Geplaatst in Algemeen

Hoeveel is de vermogens-rendementheffing in 2018?

Vanaf 1 januari 2018 gaat de vermogensrendementheffing veranderen. Het verschil zit ‘m met name in de tarieven. Bij de berekening blijft men uitgaan van hetzelfde principe:

Men gaat uit van een gemiddeld rendement – of je dat nu wel of niet haalt doet niet ter zake – en daarover betaal je een belasting van 30%. De belastingdruk is dus afhankelijk van de hoogte van de schijven en het gehanteerde rendement.

Vermogensrendementsheffing in 2017

Vermogen tot € 25.000 > vrijgesteld
Vermogen tussen € 25.000 en € 75.000 > fictief rendement 2,871 procent
Vermogen tussen € 75.001 en € 975.000 > fictief rendement 4,6 procent
Vermogen boven € 975.000 > fictief rendement 5,39 procent (laten we verder buiten beschouwing)

Als we hier de belasting van 30% op loslaten wordt deze respectievelijk

  • Vermogen vanaf 25.000 tot 75.000 euro = 0.86% (30% van 2.9%)
  • Vermogen vanaf 75.000 tot 975.000 = 1.38% (30% van 4.6%)
  • Vermogen vanaf 975.000 en hoger = 1.62% (30% van 5.4%)

In 2018 wordt het fictief rendement aangepast alsmede de schijven.

Schijf Uw vermogen Fictief rendement Belastingtarief Heffing
Vrijstelling < 25.000 euro n.v.t. 0% 0%
Schijf 1: 25.001 tot 100.000 euro 2,65% 30% 0,79%
Schijf 2: 100.001 tot 1.000.000 euro 4,52% 30% 1,36%
Schijf 3: >1.000.000 euro 5,38% 30% 1,61%

Het verschil zit ‘m met name in de 1ste schijf deze is verhoogd van 75.000 naar 100.000, en de belastingdruk is van 0,86 naar 0,79% gegaan.

Met name over de bovenste 25.000 euro boven de 75/m scheelt dit belasting, namelijk (1,38 -/- 0,79=) 0,59%, wat neerkomt op 147,50 euro.

Rogier Kemme

Stamrecht bv specialist

06-50801487

Geplaatst in Algemeen

Wel of niet beleggen in privé of BV

lenen aan jezelfU heeft een (stamrecht) bv met daarin – hopelijk – vermogen. Als u dit vermogen belegt betaalt u over het rendement belasting. Maar ook als u privé belegt betaalt u waarschijnlijk een heffing. Waar betaalt u nou wat en wat is eigenlijk aantrekkelijker, beleggen in de BV of in privé? Ook als u alleen privé of alleen geld in de BV heeft is dit belangrijk om te weten, u kunt namelijk ook lenen aan of uit de bv.

Wat is het verschil tussen beleggen binnen uw bv of in privé. Als u in privé belegt moet u dit normaal gesproken in box III aangegeven. In box III heeft u een vrijstelling. In 2017 is deze 25.000 euro per persoon, en bij fiscaal partnerschap 50.000. Echter als u boven deze vrijstelling uitkomt moet u een rendementsheffing betalen van 30% over een fictief door de overheid vastgesteld rendement.

Vroeger was dit fictieve rendement 4% waardoor u 30% over 4% = 1,2% vermogensrendementsheffing betaalde. Nu heeft men de heffing gesplitst:

  • Over uw belastbaar vermogen t/m 75.000 euro, gaat de belastingdienst uit van 2,87 procent rendement.
  • Over het deel tussen 75.000 en 975.000 euro is het fictieve rendement 4,6 procent (boven 975/m laat ik verder buiten beschouwing).

Hierover betaalt u dus 30% belasting. Dat is over de eerste 75/m dus 0,86% en over het merendeel 1,38%. Dit lijkt weinig maar u betaald het zoals gezegd over uw vermogen en niet over de (fictieve) winst. Dus als u een jaar 0 rendement heeft – of zelf een negatief rendement behaalt – betaalt u over uw vermogen alsnog een heffing. U teert in zo een geval naast eventuele inflatie dus in.

Bij een bv is dit anders geregeld. Hier kent men geen vermogensheffing. U betaalt over het daadwerkelijk behaalde rendement, niet over een fictief rendement. Normaal gesproken betaalt u aan vennootschapsbelasting 20%. Als u de genoten winst opneemt als dividend dan betaalt u hierover nog eens 25% dividendbelasting. In dat geval wordt het gewogen tarief van 40% dus (geen 45%!) Behaalt u geen rendement dan betaalt u ook geen belasting. Echter de belasting op de winst is 20%.

En dit is nu net de hefboom. Wat is het meest voordelig: 20% betalen over het behaalde gerealiseerde rendement of 0,86/1,38% over uw vermogen?

Waar hangt dit nu van af? Er zijn 3 belangrijke variabelen:

1. Heeft u vermogen in box III, uw BV of beide
2. Valt uw vermogen (gedeeltelijk) binnen of buiten de vrijstelling van 25.000/50.000
2. Welke rendement verwacht u te behalen

Om het overzichtelijk te houden kies ik er in dit blog voor me te beperken tot twee voorbeelden.
Stel u heeft 75.000 euro in box III. U heeft een vrijstelling van 25.000. Stel dat u deze 25.000 ook het bedrag is dat u liquide wilt aanhouden en niet wilt beleggen. 50.000 euro valt dus in de VRH van 0,86%.
Dit is 430 euro per jaar. Fiscaal is het interessant voor u om dit bedrag in de BV te beleggen als de gecombinnerde heffing in de bv dus minder dan 430 euro zou bedragen.

Dit is het geval als de winst op uw vermogen minder dan 430 / 20% = 2150 euro zou zijn.
Het omslagpunt ligt dus bij 2150 / 50.000 = 4,30% rendement.

Anders wordt het als uw vermogen (aanzienlijk) meer bedraagt. Zou in het bovenstaande voorbeeld het belegt vermogen 300.000 zijn dan geldt: (75.000 * 0,86% =) + (225.000 * 1,38% =) 645 + 3105 = 3750 / 20% = 18.750 / 300.000 = 6,26% rendement.

Is het rendement dus lager dan 6,26% dan had het geld beter in de BV belegt kunnen worden. Heeft u alleen privé geld dan zou u dit geld aan de BV kunnen lenen.

Als u verwacht meer rendement te maken is er ook de omgekeerde mogelijkheid, namelijk dat u geld uit de BV leent om dat in box III te beleggen. Echter dan moet uw wel rekening houden met dat u rente betaald aan uw bv voor het beschikbaar stellen van het geld.

Meer weten? Mail op info@stamrechtbv.net of bel op 020-775 19 88.

Rogier Kemme
stam-recht.nl

Geplaatst in Algemeen, Loon, Stamrecht BV's

Loonadministratie bij stamrecht bv, wat moet u weten…

zak met geldAls u geld op wilt nemen als loon uit de bv kunnen wij dit voor u verzorgen. Hiervoor dienen dan wel een aantal zaken vooraf te worden geregeld. U kunt dus niet zomaar geld opnemen en een bepaald percentage daarvan overmaken naar de belastingdienst (dat kan wel, maar dat heeft niet het gewenste resultaat;-).

Allereerst dient u (bijvoorbeeld aan ons) aan te geven welk bedrag u vanaf welke datum wilt ontvangen.
Daarbij moet u rekening houden met (1) hoeveel geld er in uw bv aanwezig is, (2) welk bedrag u (netto) wilt ontvangen en voor welke periode u dit wilt ontvangen. Het kan namelijk zo zijn dat de ene variabele betrekking heeft op de andere variabele.

Stel bijvoorbeeld dat u per maand bruto 2000 euro aan uitkering wilt ontvangen voor een periode van 3 jaar. Dan moet daar voldoende geld in de bv voor aanwezig zijn. Als we de actuariële berekening en rente buiten beschouwing laten komt het totaal van deze uitkeringen op 2000 * 12 maanden * 3 jaar = 72.000 uit. Als in de bv bijvoorbeeld maar 50.000 aanwezig is zal deze niet de gehele 3 jaar kunnen uitkeren.

Daarnaast moet u rekening houden met de fiscale regels omtrent lijfrente-uitkeringen. Zo moet u een minimale periode uitkeren. Deze periode is afhankelijk van uw leeftijd. De periode staat gelijk aan dat uw statistisch van 1% kans op overlijden (ja, u leest het goed). Dus bent u bijvoorbeeld 50 jaar oud dan overlijdt volgens de statistieken 1% van uw leeftijdgenoten in de aankomende 3 jaar en 2 maanden. Zodoende moet u een uitkering die ingaat op uw 50ste minimaal 3 jaar en 2 maanden laten doorlopen.

Overigens zijn er wel wat onsnappingsmogelijkheden. Zo kunt u vanuit de bv een hoog/laag-constructie aangaan. Het gaat te ver om daar verder hier uitgebreid op in te gaan.

Wat van belang is is dat de uitkering wordt vastgelegd in een actuariële berekening. Deze wordt opgemaakt door een actuaris. Naast de actuariële berekening dient er ook een aanvullende stamrechtovereenkomst op te worden gemaakt. Dit omdat in de initiële stamrechtovereenkomst waarschijnlijk een uitgestelde stamrechtovereenkomst is. Dit houdt in dat u bij het aangaan van de stamrecht bv, en het overhevelen van de ontslagvergoeding in de stamrecht bv, nog niet hebt vastgelegd wanneer u een uitkering uit deze bv wilt genieten.

Nadat beide documenten zijn opgemaakt – en door u zijn goedgekeurd –  moet er een loonheffingsnummer worden aangevraagd bij de belastingdienst. Let wel: dit kan lang duren. Meestal 8 weken, maar langer is geen uitzondering. Zorg dus dat u tijdig aan ons de gewenste loonuitkering aanvraagt/doorgeeft. Als wij het loonheffingsnummer voor u aanvragen dient er namelijk gelijk aangegeven te worden wanneer het loon in dient te gaan. Vanaf die datum dient er ook aangifte te worden gedaan en het bedrag aan loonheffing te worden overgemaakt aan de fiscus. Wordt dit niet uiterlijk 1 maand na ingang van de loonuitkering gedaan dan volgt er een boete.

Als het loonheffingsnummer bij ons bekend is sturen wij u de salarisspecificatie en de aangifte loonheffing. De salarisspecificatie is de eigenlijk loonstrook. Hierop staat het bruto bedrag,  de inhoudingen loonheffing en zorgverzekeringswet (zvw) en het netto bedrag wat u zelf mag opnemen uit de bv. Op de salarisspecificatie staat het bedrag dat u mag overmaken naar de belastingdienst alsmede het rekeningnummer. De loonuitkering loopt nu….

Zijn er vragen, mail gerust!

rogier@kemmelot.nl

 

 

Geplaatst in Algemeen

Veilig lenen uit uw BV

zak met geld Er is bij veel mensen nog steeds onduidelijkheid over wat de voorwaarden zijn om te kunnen lenen uit de je bv.
In principe mag je altijd lenen uit je bv, tenzij er natuurlijk geen geld meer in je bv zit. Waar het echter om gaat is dat als je leent uit een bv je netto geld haalt uit een pot waar ‘bruto’ geld in zit. Oftewel, over het geld wat in de (stamrecht) bv zit dient nog belasting afgedragen te worden. Het lenen uit een bv verandert ook niets aan de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting door de bv.
De lening dient dus normaal gesproken terugbetaalt te worden, zodat de bv de belasting uiteindelijk – wanneer dat ook is – kan afdragen. Ik zeg ‘normaal gesproken’ omdat het bijvoorbeeld bij liquidaties mogelijk is een lopende lening te verrekenen met de af te dragen belasting.

Als je een lening aangaat dienen er drie belangrijke zaken in acht te nemen.

1. Er dienen ‘zakelijke voorwaarden’ te zijn overeengekomen.
2. Er dient een deugdelijke leenovereenkomst met deze voorwaarden aanwezig te zijn
3. Je dient je aan deze afspraken in de leenovereenkomst te houden

Laten we deze punten even kort behandelen.

1. ‘Zakelijke voorwaarden’ houdt in dat het zowel vanuit het oogpunt van de bv interessant moet zijn als vanuit het standpunt van de schuldenaar. Dat niet alleen, de afspraken dienen ook marktconform te zijn. Dan kan betrekking hebben op de rente(-vastperiode), looptijd, aflossing en zekerheidstelling (verpanding).
Als u bijvoorbeeld een rente afspreekt van 0% is dit voor u als schuldenaar misschien interessant, maar de bv heeft er niets aan. Als u 10% rente afspreekt is dat prettig voor de bv, maar het kan ook prettig voor u zijn als u de rente bijvoorbeeld zakelijk of privé kunt aftrekken. Echter omdat 10% een niet marktconforme rente is, zal de fiscus dit waarschijnlijk toch afkeuren. Het gaat te ver om hier nu een heel verhaal te houden over welke rentes wel en niet gangbaar zijn. Dit geldt voor alle afspraken in de leenovereenkomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij overlijden of niet tijdig terugbetalen? Wat is de boete, wanneer wordt er opgeëist, etc. Indien u hierover advies wilt, kunt u altijd een keer op kantoor afspreken of ons een mail sturen.

2. Alle afspraken dienen opgenomen te worden in een leenovereenkomst. Wij hebben door de belastingdienst goedgekeurde leenovereenkomsten. Wij adviseren u om niet zelf een leenovereenkomst te maken zonder zeker te weten dat deze aan de regels van de fiscus voldoet.

3. Het laatste punt is misschien wel het allerbelangrijkste: papier is tenslotte geduldig. U kunt de meest prachtige dingen overeenkomen maar u dient ze ook na te komen. Het gaat hier met name om de betaling van de rente en aflossing. Staat er in de leenovereenkomst dat u aan het eind van het jaar een aflossing zult doen, doe dit dan ook. Krijgt u controle en blijkt dat u uw rente of aflossing niet (meer) betaalt, dan zou u zomaar een probleem met de fiscus kunnen krijgen.

Dienen deze regels altijd in acht genomen te worden bij een lening? Niet altijd. Als u een bedrag voor een kortere periode (< 1 jaar) opneemt en de rekening van de bv eigenlijk gebruikt als een rekening courant dan hoeft u geen rente te betalen. Enige voorwaarde is dat u binnen de 17,5/m euro blijft en zoals gezegd het geleende bedrag niet voor langere termijn uit laat staan.

Rogier Kemme
Kemmelot Administraties

Geplaatst in Stamrecht BV's

Lenen of uitkeren?

Wat te doen?Als u geld uit uw bv wilt halen kunt u ervoor kiezen af te rekenen met de fiscus of een lening aan te gaan vanuit de bv. Bij lenen draagt u geen inkomstenbelasting af maar moet u uw geld op een gegeven moment ook weer terugbetalen. Bij uitkeren hoeft dat niet, maar dat zit weer aan veel regels vast, en komt het u fiscaal wel uit? Wat is het beste om te doen?

Lenen

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid te lenen uit de stamrecht bv. Dit is mogelijk via een rekening-courant verhouding of via een persoonlijke lening.
Bij de eerst dient de voorwaarde te zijn dat de uitstaande leningen een totaalbedrag van € 17.500 niet overtreffen en er geen sprake is van een structureel karakter (korter dan 1 jaar).
Overstijgt de lening de € 17.500 of zorgt de lening ervoor dat er in totaal meer dan dit bedrag aan leningen uitstaat dan kan de lening beter opgenomen worden als persoonlijke lening.
Hiervoor dient een leningovereenkomst te worden opgemaakt waarin moet worden bepaald:
– de hoogte van het bedrag
– de rente
– de rentevastperiode
– de aflossing
– de looptijd

Wij raden altijd aan een lening lineair af te lossen; d.w.z. dat de aflossing in principe het leenbedrag is gedeeld door de looptijd. Dus bij een lening van € 20.000 en een looptijd van 5 jaar hoort een aflossing van € 4000 per jaar of ca € 333 per maand.

Uitkeren

Je kan er ook voor kiezen geld uit te keren en gelijk belasting te betalen. Dit kan door middel van een maandelijkse (of jaarlijkse) uitkering of d.m.v. een eenmalige opname.

De maandelijkse of jaarlijkse opname heeft als voordeel dat u alles spreidt en u bijvoorbeeld zo een aanvulling heeft op uw inkomen. Doordat u het verdeelt over meerdere jaren kunt u het zo afmeten dat u niet in een hoge belastingschijf komt waardoor u relatief net te veel belasting betaalt. Als u bijvoorbeeld een ww-uitkering heeft van € 35.000 en € 10.000 hypotheekrenteaftrek dan loont het de uitkering van de bv niet hoger te laten zijn dan € 2.500 per maand opdat u geen 52% belasting betaalt.

Opnemen in 2014

Dit kan weer op twee manieren. U kunt een gedeelte van uw stamrecht bv in één keer opnemen. Het voordeel is dat u geen gebruik hoeft te maken van de sterftekansberekening en de overige gelden in de bv kunt laten. U kunt het bedrag exact zo hoog maken dat u niet teveel belasting betaalt. Echter u ontvangt geen korting op de inkomstenbelasting.
Neemt u het volledige saldo van uw stamrecht bv op dan kunt u gebruik maken van de 80-20 regeling. Deze regeling houdt in dat als u al het geld uit de bv haalt in 2014 u over 20% van dat bedrag geen belasting betaalt, over de overige 80% betaalt u gewoon inkomstenbelasting.
Wat zijn de voordelen? Die zijn evident: u betaalt over 20% geen inkomstenbelasting. Toch maken maar relatief weinig mensen gebruik van de regeling. De reden: er zitten nogal wat addertjes onder het gras. Een nadeel is dat omdat u in één keer afrekent u ook weer in een hogere belastingschijf terecht komt. Dit kan bovenstaand voordeel geheel of gedeeltelijk teniet doen. Daarnaast komt uw geld in privé in box III; u betaalt hier 1,2% vermogensrendementsheffing. Als laatste rekent u af over de boekwaarde. Die kan door de lage rente hoger zijn dan we werkelijke waarde van de tegoeden in de bv waardoor u relatief meer belasting betaalt.

Wat wanneer doen?

Heeft u geld nodig en twijfelt u wat te doen? Neem dan contact met ons op. Komen we er niet telefonisch uit dan kunnen we altijd een afspraak op kantoor maken…..

Rogier Kemme

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Wat is wel en niet aftrekbaar in uw stamrecht bv

bentley-continental-gtc-2De boekhouding van een stamrecht bv is een aparte tak van sport. Dit omdat de stamrecht bv een pensioen bv is die afspraken heeft gemaakt over het rendement welke ze gaat behalen. Deze afspraken zijn zo belangrijk omdat de stamrecht bv destijds geld heeft ontvangen van de ontslagen werknemer (meestal ook de eigenaar en directeur van de stamrecht bv) en hierover afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken staan in de stamrechtovereenkomst.
Het is dus van groot belang dat er bij de boekhouding onderscheid wordt gemaakt tussen het vermogen en rendement wat in de IB valt en wat in de vennootschapsbelasting valt.
Ook moet er gekeken worden welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn binnen de stamrecht bv. Als hoofdregel geldt dat kosten aftrekbaar zijn die relevant zijn voor de oprichting en onderhoud van de bv.
Dit kunnen o.a. zijn:
– Kosten oprichting
– Kosten notaris
– Kosten kamer van Koophandel
– Kosten bank(-rekening(-en)) van de bv
– Eventuele beleggingskosten
– Kosten boekhouding

Vaak wordt mij gevraagd of er fiscaal interessante fiscale contructies te bedenken zijn met een (aan te kopen) auto in combinatie met een stamrecht bv. Als wedervraag opper ik dan altijd waaraan de betreffende persoon dan gedacht had…..?
Een ‘ auto van de zaak’ is fiscaal alleen gunstig omdat de kosten te verrekenen zijn met de winst/inkomen, evenals de btw. In de stamrecht bv valt normaal gesproken geen btw te verrekenen en is de winst beperkt, als al aanwezig. Maar belangrijker nog, de auto heeft geen betrekking op de oprichting dan wel het onderhoud van de bv.
En het feit dat je naar je boekhouder op en neer rijdt met die auto is voor de fiscus niet voldoende 😉

Verder moet bij het doen van de boekhouding rekening worden gehouden met een eventueel opgenomen kostenafslag. Deze staat genoemd in de stamrechtovereenkomst. Meestal is dit (maximaal) 5% van de afgestorte ontslagvergoeding.
Daarnaast kan er een jaarlijkse kosten afslag zijn opgenomen op het gebruikte rendement. Deze kan variëren van 0,25% tot 1% per jaar.

Moet u de boekhouding nog laten verzorgen? www.administratie-kantoor.net

Geplaatst in Algemeen, Stamrecht BV's

Boekhouding stamrecht bv al gedaan?

administratieHeeft u een stamrecht BV dan moet u uw boekhouding laten doen. Doordat Kemmelot Stamrecht Specialist BV jarenlang stamrecht bv’s heeft opgezet weten we bij Kemmelot Administraties exact hoe de boekhouding van een stamrecht BV dient te worden verzorgd. Voor een standaard boekhouding van uw stamrecht BV rekenen wij een vast bedrag van 450 euro per jaar. Wij werken dus niet op uurbasis en u komt dan ook niet voor verrassingen te staan achteraf.

Een standaard boekhouding omvat het volgende:

– Doorrekenen gehanteerd vast of variabel U- of T-rendement inclusief kostenopslag
– Opmaken van de balans/jaarrekening
– Deponeren balans/jaarrekening bij de Kamer van Koophandel
– Doen van de aangifte vennootschapsbelasting
– U kunt daarnaast zonder meer bij ons terecht voor vragen omtrent administratieve en boekhoudkundige zaken.

Moet u de boekhouding nog doen dan willen we die graag voor u verzorgen. Wij hebben van u onder andere nodig:

– Alle bankmutaties van het gehele kalenderjaar en eventueel het gebroken boekjaar ervoor (vanaf oprichting)
– Eventueel opgemaakte leenovereenkomsten
– De door de belastingdienst verstrekte inlogcode en gebruikersnaam.

Heeft u de BV niet bij ons opgericht dan ontvangen wij tevens een kopie van de akte, stamrechtovereenkomst, uittreksel Kamer van Koophandel, bankrekeningnummer en een overzicht van de eventueel genoten belaste uitkeringen.

Het meeste kunt u digitaal aanleveren. Zo kunnen, door middel van internetbankieren met één druk op de knop, alle transacties naar ons worden gemaild. Wij deponeren de jaarstukken en doen de aangifte Vennootschapsbelasting. U krijgt van ons altijd eerst een digitaal overzicht voordat wij de fiscus inlichten. In de loop van het jaar zal u de definitieve aanslag ontvangen. Normaal gesproken is dit alleen een verzoek tot het betalen van de vennootschapsbelasting. Heeft u vragen of bent u het niet eens met de aanslag dan kunt u te allen tijden met ons overleggen.

Ook kunt u de jaarlijkse loonadministratie en loonaangiften door ons laten verzorgen. Hiervoor brengen wij additioneel een bedrag van 175 euro in rekening. Wij zorgen voor de aanvullende stamrechtovereenkomst en de actuariële berekening, gebaseerd op de actuele sterftekanstabellen en de periodieke loonstrook. Vanzelfsprekend nemen wij deze in de administratie van de jaarcijfers en de aangiftes mee.

Alle voordelen op een rij:

1. Uw boekhouding voor een vaste lage prijs van 450 euro per jaar ex btw
2. Opmaak jaarstukken en VpB-aangifte door gecertificeerde AA-accountant
3. Contract is jaarlijks opzegbaar, dus geen langlopende verbintenissen
4. De komende jaren geen prijsverhogingen
5. Zelf in te vullen leenovereenkomsten: gratis (invulling door ons: 75 euro ex btw)
6. Facultatief: uw salarisadministratie voor 175 euro per jaar ex btw
7. Indien gewenst: advies over en begeleiding bij de complete of gedeeltelijke aflossing van uw (privé)hypotheek.

Wie weet mogen we u van dienst zijn! U kunt ons bellen op 020-775 19 88 of mailen info@kemmelot.nl

Kijkje op onze website nemen: administratie-kantoor.net

Rogier Kemme
Kemmelot Administraties