Loonadministratie bij stamrecht bv, wat moet u weten…

Als u geld op wilt nemen als loon uit de bv kunnen wij dit voor u verzorgen. Hiervoor dienen dan wel een aantal zaken vooraf te worden geregeld. U kunt dus niet zomaar geld opnemen en een bepaald percentage daarvan overmaken naar de belastingdienst (dat kan wel, maar dat heeft niet het gewenste resultaat;-). AllereerstMeer lezen over “Loonadministratie bij stamrecht bv, wat moet u weten…”

Plannen rondom stamrecht bv zijn ondoordacht en werken contraproductief

De coalitie heeft om de bezuinigingsdoelstellingen te halen haar pijlen gericht op de stamrecht bv. Het betreffen twee voorstellen: het geven van een belastingkorting en het afschaffen van de stamrecht bv vanaf 1 januari 2014. De voorstellen zijn niet alleen kortzichtig, maar werken ook nog eens averechts. Allereerst wil de coalitie een belastingkorting geven alsMeer lezen over “Plannen rondom stamrecht bv zijn ondoordacht en werken contraproductief”

Plannen coalitie juli 2014 inzake ontslagvergoeding en stamrecht bv

Update 16/7/16:00 Op 28 augustus jl zijn de definitieve plannen omtrent de ontslagvergoeding en stamrecht bv naar buiten gekomen. Wat zijn deze plannen?Het betreffen twee voorstellen: het geven van een belastingkorting en het afschaffen van de stamrecht bv per 1-1-2014. Allereerst wil de coalitie u een belastingkorting geven als u uw bestaande stamrecht bv (gedeeltelijk)Meer lezen over “Plannen coalitie juli 2014 inzake ontslagvergoeding en stamrecht bv”