Geplaatst in Stamrecht BV's

Je stamrechtovereenkomst hoog of laag oprenten?

Voor diegene die al een stamrecht BV heeft of overweegt een stamrecht BV op te laten richten, zal het misschien bekend klinken. Toch geldt voor veel mensen met een stamrecht BV dat zij nauwelijks worden ingelicht over de oprenting van het stamrechtkapitaal.

Allereerst, wat houdt het in? Op het moment dat de fiscus toestaat een ontslagvergoeding in een BV te laten storten zegt de fiscus eigenlijk:’Oke, ik wacht met belasting heffen, maar omdat ik dat nu niet doe, maar over bijvoorbeeld 20 jaar, loop ik wel 20 jaar rente mis. De ontvanger daarentegen kan tot aan het pensioen over het gehele bedrag rente ontvangen. Als fiscus ga ik niet alleen inkomstenbelasting (kortweg IB) heffen over het bedrag wat is gestort, maar ook over het rendement wat er op wordt gemaakt.’

Dat is lastig, want je weet niet welk rendement je gaat maken die periode, of  je moet het volledige bedrag op een (bank-)spaarrekening storten tegen een vaste rente, maar dat doen slechts weinigen. Dus gaat de fiscus akkoord met een vooraf vastgestelde oprenting. Zo mag je voor de stamrecht BV rendementen vastleggen van bijvoorbeeld 2%, 3% of 4%.

Vaak wordt het U- of T-rendement aangehouden. Dit zijn rekenrendementen gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. De achterliggende berekeningen van deze rendementen zijn complex; in praktijk komt het er op neer dat het U-rendement meestal iets lager uitvalt dan het T-rendement. In april 2012 waren de rendementen respectievelijk 1,80% en 2,53%.

Maar wat zijn nu de consequenties van een keuze voor een hoge of een lage oprenting? Als je het rendement exact haalt is dat natuurlijk duidelijk, want je betaalt dan over het gehele bedrag IB. Maar stel je hebt 2% opgenomen – of dat is het U- of T-rendement bij aanvang of achteraf – en je haalt 4% (omdat het voor de vergelijking hier niets uitmaakt laten we de kosten even buiten beschouwing).

Nemen we bovenstaand voorbeeld dan betekent dit dat op basis van het rendement van 4% er een veel hoger bedrag staat dan er zou staan als de oprenting van slechts 2% zou zijn gehaald. Over dat merendeel betaal je dan geen IB maar Vennootschapsbelasting (kortweg VpB).  De VpB  is 20% – boven de € 200.000 is het 25% maar dat halen de meesten van ons niet –  en mag daarna gewoon in de BV blijven zitten. Echter als je besluit het geld uit te laten keren betaal je hierover 25% dividendbelasting.  De gecombineerde heffing is dus 40% (en geen 45%; want  100 minus 20% is 80 minus 25% is 60!).

Je zou dus kunnen zeggen dat het loont een lage oprenting te nemen als je verwacht dat (een gedeelte van) de uitkering van je stamrecht BV in een hoger percentage IB valt dan 40%. Dit percentage is weer afhankelijk van de hoogte van je overige inkomsten bij uitkering en of je het voor of na je 65ste laat uitkeren. Laat je het vóór je 65ste uitkeren dan ligt de grens op € 18.945 en na je 65ste op € 33.863 per jaar (2012).

Stel nu het omgekeerde: de oprenting staat op 4% en je behaalt een reëel rendement van 2%. Dit betekent dat er aanzienlijk minder in de BV aanwezig is dan er volgens de vastgestelde oprenting in zou moeten zitten. Meestal is dit geen probleem. Je hebt rendement gemaakt – een eis van de fiscus – alleen het is minder geworden dan je had gehoopt. Je betaalt over het gehele bedrag – de 18.000 eerste storting voor zover nog aanwezig daargelaten – IB. De hoogte hangt weer af van andere inkomensbestanddelen die in de loonbelasting vallen zoals loon, (pre-)pensioen of AOW.

Hier zit echter een adder onder het gras. Stel je behaalt gedurende de eerste 10 jaar een rendement van 2%. En opeens – je hebt bijvoorbeeld gedeeltelijk belegd in aandelen – haal je in een zeker jaar 10% rendement. Mooi, zul je denken. Echter, ook dat jaar staat de oprenting op 4%. Over de 6% ‘overwinst’ mag je dus gewoon 20% VpB gaan afrekenen. Dit terwijl je nog onder de gemiddelde oprenting van 4% zit. Zo kan het zijn dat je gedurende de looptijd én vennootschapsbelasting betaalt en aan aan het eind van de rit ook nog eens over alles inkomstenbelasting!

Rogier Kemme

Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ Voor vragen of een afspraak: 020-775 19 88

Auteur:

Ik ben Rogier Kemme. In 1969 geboren in Duiven. Studententijd in Utrecht beleefd en nu wonend in Amsterdam, in het mooie Oud-West. Werk: Na een carriëre in de assurantiën en hypotheken heb ik 9 jaar bij de ING gewerkt. Toen de fusie met de Postbank genaamd 'Tango' begon was ik een van mensen die werd afgespiegeld. Ondanks mijn jarenlange kennis van financiële producten was de materie rond ontslagvergoedingen relatief nieuw voor mij en begon ik een kantoor voor het onderbrengen van ontslagvergoeding in stamrecht bv's; Kemmelot Omdat de overheid in 2015 een punt zette achter de stamrechtvrijstelling werd mijn kantoor een administratiekantoor (wat ik ook eigenlijk al was): Kemmelot Administraties. Kemmelot Administraties doet de boekhoudingen van kleine ondernemers en stamrecht bv's. Daarnaast houdt ik me bezig met het publiceren van mijn visie op maatschappelijke zaken en het grootste vraagstuk: mezelf ;-). Van harte welkom op een van mijn sites! Welkom! Rogier Kemme

30 gedachten over “Je stamrechtovereenkomst hoog of laag oprenten?

 1. Is de verhouding tussen oprenten en rendement nog steeds positief te houden koment jaar(2013)? Bijvoorbeeld door depositosparen of banksparen?

  1. Ligt er aan hoe de oprenting is. Vast of variabel, u of t-rendement. Is het vast u of t en wanneer is het vastgesteld? Is het vast en meer dan 4 jaar geleden vastgezet dan wordt t lastig maar kan je het zo uitrekenen

   1. Ik ben een Stamrecht BV aan het overwegen, in februari 2013 zal ik namelijk zeer waarschijnlijk boventallig worden verklaard en recht hebben op een ontslagvergoeding van rond de 150.000 euro. Als leek zit me de oprenting een beetje dwars, aangezien ik niet op een negatief rendement zit te wachten. Wellicht kan u die ongerustheid(een beetje) wegnemen. Ik heb het geld niet direct nodig aangezien ik recht krijg op WW. Ik ben trouwens 54 jaar, en gehuwd. En een aflossingsvrij hypotheek van 160.000, waar wellicht enige mogelijkheden liggen?

 2. Hoe snel is een stamrechtBV opgericht? Of kun je met een (ex)werkgever afspraken maken wanneer het wordt gestort? Op het moment dat je aangeeft bij je werkgever dat je het uitgekeerd wilt hebben in je stamrechtBV (in oprichting) is de werkgever dan verplicht te wachten totdat deze is opgericht?

  1. Beste Johanna,

   Gemiddeld duurt het oprichten van een stamrecht BV 5 tot 8 weken. Dit hangt echter vooral af van de snelheid van reageren van de belastingdienst en van cliënt zelf.
   Zo hebben we ooit een stamrecht BV opgericht in 3 dagen. Als cliënt alles binnen een uur per mail retourneert en de inspecteur is zo vriendelijk diezelfde dag nog een goedkeuring te geven dan is dat mogelijk.
   Wat betreft je 2 overige vragen: wij lichten een werkgever altijd eerst in dat onze cliënt een stamrecht BV wil. Dan moet de werkgever ook het geld storten op de rekening van de BV. Deze is echter al gereed binnen enkele werkdagen. Dus dan kan het geld gestort worden. Waar hij echter nog op wil wachten is het fiscaal akkoord. Omdat dit in belang is van de werkgever zelf wordt hierop meestal gewacht.
   Wij, Kemmelot, hebben zelden of nooit problemen met het bovenstaande. Succes.

  1. Beste Willem,
   Jazeker, het (bijvoorbeeld) oversluiten van je hypotheek is slechts een van de opties die je hebt met een stamrecht BV.
   In veel gevallen wordt de BV gebruikt om andere dingen te doen zoals; uitkeren, een eigen bedrijf beginnen, belenen, investeren, etc.
   De link met louter het bezit van een eigen huis vind ik zelfs uberhaupt niet aanwezig.

   1. Net het artikel hierboven gelezen. Wat mij opvalt in jouw voorbeeld is dat bij een rendement van 10% in enig jaar ineens over het verschil met contractrente (4%) 20% Vpb moet worden afgerekend. Ik neem aan ná eerst de verliezen in voorgaande jaren bij minder dan 4% rendement te hebben gecompenseerd.

   2. Beste Hans,

    KLopt. Je mag verliezen van het jaar ervoor verrekenen met je winst.
    De regel ziet er zo uit: Voorwaartse verliesverrekening mag tot maximaal 9 jaar en achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot 1 jaar. Voor nog onverrekende verliezen uit de jaren 2002 of eerder is een overgangsregeling getroffen. Deze verliezen kunnen nog worden verrekend tot en met 2011.

    Mvg,

    Enno van Waardenberg
    Kemmelot

 3. Stel dat je een verlies in de stamrecht-BV hebt zitten van 10.000,00 ontstaan door een lagere oprenting dan de werkelijk ontvangen rente. Als de BV geheel tot uitkering komt en de verliezen niet meer te compenseren zijn, betaal je dan ook inkomstenbelasting over de gehele oprenting ondanks het feit dat dit (veel) hoger kan zijn dan de werkelijk gebeurde rente? Of betaal je alleen IB over de werkelijke contante waarde van de BV?

  1. Beste Anco,

   Ik denk dat je het andersom bedoelt: een verlies door een lagere genoten rente t.o.v. de oprenting in de stamrechtovereenkomst!(?).
   Je betaalt alleen over de reële waarde in de bv. Het verlies is er wel maar daar hoeft niet over te worden afgerekend.
   Tenzij er sprake is van ondoordacht of risicovol handelen waardoor het tekort is ontstaan.

   Rogier Kemme
   Kemmelot

   1. Beste Rogier,

    Bedankt voor je antwoord. Je hebt gelijk, ik bedoel het zoals je zegt. Ik heb inmiddels door een hoge oprenting (3,5% versus een genoten rente van plm 2,5%) en mede door koersverliezen op obligaties (die aanvankelijk een zeer hoge rating hadden een verrekenbaar verlies meer dan 20.000 euro. Dit zal nooit meer verrekend kunnen worden gelet op het feit dat ik nu voor een spaarrekening heb gekozen en de BV over een paar jaar gaat uitkeren. Begrijp ik het dan goed dat de post eigen vermogen dan een correctie m.b.t. de fiscale afrekening ondergaat?

    Opnieuw vast bedankt!!

    Groet Anco

  1. Beste Anco,
   Je haalt, denk ik, een aantal zaken door elkaar. De boekhoudkundige winst/verlies van een BV en de cash/liquiditeit m.b.t. de uitkeringen die uit de BV vloeien en geen relatie hebben met de winst/verlies van de BV. Als het geld op is om nog verder uitkeringen te doen en er staat nog een stamrechtverplichting open dan kan de BV geliquideerd worden en verdampt het verlies wat er op dat moment in de BV aanwezig is.

   Met vriendelijke groet,

   Enno van Waardenberg
   AA Accountant Kemmelot

 4. Ik zoek een middel om carryforward te doen van verrekenbare verliezen uit 2008. Doordat de koerswinsten niet geboekt worden en verliezen wel is het verrekenbaar verlies uit 2008 lastig te compenseren. Ik kan natuurlijk de winstposities in mijn portefuille verkopen en gelijk weer aankopen maar dat lijkt mij wat omslachtig en het effect ervan blijft zeer beperkt..

  1. Rolf,
   Voor verrekening verliezen zul je toch echt een keer winst moeten maken, maar om daar nu gedwongen aandelen voor te gaan verkopen? Heb je al een administratiekantoor?

   1. Beste Rogier,
    Dank voor de reactie. Ja ik heb een administratie kantoor.
    groet, Rolf

 5. goedendag,
  met interesse bovenstaande gelezen.
  Ik heb een vraag over het oprenten.
  Oprenten van de stamrechtverplichting kan op basis van het U-rendement
  begrijp ik. maar de fiscus hanteert (vanaf het moment dat de uitkeringen worden gestart. Als ik dat goed begrepen heb!) een fictief rendement van 4%. Dat heeft nog al wat gevolgen lijkt me.
  – Klopt het dat de fiscus een fictief rendement hanteert?
  – Zo ja; hoe ga je dan in de administratie om met deze verandering?

 6. Dank voor het antwoord. Helaas schiet mijn boekhoudkundige kennis dan te kort. Mag ik een voorbeeld geven:
  ontslagvergoeding minus 5% kosten geeft verplichting van 100.000
  oprenten op basis van U rendement voor het gemak afgerond op 2%
  na vijf jaar is de plicht gegroeid naar 110.400
  werkelijk rendement in de BV 3 % minus 5 jaar administratie a 500,- p/j is 14.900 Eigen vermogen gegroeid met 4.500

  Bij start uitkeren met een plicht van 110,400
  over 40 maanden 2.760 per maand

  BD eist fictief rendement 4%
  Als ik het goed begrijp waardeer je dan de Stamrechtverplichting boekhoudkundig af naar een bedrag die met het fictieve rendement dezelfde maand uitkering geeft.
  Het Verschil gaat dan naar het eigen vermogen.

  Klopt dat wat ik schrijf?
  zo ja dan betaal ik over die afwaardering VPB en later dividendbelasting

  En nee, ik heb nog géén administratiekantoor ((-; Maar zoek er een die mij bevalt.

  1. Ik bedoel bovenstaande tekst overigens niet flauw. Advies geef ik graag en wij ‘drukken zelden de meter in’ maar ik wil inhoudelijk advies graag geven maar dan aan onze klanten. Hoop op je begrip. Onze boekhouder is AA Accountant dus die kan het perfect uitleggen. Mvg, Rogier

 7. Beste Rogier Kemme,

  Ik voer al 10 jaar zelf de administratie van mijn Stamrecht en heb jaarlijks met de vraag van doen over de hoogte van het “oprent”-rendement. Ik ben in het begin, toen de gepubliceerde U- of T-rendementen nog hoog waren, van deze uitgegaan. In mijn eigen stamrechtovereenkomst neem ik deze marktrendementen als uitgangspunt, te verminderen met 0,5 %, volgens contract.

  Totdat er plots in de IB 2001 een rente van tenminste 4% verplicht werd gesteld:
  Artikel 3.29. Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen

  De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van ten minste 4%.

  Volgens mijn eigen stamrechtovereenkomst heb ik nog steeds de 0,5 % hierop in mindering gebracht, maar dat is natuurlijk arbitrair. In je artikel pretendeer je echter dat je vrij bent in je keuze om ” bijvoorbeeld 2%, 3% of 4%” te hanteren.

  Geldt IB 2001, Art. 3.29 dan niet (meer)?

  1. Beste John,

   Ik zal antwoord geven op je vraag maar ben eerlijk gezegd niet van plan hier hele conversaties te houden over oprentingen en wetgeving. Ik heb zo aan het einde van het jaar wel wat anders aan mijn hoofd….
   In mijn artikel heb ik het over de oprenting van de stamrechtverplichting. Oftewel de vergoeding die de schuldeiser – meestal ook de dga van de stamrecht bv – als vergoeding krijgt voor het beschikbaar stellen van de vergoeding aan de bv.
   Jij geeft aan een kostenafslag van een 0,5% in mindering te brengen. Volgens mij staat nergens in mijn blog dat je 2,3,of 4% kostenafslag in rekening mag brengen. Wat is zeg is dat een jaarlijks vast te stellen u-rendement geen wetmatigheid is. Zo mag je bijvoorbeeld een u of t-rendement hanteren en kiezen of je deze vastzet of ieder jaar opnieuw bepaald. Het u-rendement is halverwege dit jaar echter zo laag geworden – ca 1,2% – dat de fiscus een combinatie van een vastgesteld u-rendement in combinatie met een kostenafslag van 0,5% niet meer accepteerde.

 8. Beste Rogier,
  Mijn stamrecht BV bestaat sinds 1992 en is jaarlijks met 5,1 % opgerent.
  Nu ben ik door de economische omstandigheden gedwongen geweest om per 1 januari 2013 mijn bedrijf te stoppen en ik heb dit weten te doen zonder failliet te gaan. De activiteiten zijn 0,00 en de omzet nu ook, per saldo heb ik enkel het stamrechtkapitaal intact weten te houden verder geen reserves dus.
  Vraag: moet ik de oprenting door laten gaan tot einde contract en hierdoor een oncompensabel verlies creeren of mag ik stoppen met oprenten aangezien de activiteiten gestaakt zijn. De fiscus geeft hierover geen uitsluitsel. Graag jouw mening daarover.
  Met vriendelijke groeten,
  Willem.

  1. Beste Willem,

   We hebben met Kemmelot Administraties een boekhoudkantoor dat volledig gespecialiseerd is in stamrecht bv’s.
   We drukken niet bij iedere vraag de meter in maar we willen wel dat de boekhouding bij ons is ondergebracht alvorens we advies geven.
   Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. De boekhouding bij ons kost overigens slechts € 450 per jaar. Je bent van harte welkom als klant!

   Rogier Kemme

   1. Beste Rogier,
    Ik kan mij goed voorstellen wat je voorstel inhoud, ik ga enkel geen ¬ 450,00 betalen voor een administratie waarvan de enige boeking op jaarbasis dezelfde ¬ 450,00 is eventueel aangevuld met de oprentings berekening.
    Maar goed, bedankt voor je tijd en groeten,
    Willem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s