Geplaatst in In 't nieuws, Stamrecht BV's

Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014

zandloper

U mag dus van de stamrechtvrijstelling gebruik maken als onderstaande twee zaken is voldaan:

1) Het ontslag is aangezegd vóór 1 januari 2014.

2) De stamrechtovereenkomst is opgemaakt vóór 1 januari 2014

3) De uitdiensttreding vindt plaats vóór 1 juli 2014

4) De gelden worden overgemaakt vóór 1 juli 2014

Verder moet in de aanzegging – ook wel vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genaamd – de hoogte van de ontslagvergoeding zijn bepaald alsmede de doelbestemming ervan (bijvoorbeeld: de stamrecht bv).

De datum van betaling mag na 1 januari liggen.

Hier de link naar de nota van het belastingplan 2014

Behoort u tot degenen die ontslag is aangezegd, op de nominatie staan om ontslagen te worden of kent u mensen die in dezelfde situatie zitten? Neem dan snel zelf actie of informeer uw bekenden hierover!
Wij zullen in ieder geval tot het einde van het jaar doorgaan met het opzetten van stamrecht bv’s.

Rogier Kemme, Kemmelot
020-775 19 88 / 06-50 80 14 87

Auteur:

Ik ben Rogier Kemme. In 1969 geboren in Duiven. Studententijd in Utrecht beleefd en nu wonend in Amsterdam, in het mooie Oud-West. Werk: Na een carriëre in de assurantiën en hypotheken heb ik 9 jaar bij de ING gewerkt. Toen de fusie met de Postbank genaamd 'Tango' begon was ik een van mensen die werd afgespiegeld. Ondanks mijn jarenlange kennis van financiële producten was de materie rond ontslagvergoedingen relatief nieuw voor mij en begon ik een kantoor voor het onderbrengen van ontslagvergoeding in stamrecht bv's; Kemmelot Omdat de overheid in 2015 een punt zette achter de stamrechtvrijstelling werd mijn kantoor een administratiekantoor (wat ik ook eigenlijk al was): Kemmelot Administraties. Kemmelot Administraties doet de boekhoudingen van kleine ondernemers en stamrecht bv's. Daarnaast houdt ik me bezig met het publiceren van mijn visie op maatschappelijke zaken en het grootste vraagstuk: mezelf ;-). Van harte welkom op een van mijn sites! Welkom! Rogier Kemme

44 gedachten over “Stamrecht bv: 31 december 2013 en 1 juli 2014

 1. En als uiterlijk 15-11-2013 de stamrecht BV perfect is, de ontslagvergoeding is uitbetaald, dan kan in 2014 de BV worden geliquideerd tegen het gunstigere tarief.
  Is dan ook de feitelijke ontslagdatum niet van belang? Ik lees her en der verschillende info.

  1. Dit is ook een hele moeilijke. Weekers is ook niet altijd even duidelijk op dit gebied. Veel moet dus zelf worden ‘ingevuld’.
   IK denk dat de ontslagdatum vóór het einde van het jaar moet liggen.

  1. Dank je voor reactie. Dat maakt het extra zuur voor mij, want werkgever wilde niet vooruit betalen in dec. 2013 . Kwam wel met alternatief voorstel om einddatum te vervroegen van 7 mei 2014 naar 31 dec 2013, waarbij een beslissingsmoment van uiterlijk 15 okt werd Opgelegd.Ik heb dus op 15 okt geforceerd moeten kiezen voor eind datum van 31 dec 2013. Als gevolg daarvan heb een aantal income componenten moeten laten vallen (pensioenbijdrage en andere zaken zoals 25 jarige jubileum uitkering (bruto/netto) per 1-2-2013……….

  2. Geachte,
   Zoals ik lees op internet in onderstaand artikel is het nog onduidelijk wanneer de ontslagvergoeding gestort moet zijn.
   Stamrecht bv en banksparen bij ontslagdatum in 2014
   Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft op 4 november 2013 in de Tweede Kamer gezegd dat een stamrecht bv oprichten of een stamrecht bankspaarrekening openen, nog mogelijk is als de ontslagdatum uiterlijk 30 juni 2014 is. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

   Het ontslag moet uiterlijk 31 december 2013 aangezegd zijn. Dit betekent onder andere dat op uiterlijk 31 december 2013 de vaststellingsovereenkomst getekend moet zijn. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot het ontslag, zoals de afgesproken ontslagvergoeding. Ook moet de stamrecht aanspraak toegekend zijn vóór 31 december 2013. Dat kan betekenen dat besloten moet zijn of er een intentie moet zijn tot het oprichten van een stamrecht BV of het afsluiten van een stamrecht bankspaarrekening. Ook is nog onduidelijk of de ontslagvergoeding ook vóór 31 december 2013 gestort moet zijn.

   Stamrecht bv of banksparen afkopen in 2014
   Er kan in ieder geval geen gebruik gemaakt worden van de 80 % afkoopregeling stamrecht bv en banksparen in 2014. Om daarvan nog gebruik te kunnen maken moet alles geregeld zijn vóór 15 november 2013 stamrecht bv opgericht, ontslagvergoeding gestort, akkoord binnen van de belastingdienst

 2. Troost je, je bent echt niet de enige. Ik wil me niet in de politiek mengen maar dit komt door dat opportunistische houtje-touwtje ‘beleid’ (je kan het eigenlijk geen beleid noemen, maatregel is een beter woord) van deze coalitie. Eerst roepen, dan kijken of het haalbaar is, dan met data strooien en daarna invullen waar de data voor staan…i.p.v. met een doordacht consistent beleid te komen (wat ook werkt).

 3. Hallo Rogier,
  Vandaag kreeg ik onderstaande response, die m.i. niet klopt maar niemand die 100% zeker durft te stellen dat de ontslagvergoeding in 2014 voor 30 Juni 2014 gestort mag worden om zo alsnog gebruik te maken van Stamrecht vrijstelling . Is er een offciciele informatie bron die dit officieel bevestigd…….

  Ontvangen response:
  De storting op de bankspaarrekening moet voor 31-12-2013 door de werkgever worden gedaan. Omdat er natuurlijk mensen zijn die akkoord zijn gegegaan met hun ontslag in 2014 zijn deze nu met de werkgever in gesprek om de werkgever zo ver te krijgen dat deze alsnog in 2013 uitbetaald (ondanks ontslag in 2014), is deze maatregel van 30-06-2014 bedacht.
  Omdat staatsecretaris Weekers niet wil dat mensen die bijvoorbeeld pas eind december 2014! ontslag krijgen dit dus ook op die manier gaan regelen hebben ze een laatste ontslag datum van 30-06-2014 bepaalt.
  Feit blijft dat het geld voor 31-12-2013 op de rekening moet staan.

 4. Rogier,
  Ik stuur je via mail een formeel antwoord van de woordvoerder van Weekers over deze kwestie die bij ons bedrijf speelt en weer actueel is geworden omdat het bedrijf wil dat we 3 maanden langer doorwerken. Het juridische taal, maar die kun jij vast wel in duidelijke termen omzetten!

  Jeroen van Weert

 5. Benieuwd naar de uitkomst op de vraag van Jeroen van Weert n.a.v. het formele antwoord dat hij had ontvangen van de woordvoerder van Weekers over deze kwestie. Heb je de juridische taal kunnen ontleden ?

 6. ” 21/9: inmiddels is duidelijk dat (ontslagvergoedings-)gelden die in bankspaarrekeningen zitten ook tegen 20% korting mogen worden uitgekeerd.”

  Volgens mijn werkgever is dit alweer gewijzigd en geldt dit alleen als de vergoeding uiterlijk 14/11 op de bankspaarrekening staat. Klopt dit? Werkgever wil het geld alleen voor 14/11 storten als de arbeidsovereenkomst per 14/11 eindigt en de benodigde formulieren 12/11 zijn ontvangen. Mijn dientverband eindigt m.i.v. 1/1/2014. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  1. Het klopt dat de bedragen dan vóór 15-11 moeten worden gestort. Wat betreft je werkgever kan ik alleen zeggen dat er wettelijk geen regel is dat de vergoeding pas na datum van ontslag mag worden gestort.

   Rogier

 7. Dit stond op een andere website:
  “Ook de kennisgroep belastingen doet nu geen uitspraken hierover. MoneyWise heeft contact met hen over deze vragen en ik weet dat zij donderdag 07-11-2013 hierover vergaderen en dan hopen we op meer en duidelijker nieuws. Tot mu toe stapelen de onduidelijkheden zig alleen maar verder op en dat is een slechte zaak!”

 8. er komt nog een brief van Weekers. tot die tijd blijft het gissen. maar als je in de geest van zijn antwoord doorredeneert moet voor 31 december vaststaan dat je vertrekt, er moet een beeindigingsovereenkomst zijn en -voor de fiscus- een stamrechtovereenkomt. de bv oprichten in 2013 lijkt me wel slim, maar zou ook laten kunnen evenals het storten van de som geld. maar net als het ontslag uiterlijk op 30 juni.

 9. Geachte,
  Kort mijn situatie:
  Heb een cocept beëindigingsoveréénkomst van mijn werkgever met
  hieraan als ontslagdatum (einde dienstverband) 1 januari 2014. Het is gebruikelijk bij mijn werkgever dat de ontslaguitkering pas wordt gestort in de maand van einde dienstverband dus januari 2014. Voldoe ik nu aan alle voorwaarden voor stamrechtvrijstelling. Ontslagdatum voor 30-06-2014, overéénkomst ondertekend voor 31-12 en ontslaguikering voor 30-06

  de maand

 10. Beste Jackie,

  Daar lijkt het wel op. Het enige waar nog geen 100% duidelijkheid over is is of het tijdstip van geld overmaken nog ter zake doet maar ik ga er van uit dat dit ook uiterlijk 30-6-2014 is

 11. “Mag de ontslagvergoeding na 31 Dec 2013 voor 30 Juni 2014 gestort worden in Stamrecht of Banksparen om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling ?”,
  Valt niet mee voor de staatssecretaris om daar een simpel “Ja of Nee” antwoord op te geven………

 12. De tekst uit de brief van dhr Weekers op 8 november:
  Stamrechten
  Diverse leden hebben verzocht om de voorwaarden die ik in het wetgevingsoverleg genoemd heb voor de afbakening van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht ook in een brief uiteen te zetten. Ten eerste is het essentieel dat de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar is. Dit betekent dat vóór 1 januari 2014 een stamrechtovereenkomst getekend dient te zijn. Hieruit moet blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De periodieke uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is conform de wettelijke regeling voor de stamrechtvrijstelling. Ten tweede dient uit die overeenkomst tevens te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. En ten derde dient op 31 december 2013 de ontslagdatum vast te staan. Dit betekent niet dat de ontslagdatum in 2013 gelegen dient te zijn. Het ontslag moet wel aangezegd zijn vóór 1 januari 2014 en binnen een korte termijn uitgevoerd worden. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn (met een maximum van 6 maanden). Aanmelding van een sociaal plan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet van belang voor de afbakening, omdat een stamrechtaanspraak ook buiten een sociaal plan toegezegd kan worden. Aanspraken die aan deze drie voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de toepassing van het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling.

  Om gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling in 2014 geldt nog de aanvulling dat het bedrag ter financiering van het stamrechtaanspraak vóór 15 november 2013 door de werkgever moet zijn overgemaakt.

  Mevrouw Schouten en de heer Omtzigt hebben op deze afbakening van het overgangsrecht positief gereageerd. Op het verzoek van mevrouw Schouten en mevrouw Neppérus is contact opgenomen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze afbakening te bespreken. Uit dit overleg blijkt dat er door de afbakening van de op 31 december 2013 bestaande aanspraken en de 80%-regeling voldoende comfort wordt geboden en dat er geen evidente knelpunten te verwachten zijn

 13. Ik ben per 1-9-2013 boventallig verklaard. Volgens het sociaal plan moet mijn werkgever mij 9 maanden begeleiden via een transfercentrum voor het vinden van een nieuwe baan. Als dit niet gaat lukken, en die kans is groot voor een 59-jarige, zal ik per 1-6-2014 in de WW belanden en een ontslagvergoeding ontvangen. Ik wilde van dat bedrag gaan banksparen. Ik zou recht hebben op 38 maanden ww, want ik heb 42 jaar voor deze werkgever gewerkt. Ik zou dan flink moeten inleveren, maar zou mij staande kunnen houden tot 66 1/2 jaar. Dit was ook de reden dat ik akkoord ben gegaan met mijn boventalligheid en mijn jongere collega’s hun baan hebben kunnen houden. Wat zijn nu volgens de nieuwe kabinetsplannen de consequenties voor mij? Wat kan ik nog doen?

  Anoniem

  1. Hoi Illona,

   Alles! Banksparen en een stamrecht bv. Als je alleen wilt laten uitkeren kunnen we een bankspaarrekening openen. ALs je wat meer mogelijkheden wilt met je geld is een bv vaak handig. Hangt ook een beetje af van de hoogte van het bedrag.
   Ik zou je aanraden een keer een afspraak met collega Mark Liem te maken.

 14. Er lijkt nog onduidelijkheid te zijn over het betaalmoment. Sommigen zeggen dat het toch voor 31 december betaald moet zijn. In de teksten van 4 en 8 november wordt het nergens expliciet geschreven, maar impliciet gaat Weekers er dacht ik van uit dat er betaald mag worden in 2014, tot uiterlijk 30 juni. Hoe zie jij dat?

 15. Benieuwd naar het antwoord op de kamervraag, zowel stortingsmoment voor stamrecht als banksparen, want begreep dat daar verschil in zou zitten….

 16. ter aanvulling op het bovenstaande…

  In een overeenkomst moet voor 31 december 2013 tussen werkgever en werknemer worden aangegeven dat de ontslag vergoeding zal worden aangewend voor stamrecht. Dus niet “de werkgever nog kan aangeven welke uitkering gewenst is….” Belangrijk…. als ook de datum van ontslag !

  Ook een belangrijk punt is de wettelijke opzegtermijn van het arbeidscontract. Er is een wettelijke staffing naar dienstjaren… ben je langer dan 15 jaar in dienst dan is de wettelijke opzegtermijn 4 maanden. Ben je minder dan 5 jaar dienst dan is de termijn 1 maand vanaf het moment van de daadwerkelijke opzegging….. De overheid noemt het “op kort termijn”

  De datum van 1 juli 2014 klinkt dus mooi, maar is onderhavig aan kleine lettertjes

  De link op Twitter van vandaag met verwijzing naar dit artikel is enig zins al verouderd…..niet actueel

  1. Marty, waar haal je het door jou genoemde citaat vandaan? Daarnaast je kan ook aangeven dat het naar banksparen moet! Wat betreft je tweede alinea: volgens mij haal je de ingang van de ww-uitkering met de regels rondom het stamrecht door elkaar. Wat betreft twitter: iK heb vandaag nog geen tweet verstuurd, maar een oude link kan kloppen daar ik het artikel regelmatig bijwerk.

   1. Beste Rogier,

    zoals ik al aangaf zit in thans midden in een overgang…. bij de ABN AMRO
    Citaten komen uit de berichtgevingen overheid en de informatie uit de ABN AMRO.

    Banksparen klopt, als je maar aan die kleine lettertjes voldoet…

    De link op Twitter is niet door jou geplaatst, heb ik nu bemerkt…

    en nee ik haal niet de ingang van WW met stamrecht door elkaar ?

    Wellicht is mijn bijdrage niet genoeg uitgelegd ?

    Groet, Marty Hermsen

    Graag dit niet modereren naar anderen !

 17. Rogier,

  mij wordt nu gemeld dat als ik deze maand nog de beo teken, ik per 1/2/2014 uit dienst moet zijn. De fiscus zou die eis stellen; lopende maand plus 1. Mijn voorkeur zo ietsje langer zijn om emotioneel ook even te “landen”.
  Herkenbaar, of niet?

  gr
  jd

  1. In principe moet gewoon de weetelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Deze is maximaal 6 maanden. Je minimale opzegtermijn is een maand maar het mag gerust langer hoor om even te landen 🙂

   1. Ik heb nagenoeg dezelfde vraag…. als duineveld ? Ik begrijp NU van uw reactie dat er een minimale en maximale opzegtermijn is ? Verbazing…. Maar wat als de werkgever enkel de minimale termijn hanteert en niet wil meewerken aan een langere periode om even te landen !….. het 52% tarief hanteert. Daar gaat je stamrecht of kun je die alsnog afdwingen…. via rechterlijke wegen….

   2. Als uitgangspunt heeft Weekers de maximale opzegtermijn genomen van 6 maanden, vandaar de data 31-12-13 en 30-6-14.
    Als je werkgever niet 6 maanden wil hanteren is dat vervelend maar er toch geen man overboord….?! Tuurlijk, het gaat dan wel vlot maar neem je tijd in de ww-periode….
    Je 52% snap ik niet…Wat heeft dat er mee te maken? Je kunt het toch gewoon in een stamrecht bv storten! De 6 maanden is een maximum geen minimum of een absolute termijn. Dus stort het geld gewoon in een stamrecht bv. Alleen moeten we dit jaar nog de stamrechtovereenkomst opmaken en tekenen!

    Rogier

 18. Per 1-1-2014 ga ik uit dienst. Overeenkomst getekend eind augustus. Werkgever weigert ontslagvergoeding beschikbaar te stellen op 31-12. Dus overgangsregeling.
  Probleem is dat in mijn overeenkomst een terugbetalingsclausule (50%) is opgenomen ipv boeteclausule. Dit zou betekenen dat niet het gehele bedrag in januari banksparen kan worden gestopt. In casu de helft en de andere helft netto uitbetalen. Zijn er nog andere mogelijkheden naar u weet? Het bedrag is te laag voor een stamrecht bv.

  1. Beste Frank,

   Wanneer ontvang je het tweede bedrag? Is dit na 1-7 dan kan je het idd niet bruto doorstorten.
   Om welke bedrag gaat het? Als je nl aangeeft dat het te weinig is voor een bv is het misschien ook niet zo erg dat je de helft netto ontvangt in het jaar dat je normaal gesproken alleen ww hebt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s