Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014

U mag dus van de stamrechtvrijstelling gebruik maken als onderstaande twee zaken is voldaan: 1) Het ontslag is aangezegd vóór 1 januari 2014. 2) De stamrechtovereenkomst is opgemaakt vóór 1 januari 2014 3) De uitdiensttreding vindt plaats vóór 1 juli 2014 4) De gelden worden overgemaakt vóór 1 juli 2014 Verder moet in de aanzeggingMeer lezen over “Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014”

Afschaffing stamrechtvrijstelling onredelijk

Je moet de coalitie wel meegeven dat ze het slim doen. Het afschaffen van de stamrecht bv vanaf 1 januari 2014 combineren met het geven van een belastingkorting diegene die al een bv hebben in datzelfde jaar. En dan de nadruk leggen op dit ‘kadootje’! Dit terwijl de korting van 20% maar voor één jaarMeer lezen over “Afschaffing stamrechtvrijstelling onredelijk”

Ontslag in 2014 en toch een stamrecht BV?

Wij worden op het ogenblik veel gemaild en gebeld door mensen waarbij de ontslagdatum en/of het ontvangen van de ontslagvergoeding plaatsvinden in 2014. Zij willen graag de vergoeding in de stamrecht bv storten maar hebben vernomen dat de stamrecht bv waarschijnlijk vanaf 1-1-2014 zal worden afgeschaft. De vraag rijst: wat nu te doen? Het gaatMeer lezen over “Ontslag in 2014 en toch een stamrecht BV?”