Loonadministratie bij stamrecht bv, wat moet u weten…

Als u geld op wilt nemen als loon uit de bv kunnen wij dit voor u verzorgen. Hiervoor dienen dan wel een aantal zaken vooraf te worden geregeld. U kunt dus niet zomaar geld opnemen en een bepaald percentage daarvan overmaken naar de belastingdienst (dat kan wel, maar dat heeft niet het gewenste resultaat;-). AllereerstMeer lezen over “Loonadministratie bij stamrecht bv, wat moet u weten…”

Lenen of uitkeren?

Als u geld uit uw bv wilt halen kunt u ervoor kiezen af te rekenen met de fiscus of een lening aan te gaan vanuit de bv. Bij lenen draagt u geen inkomstenbelasting af maar moet u uw geld op een gegeven moment ook weer terugbetalen. Bij uitkeren hoeft dat niet, maar dat zit weerMeer lezen over “Lenen of uitkeren?”

Wat is wel en niet aftrekbaar in uw stamrecht bv

De boekhouding van een stamrecht bv is een aparte tak van sport. Dit omdat de stamrecht bv een pensioen bv is die afspraken heeft gemaakt over het rendement welke ze gaat behalen. Deze afspraken zijn zo belangrijk omdat de stamrecht bv destijds geld heeft ontvangen van de ontslagen werknemer (meestal ook de eigenaar en directeurMeer lezen over “Wat is wel en niet aftrekbaar in uw stamrecht bv”

Boekhouding stamrecht bv al gedaan?

Heeft u een stamrecht BV dan moet u uw boekhouding laten doen. Doordat Kemmelot Stamrecht Specialist BV jarenlang stamrecht bv’s heeft opgezet weten we bij Kemmelot Administraties exact hoe de boekhouding van een stamrecht BV dient te worden verzorgd. Voor een standaard boekhouding van uw stamrecht BV rekenen wij een vast bedrag van 450 euroMeer lezen over “Boekhouding stamrecht bv al gedaan?”

Beleggen is als vliegen

Veel mensen zijn niet tevreden hoe hoog rendement ze halen op hun bankspaarrekening of de spaarrekening van hun stamrecht bv. Beleggen is een optie, maar dat brengt risico’s met zich mee. beleggingsspecialist Mike Willems vergelijkt beleggen met vliegen. Je bereikt je doel, maar soms heb je turbulentie. Einddoel Dat financiële markten de laatste jaren nogalMeer lezen over “Beleggen is als vliegen”

Let op! Sparen kost geld!

Sparen is lekker veilig. Je kunt er geen geld mee verliezen (bankfaillissementen even uitgesloten) maar het levert ook niet veel op….. Sterker nog, de inflatie is hoger dan de rente! Sparen heeft alleen zin als het gaat om regelmatig geld opzij zetten voor een vakantie of een grote uitgave. Sparen voor vermogensopbouw heeft geen zin.Meer lezen over “Let op! Sparen kost geld!”

Welke tekst moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

Er is veel onduidelijkheid over welke tekst er moet worden opgenomen in een beëindigingsovereenkomst cq vaststellingsovereenkomst om nog gebruik te kunnen maken van een stamrecht bv (vrijstelling). Het gaat dan met name om de tekst die verwijst naar het doorstorten van de gelden. Laten we de letterlijke tekst van de minister erbij halen. Hier staat:Meer lezen over “Welke tekst moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?”

Opnamevrijstelling stamrecht bv’s 2014, wie weet wordt het nog eens wat!

Wie weet wordt het nog eens wat met de stamrechtopnamevrijstelling van 2014. De minister begint waarschijnlijk in te zien dat de maatregel zoals nu voorgesteld zó onaantrekkelijk is dat de ingeplande opbrensten nooit zullen worden gehaald. Dus overweegt hij om er toch maar wat aan te gaan verspijkeren. Om u niet gelijk al te vrolijkMeer lezen over “Opnamevrijstelling stamrecht bv’s 2014, wie weet wordt het nog eens wat!”

Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014

U mag dus van de stamrechtvrijstelling gebruik maken als onderstaande twee zaken is voldaan: 1) Het ontslag is aangezegd vóór 1 januari 2014. 2) De stamrechtovereenkomst is opgemaakt vóór 1 januari 2014 3) De uitdiensttreding vindt plaats vóór 1 juli 2014 4) De gelden worden overgemaakt vóór 1 juli 2014 Verder moet in de aanzeggingMeer lezen over “Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014”

Een stamrecht bv opzetten kan nog steeds…

Mede door de rondzingende datum van 15 november is bij veel mensen tussen de oren gaan zitten dat een stamrecht BV opzetten op dit moment niet meer mogelijk of zinvol is. Dat is jammer want dat klopt niet. De datum 15 november heeft namelijk alleen betrekking op het opnemen van het volledige tegoed in 2014,Meer lezen over “Een stamrecht bv opzetten kan nog steeds…”