi hebt gevonden, moét je een baan accepteren! Op straffe van het stopzetten van de uitkering mag je werk als aardbeienplukker accepteren. Dan kun je iedere ochtend naar de Achterhoek rijden of een huurhuis in de buurt gaan betrekken…. Overigens kunt u gerust zijn, want dit is allemaal heel goed voor u. Minister Kamp zegt er over: ‘Zij (u dus) komen sneller en vaker terecht op de plek waar hun capaciteiten het beste tot hun recht komen. Dit draagt bij aan hun persoonlijk welzijn.’ Dat u het maar weet.
Overigens is statistisch gezien de kans op een baan voor iemand met de ‘5’ in zijn leeftijd minder dan 1%!

Al met al best een lastige keuze! Of toch niet? Als ik al de 50 zou zijn gepasseerd, een bedrag mee zou krijgen waarmee ik in de financiering van mijn inkomen tot (bijna) aan mijn pensioen zou kunnen voorzien, en ik werk bij een bedrijf waar nog wel eens een ontslagronde zou kunnen volgen – en waar kan dat niet – dan zou ik het wel weten!

Door Rogier Kemme.

Rogier Kemme is oprichter van Kemmelot Stamrecht BV Specialist. Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het onderbrengen van ontslagvergoedingen in stamrecht BV’s.