Geplaatst in Stamrecht BV's

Zelf wel of geen 18.000 euro startkapitaal storten…

Door € 18000 te lenen en in de BV te stoppen, wordt het aandelenkapitaal volgestort. Dat kapitaal is ooit bedacht om te voorkomen dat BV’s zouden worden opgericht, maar over niet voldoende middelen zouden beschikken om daadwerkelijk de in de doelomschrijving omschreven activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het hebben van voldoende middelen voor het uitkeren van de stamrechtverplichting, het aangaan van schulden of de in- en verkoop van goederen mits aangegeven in de akte.

Het lijkt er nu op dat deze regel zal worden afgeschaft maar omdat dit al 4 jaar wordt geroepen geloof ik het pas als het daadwerkelijk is ingevoerd. Voor 1 januari 2012 was de afschaffing van de minimumkapitaaleis gepland maar deze datum is niet gehaald. Volgens veel notarissen zal de afschaffing nu per 1 januari 2013 plaatsvinden. De Eerste Kamer moet echter nog akkoord gaan maar de kans dat de invoering op die datum gaat plaatsvinden is nu wel wat groter. Overigens staat de behandeling van het wetsvoorstel nog niet op de agenda van de Eerste Kamer. Voorlopig dient er voor het oprichten van een BV dus 18000 euro aanwezig te zijn.

Nu hebben veel mensen die € 18.000 niet voorhanden. Wij (Kemmelot) kunnen in zo een geval dit bedrag in samenwerking met de bank laten voorschieten. Dit is kosteloos, dus om die reden hoeft u het niet te laten. Veel mensen vragen wat van het voorschieten de consequenties zijn.

Nu hoeft de € 18.000 in de praktijk vaak niet te worden terugbetaald aan de BV* Ook niet als de BV gaat uitkeren. Officieel moet dit wel, het is tenslotte een lening met een looptijd en aflossing, echter omdat het bedrag niet inkomstenbelastingplichtig is – het komt voort uit ‘netto’ geld – maakt het voor de bruto-netto berekening en de afdracht aan de fiscus niet uit of deze bij de uitkeringen wel of niet wordt meegenomen*. Het wel of niet terugbetalen van de € 18.000 – mits voorgeschoten – hoeft dus geen belemmering te zijn.

25-8-2013: * Er komen veel vragen over bovenstaande passage. De verplichting tot het storten van 18.000 is inmiddels afgeschaft, echter er zijn veel mensen die een bv hebben waarbij ze de 18/m destijds hebben moeten storten. Omdat de 18.000 netto geld is hoeft deze in principe niet te worden betrokken bij de belaste uitkeringen. Echter als er een tekort ontstaat in de BV t.o.v. de in de stamrechtovereenkomst overeengekomen uitkering gebaseerd op de destijds ontvangen ontslagvergoeding – hier kan sprake van zijn als het behaalde/te behalen rendementen minder zijn dan de oprenting in de stamrechtovereenkomst minus de kostenreserveringen – kan deze worden aangesproken.
Daarnaast controleert de belastingdienst op het ogenblik streng op leningen. Dit houdt in: of de rente jaarlijks wordt voldaan en of de lening (tijdig) wordt terugbetaald.

Echter, als je het geld laat voorschieten moet dit geld ook weer worden terugbetaald aan de schuldeiser, de bank. Zodoende wordt na het passeren van de akte het geld weer teruggestort naar de bank. Op dat moment ontstaat een schuld van u (privé) aan de BV. Over deze schuld moet een zakelijke rente worden betaald, over de hoogte valt te discussiëren maar ligt op dit moment tussen de 3 en de 6 % per jaar. Dit betekent dat u per jaar bijvoorbeeld € 600 euro betaalt aan uw eigen BV. Op zich is dit geen probleem maar over deze rente betaalt u bij uitkering wel weer inkomstenbelasting. Op zich is dit ook geen probleem alleen is de rente als je deze betaalt niet aftrekbaar. Daarnaast verwacht de fiscus dat u bovenstaande afspraken wel heeft vastgelegd.

Als u liever geen rente zoals in bovenstaand voorbeeld betaalt, dan stort u het gehele bedrag zelf naar de BV. Een voordeel kan zijn dat over de naar de BV gestorte gelden niet meer de 1,2% vermogensrendementsheffing hoeft te worden afgedragen. Een fiscaal voordeeltje dus (sommige mensen hevelen om die reden zelfs tonnen eigen vermogen over naar hun BV).

Heeft u het geld echter niet (beschikbaar) dan loont het de moeite zelf € 500 euro naast de voorgeschoten € 18.000 te storten. Oftewel de € 18.000 lening te beperken tot een lening van (minder dan) € 17.500. Een lening van (minder dan) € 17.500  is vrijgesteld van rentebetaling. De grens van het berekenen van rente over geleend kapitaal is namelijk gesteld op 17.500.

Bent u van plan uit uw BV geld op te nemen voor een lening aan uzelf of aan derden dan heeft bovenstaande maatregel geen enkele zin. Immers de € 17.500-grens geldt voor alle leningen samen. Komt u met één of meerdere leningen boven dit bedrag uit dan vervalt de regel en dient u over iedere geleende euro alsnog rente te betalen.

Conclusie: als u de € 18.000 niet beschikbaar kan stellen, moet dit zeker geen reden zijn om geen BV te verkiezen voor de ontslagvergoeding. Zorg er wel voor – dat als u het bedrag laat voorschieten – er een deugdelijke leningovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Brengt u bij ons de boekhouding onder – standaard slechts € 450 per jaar – dan verschaffen wij u de leningovereenkomst.

Rogier Kemme,  Kemmelot Stamrecht BV Specialist/ info@stamrechtbv.net/ 020-775 19 88

*Zou het wel verplicht worden gesteld de € 18.000 terug te storten wanneer de BV tot uitkering komt en heeft u dit bedrag niet voorhanden dan kunt u op 65 (of 67)-jarige leeftijd het geld opnieuw van de bank lenen, het in de BV storten en het als jaaruitkering (sterftekans is immers <1jaar op die leeftijd) weer terugstorten via uw eigen rekening naar de bank. Op dat moment heeft u alsnog aan alle verplichtingen voldaan.

Auteur:

Ik ben Rogier Kemme. In 1969 geboren in Duiven. Studententijd in Utrecht beleefd en nu wonend in Amsterdam, in het mooie Oud-West. Werk: Na een carriëre in de assurantiën en hypotheken heb ik 9 jaar bij de ING gewerkt. Toen de fusie met de Postbank genaamd 'Tango' begon was ik een van mensen die werd afgespiegeld. Ondanks mijn jarenlange kennis van financiële producten was de materie rond ontslagvergoedingen relatief nieuw voor mij en begon ik een kantoor voor het onderbrengen van ontslagvergoeding in stamrecht bv's; Kemmelot Omdat de overheid in 2015 een punt zette achter de stamrechtvrijstelling werd mijn kantoor een administratiekantoor (wat ik ook eigenlijk al was): Kemmelot Administraties. Kemmelot Administraties doet de boekhoudingen van kleine ondernemers en stamrecht bv's. Daarnaast houdt ik me bezig met het publiceren van mijn visie op maatschappelijke zaken en het grootste vraagstuk: mezelf ;-). Van harte welkom op een van mijn sites! Welkom! Rogier Kemme

13 gedachten over “Zelf wel of geen 18.000 euro startkapitaal storten…

 1. Indien je dus jezelf ook een hypotheek en een andere lening verstrekt kom je boven de 17.500 uit en wordt dit een lening. Is het dan verstandiger hier een achtergestelde lening van te maken?

  hs

  1. Beste heer, mevrouw Schuurs,

   Doordat het totaal aan leningen boven de grens van 17500 euro uitkomt dient er aan deze leningen een leningovereenkomst met daarin o.a. een zakelijke rente aan ten grondslag te liggen. Het feit dat een lening wel of niet achtergesteld is maakt voor de 17.500 niet uit.

 2. Het startkapitaal van 18.000 euro zit bij mij nu nog in de stamrecht BV opgericht in 2005. Kan ik die 18000 euro na invoering nieuwe regelgeving nu “gewoon” uit de BV halen??? Dwz niet als lening maar als terugbetaling aan prive ??
  BF

  1. Beste Ben, de Flex-Bv is echt een ander soort BV met andere – vereenvoudigde – regelgeving. Zo kunnen besluiten worden genomen zonder aandeelhoudersvergadering en is er de mogelijkheid tot het uitgeven van verschillende soorten aandelen (bv zonder stemrecht). Het lijkt er op dat er daarmee 2 soorten BV’s zijn (naast de overige). Ik zie dus ook niet zo snel gebeuren dat de 18.000 gestort nom. aandeelkapitaal met terugwerkende kracht komt te vervallen. Maar niets is uitgesloten, echter regelgeving hieromtrent heb ik nog niet kunnen ontwaren. Maar het kan zomaar zijn dat dit alsnog gaat worden ingevoerd. Dergelijke uitzonderingsregels heb je tenslotte ook gekregen bij de 1%-sterftekansregel en het renteloze leningkapitaal. Dus ’t kan zomaar….

 3. Goede uitleg.Ik kom net van mijn adviseur terug. Mijn stamrecht BV begint leeg te raken en ik overweeg hem op te heffen. Het restant zou nog naar een bankspaarproduct kunnen. Helaas wordt ik gewezen op het verplicht terug betalen van de 17.000 euro. I.v.m. de rente regeling had ik dat bedrag al teruggebracht onder de 17.500. En ja het is via de bank voorgeschoten geweest. Door de ontwikkelingen in de fin. wereld kan de BV lang niet aan z’n oorspronkelijke verplichting voldoen.Moet ik nou werkelijk ergens die 17.000 euro vandaan toveren? Her komt dan m.i. ook nog een tweede keer door de belasting molen. Wat is nou voor mij als privé persoon de goedkoopste manier om van de molensteen startkapitaal af te komen? BvD!

  1. Beste Egbert-Jan,

   Officieel moet je de 18000 startkapitaal terug betalen alvorens je de BV opheft. Dit opdat het een schuld is die door de BV is aangegaan. Wat echter niet klopt is dat je hierover IB verschuldigd bent. De 18000 is netto geld geweest – je hebt het tenslotte ook niet uit de ontslagvergoeding betaald, noch uit een lijfrentepolis – dus dan geldt de omkeerregel. Geld waarover IB betaald is valt niet nog eens onder de IB, en geld waarbij bv. uitstel is verleend – zoals een ontslagvergoeding of koopsompremie – moet bij uitkering wel worden belast. Dus mits de 18000 correct boekhoudkundig is verwerkt mag deze er na terugbetaling weer netto worden uitgehaald. PS: Overigens geldt dit niet voor de rente op de 18.000, deze is wel belast.

   1. Dank je wel. Ik begin het te snappen geloof ik. Het hele terugbetalen is dus flauwekul want ik krijg het ook weer terug bij opheffing. Hoe dat dan zou werken begrijp ik nog niet want alles wart ik maandelijks naar prive haal is belast met IB. Wordt er in de eind balans een voorziening voor gemaakt dat er 18000 zonder IB overblijft? Overigens heb ik de oorspronkelijke 18000 via een “kasrondje” van de bank voorgeschoten gekregen. Ik heb 1 dag een prive rekening gehad met 18000 erop. Dat is gestort als begin kapitaal en direct weer teruggeboekt naar de tijdelijk rekening en die is weer opgeheven. Toen is de lening dus ontstaan. Want eigenlijk had het beginsaldo op de zakelijke rekening van de BV dus “ontslagvergoeding + 18000” moeten zijn. Dat is dus nooit zo geweest en dus moet de 18000 wel door mij geleend zijn van de BV. Zeg ik het zo goed? Het vlak voor de opheffing terug storten is dus eigenlijk onzin; het zou direct weer terug komen. er is echter een fors negatief saldo door de crisis… Verdwijnt die 18000 dan niet in het zwarte gat? Wat vindt de fiscus daarvan?

    Overigens heb ik vorig jaar een storting gedaan om de lening onder de 17500 te krijgen,daardoor zou ik vanaf dit jaar geen rente meer hoeven te betalen (lees de lening alsmaar groter laten worden).
    EJ

 4. Mijn reactie lijkt een beetje op voorafgaande vragen, maar het is mij niet 100% duidelijk.
  In 2005 stamrecht bv opgericht. Prive 18000 gestort en die er ook na oprichting weer uitgehaald. (op advies van accountant).
  Er komt mischien een regeling in 2014 om in een keer met de balastindienst af te rekenen tegen een gunstig tarief. Daaron, en omdat ik in 2014 65 jaar wordt, wil ik in 2014 de BV liquideren. Nu zegt mijn boekhouder dat ik eerst 20000 (18000 + rente) in de BV moet storten voordat ik tot liquidatie kan worden overgegaan.
  Is dat waar? Heb ik dan na liquidate twee soorten geld, 18000 belastingvrij en de rest belastingplichtig of moet ik daarover voor de 2de keer belasting betalen.
  Bvd voor duidelijkheid hierover. HansJansen

  1. Beste Hans,

   Ik kan jou vertellen dat jou boekhouder gelijk heeft. De € 18.000 was destijds bedoeld om de BV kapitaalkrachtig(er) te maken, zodat deze eventuele aangegane schulden of negatieve rendementen kan opvangen. Door de ‘leenconstructie’ – de 18.000 erin en er weer uit halen – voldoe je aan de storting van 18/m maar gaat de BV ook gelijk weer een schuld aan in de vorm van een lening van € 18.000. Over alle leningen boven de € 17.500 – even kort gesteld – moet rente worden voldaan gedurende de looptijd. Omdat je dit nooit voldaan hebt moet je dit nu achteraf ineens voldoen. Ook dat klopt van de boekhouder.
   Echter de 18/m behoort niet tot de ontslagvergoeding – als het hier tenminste om een stamrecht gaat – en is dus NIET belast. Kijk dat valt weer mee!
   Je moet bij liquidatie de 18/m uit eigen vermogen storten (of bij de bank lenen), in de BV storten, de bv liquideren en bij een positief resultaat de 18/m er weer uit halen.

   Rogier Kemme
   Kemmelot

   1. Hallo. Ik was denk ik een van de OP. Ik heb ondertussen een antwoord van de BD op deze vraag gekregen waarin zeer duidelijk vermeld staat dat de 18000 terug moet EN dat de bv het teruggestorte bedrag OOK moet aanwenden om zolang mogelijk uitkeringen te doen. Dus wordt ook dit bedrag WEL belast. In mijn situatie is de ontslag vergoeding door (verantwoord) beleggen toch geslonken en kan dus nooit volledig aangewend worden voor het stamrecht. Misschien dat dat bij jou niet het geval is en dan heeft Rogier denk ik gelijk. Ergens is het krom want ik moet mezelf eerst uitkeren en gevoelsmatig wordt de 18000 dus twee keer belast. De brief is niet geheim en ik kan hem eventueel aks PM doorsturen.

   2. Het klopt dat de 18000 in jou geval dus aangesproken wordt. Dit zit ‘m dus in het feit dat je rendement lager is dan je oprenting. Dat deze belast is zou ook kunnen daar het om een belaste aanspraak gaat. Hier is de omkeerregel niet als uitgangspunt omdat de bv haar afspraak niet na komt.
    Als in de stamrechtovereenkomst staat dat als de BV bedrag X ontvangt het na bijvoorbeeld 20 jaar bedrag Y uitkeert, en er zit na 20 jaar minder in dan Y dan mag het eigen vermogen dat in de BV zit daarvoor worden aangesproken. Ik ontvang de brief overigens graag!

 5. Ik zat inderdaad ook te denken dat het handig is ondanks dat er geen vereiste is om een groot deel van mijn spaarrekening bij oprichting als kapitaal te storten ter voorkoming van de 1.2% Je betaalt wel vpb neem ik aan over het rendement op dit eigen vermogen? En mocht je deze winst er weer uit willen hebben weer 25%. Totaal 40%. Wat is nu gunstiger?

  Alvast bedankt!

  Gr.
  Erik

  1. Nee, je betaalt IB over het rendement – de rente dus – dat de BV vergoedt aan jou. Het valt dus in box I
   Ik meen dat je wel een korting krijgt op de IB van 12%. Verder mag je de rente als kosten afrekken in de BV.
   Het hangt er dus helemaal vanaf wat de parameters zijn wil je dit uitrekenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s